Veteraanien ja sotainvalidien palvelut

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Valtiokonttori myöntää vuosittain rintamaveteraanien palveluihin määrärahan, jolla kunnat järjestävät oman kuntansa rintamaveteraaneille kuntoutusta sekä kotona asumista tukevia palveluita. Tavoitteena on, että määrärahat tulevat käytettyä täysimäärisesti ja veteraanien tarpeisiin vastaavina. Lisätietoja valtiokonttorin sivuilta.

Kotona asumisen tukeen liittyen jokaisen veteraanin kotona käydään keskustelemassa henkilökohtaisesti. Kotikäyntien tarkoituksena on tukea veteraanien kotona selviytymistä, kartoittaa mahdollisia palvelutarpeita, tiedottaa palveluista ja avustaa tarvittaessa niiden hankkimisessa. Käynnillä käydään läpi mm. toimintakykyasioita, apuvälineiden tarvetta sekä kodin turvallisuutta. Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton. Ylöjärven kaupungin veteraaniasioihin perehtynyt asiakasohjaaja tekee kotikäynnit.

Sotainvalidien palvelut

Valtiokonttori myöntää ja maksaa sotilasvammalain mukaiset korvaukset Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille ja ennen vuotta 1991 asevelvollisina ja YK-joukoissa vammautuneille. Lisäksi valtiokonttori korvaa kunnille kustannuksia, jotka aiheutuvat sotainvalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omaishoidon tuesta sekä avokuntoutuksesta ja sotainvalidin laitoshoidosta. Kuntoutusten määrä riippuu sotainvalidin haitta-asteesta. Lisätietoja valtiokonttorin sivuilta.

Sotainvalidin asumispalveluiden tarpeesta kunta tekee asiakassuunnitelman (hoito- ja palvelusuunnitelman). Valtiokonttori korvaa kunnille tukipalveluiden ja hoivan osuuden. Sen sijaan vuokran, sähkön ja veden invalidi maksaa itse.

Tietoa veteraanien ja sotainvalidien palveluista:
Asiakasohjaaja Lotta Lampi
p. 050 596 9086
lotta.lampi@ylojarvi.fi

Veteraanien kotiin vietävät palvelut/ sotainvalidien palvelut/ laskutusasiat:
Palvelusihteeri Marja-Leena Ala-Laurila
p. 050 390 4691
marja-leena.ala-laurila@ylojarvi.fi

 

 

 

 


Sivu päivitetty 30.1.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi