Omaishoito

Omaishoidon tuella turvataan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, joka on mahdollista järjestää kotona. Omaishoidon tukeen sisältyvät palkkio hoitajalle ja palveluina omaishoidon vapaat. Omaishoidosta on säädetty laissa omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006).

Omaishoidon tuesta sovitaan hoito- ja asiakassuunnitelmassa hoidettavan omaisen tai läheisen kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Omaishoidon tuen piirissä olevan henkilön hoitajan kanssa solmitaan toimeksiantosopimus. Omaishoidon lainsäädännössä sekä kaupungin omaishoidon kriteereissä on kerrottu hoitoa ja hoitajaa koskevista edellytyksistä.

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan sitä myönnetään kuntien tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuetut kotikäynnit

Ylöjärven kaupungilla on ikääntyneiden omaishoitajien tukemiseen suunnattu omaishoidon tuetun kotikäynnin palvelu. Palvelun piiriin pääseminen ei edellytä omaishoitosopimusta. Palvelun tarkoitus on, että omaishoitaja saa hieman hengähdys- ja asiointiaikaa normaaliin arkeensa ja siten auttaa häntä jaksamaan paremmin.


Sivu päivitetty 10.4.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi