Kotihoito- ja tukipalvelut

Ylöjärvellä on otettu käyttöön ikäihmisten neuvontapuhelin, Ikäneuvo. Neuvontapuhelimeen 040 733 3949 vastataan arkisin klo 8.30–16.

Kotihoito tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille monipuolisia kotihoidon palveluja silloin, kun he elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat tukea, ohjausta, hoivaa ja hoitoa. Ikääntyneiden mahdollisuuksia asua itsenäisesti kotona edistämme asiakkaiden omaisten sekä kotihoidon, hoivapalvelujen ja laitoshoidon yhteistyönä. Omaishoidon tuki ja omaishoitajien palvelut kuuluvat osana kotihoitoon.

Henkilökohtaiset palvelukokonaisuudet neuvotellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Säännöllisestä palvelusta laadimme yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa kirjallisen kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelman. Suunnitelmassa sovitaan kotiin vietävistä palveluista sekä muista mahdollisista kotona asumista auttavista tukitoimista. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on auttaa asiakkaita ylläpitämään toimintakykyään ja voimavarojaan omassa arjessaan.

Kotona asumista voidaan tukea monilla ennaltaehkäisevillä palveluilla, joita tarjoavat kaupungin lisäksi yhdistykset, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Tietoa alueella olevista palveluista antavat Lähitorin neuvonnan työntekijät sekä kotihoidon ja geriatrisen poliklinikan moniammatillisen tiimin työntekijät osana tehtäviään. Kotihoidon palveluiden piiriin tullaan asiakasohjauksen kautta.

 


Sivu päivitetty 17.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi