Ikäneuvo

Ikäneuvo-hanke päättyi lokakuun lopussa 2018. Tästä huolimatta ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen yhteiskehittäminen ei lopu Pirkanmaalla. Hankkeessa käyttöönotettujen toimintatapojen juurruttaminen ja kehittäminen jatkuu hankekuntien kesken. Pirkanmaan malli on laadittu niin, että se toimii, toteutui sote-uudistus tai ei. > Ikäneuvo-tiedote marraskuu 2018

Ikäneuvo-hanke Pirkanmaalla

Ikäneuvo-hankkeessa kehitetään Pirkanmaalle yhteinen ikääntyneiden neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli, Ikäneuvo. Hanke toteutetaan marraskuussa 2016 – lokakuussa 2018.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Ikäneuvolle 2,34 miljoonaa euroa hallituksen kärkihankkeesta "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa" (I&O).

Hankkeen tavoitteena on maakunnallisen neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamallin lisäksi kehittää neuvontaa, ohjausta ja koordinointia tukevia työkaluja ja menetelmiä. Tärkeänä tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista, arjessa selviytymistä ja kuntoutumista, ja luoda vaikuttava ja toimiva iäkkäiden palveluverkosto.

Hankkeen tavoitteiden toteutumisessa hyödynnetään ja edelleen kehitetään olemassa olevia kuntien hyviä käytäntöjä sekä luodaan uusia toimintatapoja yhteisillä kokeiluilla. Hankkeen kokeilut alkavat lokakuussa 2017.

  • Asiakasohjauksen kokeilu toteutetaan länsi/itä-aluejakoon perustuvalla mallilla. Lisäksi kehitetään asiakasohjausta prosessia tavoitteena sujuvat asiakaspolut.
  • Neuvonnan kokeilu. Toteutetaan kokeiluun lähtevissä kunnissa maakunnallinen ikäihmisten puhelinneuvonta. Kunnat kartoittavat paikallisesti tarjolla olevat palvelut palveluvalikon muodostamiseksi.
  • Lähitorikokeilut. Kunnat laajentavat ja jatkokehittävät olemassa olevia toimipisteitään lähitorin toimintaidean mukaiseksi – lähitorit muodostavat Ikäneuvon paikallisen, matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspisteiden verkon ja kohtaamispaikan asiakkaille.
  • Yhtenäiset kriteerit. Suurimmassa osassa asiakasohjauksen kokeilukunnista on otettu käyttöön yhteiset kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen myöntämisen kriteerit.
  • Kuntoutuksen kokeilut. Luodaan menetelmät kuntoutuksen huomioimiseen palvelutarpeen arvioinnissa sekä kuntoutusinterventioiden toteutumisen seurantaan ja arviointiin osana asiakasohjauksen toimintaa. Tunnistetaan kunnissa käynnissä olevissa kuntoutuskokeiluissa kehitetyt ja käyttöönotetut toimintamallit ja hyvät käytännöt Ikäneuvon kuntoutuksen maakunnallisen mallin suunnittelun tueksi ja koostetaan niistä käsikirja.
  • Omaishoidontuen kokeilut. Toteutetaan omaishoitoperheiden etätukipilotti. Lisäksi asiakkaiden kuulemisen ja palvelumuotoilun keinoin rakennetaan asiakasohjausprosessiin kytkeytyvä omaishoidon maakunnallinen prosessi.

Ikäneuvo-hankkeessa tehdään sisältöä soteen.

Asiakasohjauksen avulla otetaan kustannuksia haltuun aikaisempaa paremmin. Hankkeessa käynnistetään kokeilukulttuurin juurruttaminen kaikkeen asiakas- ja potilastyöhön. Vertaiskehittämisen keinoin saadaan parempia, asiakaslähtöisempiä palveluja yhdenvertaisesti kaikille pirkanmaalaisille.

Ikäneuvo hankkeeseen osallistuvat Akaan, Urjalan, Hämeenkyrön, Ikaalisen, Kangasalan, Pälkäneen, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden, Sastamalan, Punkalaitumen, Valkeakosken, Virtojen, Ruoveden, Ylöjärven, Tampereen ja Oriveden kunnat ja kaupungit sekä hankekumppaneina Luona Hoiva Oy, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy ja Tampereen Kaupunkilähetys ry.

Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Essi Mäki-Hallila, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@tampere.fi, p. 040 806 31 92

Projektikoordinaattorit     
Tarja Laine, p. 040 335 7277, etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi
Eija Mäkipää, p. 050 682 03, etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi
Pirjo Saloranta, p. 050 410 0963, etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Projektisuunnittelija
Marika Luosmala, p. 040 662 3829, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ylöjärvi
Sirpa Ellala, vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja, p. 050 523 2091, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Lisää I&O-kärkihankkeesta STM:n sivuilla: stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito, #IKIOMAT

Löydät Ikäneuvon myös Facebookista: facebook.com/ikaneuvo


Sivu päivitetty 31.12.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi