Laitoshoidon maksut

Päivätoiminta

Päivä- ja yöhoidosta peritään 22,50 €.
Kuljetuksesta päivätoimintaan peritään kuljetuspalvelun mukainen taksa 3,50 €/yhdensuuntainen matka.

Lyhytaikaishoito

48,90 €/hoitopäivä.

Saapumis- ja lähtöpäivä lasketaan hoitopäiväksi. Laitoksesta toiseen siirroissa ei lähtöpäivää kuitenkaan laskuteta.

Maksukatto ja vapaakortti

Hoitomaksujen maksukatto täyttyy, kun kalenterivuoden aikana maksettuja hoitomaksuja on yhteensä 683 €, johon lasketaan mm. poliklinikka-, päivähoito- ja lyhytaikaishoidon maksut. Ensimmäisen käynnin aikana annetaan asiakasmaksukortti, johon kirjataan maksettuja maksuja. Maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla ja kaikki maksukuitit on hyvä säilyttää. Maksukaton ylittämisen jälkeen on oikeus vapaakorttiin, jolla voi saada palveluita ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Esimerkiksi lyhytaikaishoidosta perittävä maksu on tuolloin 22,50 €/hoitopäivä.

Maksukatto ei koske pitkäaikaista laitoshoitoa.

Terveydenhuollon maksukatto

Pitkäaikaishoito

Pitkäaikaishoidon maksu on 85 % nettotuloista ja käyttöön jää vähintään 108 €/kk ja puoliso- ja avopuolisotilanteessa 42,5 %.

Hoitomaksulla ei ole euromääräistä kattoa, mutta se ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

> Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräytyminen

 


Sivu päivitetty 2.1.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi