Kotihoidon tukipalvelut

Kotona asumisen tueksi asiakas saa tarvittaessa tukipalveluita, kuten ateria-, turva-, kauppa-, sauna- ja pyykkipalveluja. Siivousapua järjestetään siivouspalveluseteleillä, joita myönnetään tulorajojen mukaisesti. Tukipalveluja tuotetaan kaupungin omana palveluna sekä palveluseteli- ja muina ostopalveluina.

Auraus- ja hiekoituspalvelu käynnistetään perintövaroin rahoitettuna kokeiluna talvikaudelle 2018-2019 (alla valtuustoaloite ja päätös asiasta).

Ateriapalveluja järjestetään pääsääntöisesti asiakkaille, joilla on erityisruokavalioon perustuvia avuntarpeita, jotka eivät pysty itse valmistamaan  aterioita tai jotka tarvitsevat ohjausta ja valvontaa ruokailussa ja ravitsemustilan seurannassa.

Turvapalveluna järjestetään turvahälytysrannekkeet ja -hälytyssoittopalvelut sekä auttajakäyntejä niille asiakkaille, joilla on kaatumisriski tai muunlaisen turvattomuuden vuoksi tarve hälytyspalveluihin.

Saunapalveluja järjestetään asiakkaille, joiden pesutilat kotona ovat puutteelliset tai kotona peseytymisen järjestäminen on epätarkoituksenmukaista ja hankalaa.

Siivouspalvelupalvelusetelistä on perusturvalautakunnan antamat erilliset myöntämisohjeet tulorajoineen.

Tukipalveluja järjestävät myös useat yksityiset palveluntuottajat. Osa palveluista on sellaisia, joita kunta ei itse tuota. Asiakkaiden tarpeiden mukaan heitä ohjataan myös yksityisten palvelujen piiriin.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Ylöjärveläinen ikäihminen voi anoa Ylöjärven kaupungilta kuljetuspalvelua, jos hän ei huonokuntoisuutensa vuoksi pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia tai palvelubussia. Huonokuntoisuutta voi olla esimerkiksi muistihäiriö tai liikkumisvaikeudet. Lisäksi kuljetustuki on kohdennettu pienituloisille.

Kuljetuspalvelu on harkinnanvaraista. Kuljetustarpeen arvioi palveluohjaaja Eija Moisio ja päättää Ylöjärven kaupungin tukipalveluiden arviointityöryhmä. Hakijan ei tarvitse pyytää omalääkäriltä erillistä lääkärinlausuntoa. Kyytejä ei voi saada henkilö, jolla on oikeus vammaispalvelulain mukaiseen vammaisten kuljetuspalveluun. Myöskään pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville henkilöille ei myönnetä kuljetuspalvelua.

Kuljetuspalvelu myönnetään määräajaksi ja yleensä kalenterivuoden loppuun. Matkoja myönnetään pääsääntöisesti enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa, joista 6 voi suuntautua Ylöjärvelle ja 2 ympäristökuntiin. Yhdensuuntaisen taksimatkan hinta on Tampereen kaupunkiseudun bussiliikenteen kertamaksun mukainen.
Kuljetuspalvelu myönnetään huonokuntoisille ja pienituloisille ylöjärveläisille ikäihmisille. Kuljetustukea voi saada, jos kaikki kriteerit täyttyvät ja yksin asuvan tulot ovat enintään 1280 e/kk (brutto). Kahden henkilön tulot saavat olla enintään 2100 e/kk (brutto). Kotona asuvan aikuisen lapsen tulot voidaan ottaa huomioon, jos hänellä on yhteinen talous vanhuksen kanssa.

Sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluasioissa voi ottaa yhteyttä palveluohjaaja Eija Moisioon, p. 040 133 1446.


Sivu päivitetty 28.12.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi