Kotihoidon maksut

Maksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Kotona annettava palvelu

Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

Jatkuvasti ja säännöllisesti (yli kolme kuukautta kestäneestä) kotona annettavasta palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä maksu.

Palvelu katsotaan säännölliseksi, jos asiakas saa palveluja vähintään kerran viikossa. Maksuasetuksen 3 §:ssä tarkoitettua jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa palvelua saavan kuukausimaksu määrätään maksuasetuksen perusteeksi säädettyjen asiakkaan bruttotulojen mukaan seuraavasti:

tunnit kuukaudessa

hlömäärä tuloraja/kk tunnit/kk -> -5 h     6 -11 h 12-20 h 21-30 h 31- h
1 576 € ylittävältä osalta 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
2 1 063 € " 11 % 14 % 18 % 21 % 22 %
3 1 667 € " 10 % 13 % 16 % 18 % 18 %
4 2 062 € " 9 % 10 % 12 % 14 % 15 %
5 2 496 € " 9 % 10 % 12 % 13 % 13 %
6 2 866 € " 6 % 10 % 11 % 11 % 11 %

Maksutaulukon tulorajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 §:n mukaiset. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteisillä asiakkailla kotihoitomaksu määräytyy yhteenlaskettujen käyntien perusteella. Asiointikäynti lasketaan myös yhdeksi käynniksi. Kotihoidosta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Tilapäinen kotipalvelu/kotihoito

Tilapäisestä kodinhoitoavusta peritään käyntimaksu, joka perustuu käynnin pituuteen ja tarvittavien työntekijöiden lukumäärään (aika x henkilöiden määrä). Käyntimaksuun eivät vaikuta asiakkaan tulot.

enintään1,5 tunnin käynti 12,00 € / työntekijä
enintään 2 tunnin käynti 13 € / työntekijä
enintään 2,5 tunnin käynti 14 € / työntekijä
enintään 3 tunnin käynti 15 € / työntekijä
enintään 4 tunnin käynti 18 € / työntekijä
enintään 5 tunnin käynti 22 € / työntekijä
enintään 6 tunnin käynti 27 € / työntekijä
enintään 8 tunnin käynti 33 € / työntekijä

Tilapäinen kotisairaanhoito

– lääkärin käynti / hammaslääkärinkäynti 18,90 €
– muun työntekijän käynti 12,00 €

Kotihoidon tukipalvelut

Ateriapalvelu

Ateriat/ateria kotiin kuljetettuna 7,00 € 
Ateria toimintayksikössä 6 €
Kahvi 1 €
Pulla 0,50 - 1 €

Kylvetys- ja saunapalvelu

Kylvetys tai sauna 7 €
Palveluliikennettä saunakuljetukseen käyttäviltä asiakkailta peritään palveluliikenteen mukainen maksu 3,50 €/suunta

Turvapuhelinpalvelu

Turvapuhelimen asennuskäynti (sisältää laitteen asennuksen ja käyttöohjeistuksen) 12,00 €
Turvapuhelimen palvelumaksu 28 €/kk

Muiden kuin säännöllisen kotihoidon piirissä olevien turvahälytykseen liittyvä auttajakäynti 12,00 €

Pyykkipalvelu

7 €/pesukerta

Omaishoito

Omaishoitajan vapaan aikainen maksu 11,40 €/vrk

Päivätoiminta

Päivätoimintapäivä 22,50 €
Päivätoimintakuljetus 3,50 €/suunta

Mallilaskelmat / kolme esimerkkiä tulosidonnaisesta kotihoidon asiakasmaksusta

Esimerkki 1.
Kotihoidon asiakas, joka asuu yksin ja jolla kotihoito 2 tuntia viikossa

1 hlön taloudessa tulot/kk
Kansaneläke 290 € 
XX eläkekassa 800 € 
Korkotulot 0,00 €
Yhteensä: 1090 €       

Maksun laskemistapa
1090-576=517 x 20 % (katso prosentti taulukosta)=103,40 €/kk

talouden koko henkilöä kk-tuloista tehtävä vähennys

jäljelle jäävästä
kuukausitulosta maksuun

-5 h     6 -11 h 12-20 h 21-30 h 31- h
1 576 € otetaan 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
2 1 063 € " 11 % 14 % 18 % 21 % 22 %
3 1 667 € " 10 % 13 % 16 % 18 % 18 %
4 2 062 € " 9 % 10 % 12 % 14 % 15 %
5 2 496 € " 9 % 10 % 12 % 13 % 13 %
6 2 866 € " 6 % 10 % 11 % 11 % 11 %

kaava
hakijan tulot-vähennys talouden koon mukaan x % tunnit/kk mukaan=asiakasmaksu

Esimerkki 2.
Kotihoidon asiakas, joka asuu puolison kanssa ja jolla käy kotihoito 2 tuntia viikossa

2 hlön taloudessa tulot/kk
hakija
Kansaneläke 604 € 
Mela 100 € 
puoliso 
Kansaneläke 435 €
Mela 270 € 
Pääomatulo 84 €
Yhteensä: 1493 €

Maksun laskemistapa
1493-1063=436 x 14 % (katso prosentti taulukosta)=61,04 €/kk  

talouden koko henkilöä kk-tuloista tehtävä vähennys

jäljelle jäävästä
kuukausitulosta maksuun

-5 h     6 -11 h 12-20 h 21-30 h 31- h
1 576 € otetaan 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
2 1 063 € " 11 % 14 % 18 % 21 % 22 %
3 1 667 € " 10 % 13 % 16 % 18 % 18 %
4 2 062 € " 9 % 10 % 12 % 14 % 15 %
5 2 496 € " 9 % 10 % 12 % 13 % 13 %
6 2 866 € " 6 % 10 % 11 % 11 % 11 %

kaava
hakijan perheen tulot-vähennys talouden koon mukaan x % tuntia/kk mukaan=asiakasmaksu

Esimerkki 3.
Kotihoidon asiakkaana puolisot, joilla kotihoito käy kummallakin yhteensä 2,5 tuntia viikossa, joista vaimolla 1 tunti ja miehellä 1,5 tuntia viikossa. Yhteensä 10 tuntia/kk, vaimon osuus 40 %, miehen osuus 60 %

2 hlön taloudessa tulot/kk
puolisoiden tulot yhteensä
puoliso, vaimo
Kansaneläke 604 €
Mela 100 €
puoliso, mies
Kansaneläke 435 €
Mela 270 €
Pääomatulo 591 €
Yhteensä: 2000 €

Maksun laskemistapa
2000-1063=943 x 14 % (katso prosentti taulukosta)=132,02 €/kk

vaimon maksu 132,02 x 40 %=52,80 €
miehen maksu 132,02 x 60 %=79,22 €

talouden koko henkilöä kk-tuloista tehtävä vähennys

jäljelle jäävästä
kuukausitulosta maksuun

-5 h     6 -11 h 12-20 h 21-30 h 31- h
1 576 € otetaan 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
2 1 063 € " 11 % 14 % 18 % 21 % 22 %
3 1 667 € " 10 % 13 % 16 % 18 % 18 %
4 2 062 € " 9 % 10 % 12 % 14 % 15 %
5 2 496 € " 9 % 10 % 12 % 13 % 13 %
6 2 866 € " 6 % 10 % 11 % 11 % 11 %

kaava
puolisoiden tulot yhteensä-vähennys talouden koon mukaan x % tuntia/kk mukaan saadaan kk-maksu. Jaetaan maksu puolisoiden saaman palvelujen määrän suhteessa.


Sivu päivitetty 6.5.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi