Kotona annettavat palvelut

Kotihoito on tarkoitettu eri-ikäisille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua, ohjausta ja tukea kotiinsa suoriutuakseen henkilökohtaisissa päivittäisissä toimissaan. Kotihoidon saamisen ensisijaisia syitä ovat alentunut toimintakyky, vamma, sairaus tai vaikeutunut perhetilanne. Kotihoitoa järjestetään yksilöllisten palvelusuunnitelmien mukaan. Aloitteen kotihoidon tarpeen selvittämiseksi ja palvelupaketin laatimiseksi voi tehdä asiakas, hänen läheisensä tai jokin yhteistyötaho. Yksilöllinen palvelusuunnitelma laaditaan asiakasohjauksessa yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa ja läheistensä kanssa.

Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Palveluja järjestetään klo 8-22 välisenä aikana. Niistä peritään kokonaisuudesta riippuen joko tuloihin perustuva kuukausimaksu tai käyntikertamaksu. Kotihoitoon sisältyy asiakkaan hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon liittyviä tehtäviä sekä kodin päivittäisestä siisteydestä ja muusta asianmukaisesta toimivuudesta huolehtiminen. Lääkehoito ja asiakkaan terveydentilan seuranta ovat osa vanhusten ja pitkäaikaissairaiden kotihoitoa.

Kotisairaanhoito voi olla jatkuvaa ja säännöllistä tai tilapäistä, akuuttiin tarpeeseen perustuvaa. Sairaanhoidollisia palveluja toteutetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Hoivan ja hoidon toteutus ja seuranta tapahtuvat kotihoidossa laaditun palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.


Sivu päivitetty 5.5.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi