Ajankohtaista

Kesä 2020 varhaiskasvatuksessa

Tiedot yksiköiden sulku- ja aukioloajoista löydät sivun alaosan liitteestä. Suljettuina ajalla 1 - 18.6. ovat Mikkolan ja Vahannan päiväkodit, muut ovat avoinna.
Ajalla 19.6. - 31.7. avoinna ovat Kalliorinne, Kangasniemi, Koulukallio, Kuru, Onnimanni, Rinne, Saurio, Tiikko ja Tähkätasku, muut suljettuina.

Kaupungintalo on johtoryhmän päätöksen mukaisesti suljettuna ajalla 29.6. - 2.8.2020. Varhaiskasvatus palvelee puhelimitse numerosta 040 133 1469 myös sulkuaikana maanantai - torstai kello 9.00 - 11.00

Päivystävien päiväkotien puhelinnumerot kesällä:

Kalliorinteen päiväkoti 
050 3904609 

Kangasniemen päiväkoti 
040 133 4572 

Koulukallion päiväkoti 
050 3904732 

Kurun päiväkoti 
050 437 1138 

Onnimannin päiväkoti  
050 390 4713 

Rinteen päiväkoti 
040 133 4809 

Tähkätaskun päiväkoti 
050 390 4648 

Tiikon päiväkoti 
050 390 4592 

Saurion päiväkoti 
050 413 3284 

Oikeus varhaiskasvatukseen 1.8.2020 jälkeen

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

Kaurasmäen päiväkoti avautuu remontoituna elokuussa

Kaurasmäen päiväkoti avautuu täysin remontoituna maanantaina 3.8.2020.

Ajantasaista tietoa koronaviruksesta

Ylöjärven kaupunki tiedottaa koronavirustilanteen vaikutuksista kaupungin palveluihin ja toimintaan kootusti yhdessä osoitteessa. Sivulta löytyy sekä perusinformaatio että ajankohtaiset tiedotteet. Myös THL tiedottaa tilanteesta säännöllisesti.

Varhaiskasvatuksen maksut ajalla 18.3. - 13.4.2020

Varhaiskasvatuksen yksiköt ja esiopetus toimivat normaalisti 14.5.2020 alkaen 

Valtioneuvosto on 29.4.2020 linjannut koronaepidemiasta johtuvien poikkeusolojen rajoitusten purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 lukien. Rajoitusten purkaminen merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuslaissa tarkoitetussa opetuksessa ja toiminnassa (sisältää esiopetuksen) aletaan kaikilta osin noudattaa normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 lukien.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen. Huoltajia tiedotetaan uusista käytänteistä Päikky-sovelluksen kautta. Ohjeisiin tulee huolellisesti tutustua ja noudattaa niitä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2020

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 03.03.2020 päättänyt asiakasmaksuista. Varhaiskasvatuksen maksut tarkistetaan opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määrämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.
Korkein perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2020 alkaen 288€ (aiemmin 289€) ja pienin perittävä maksu on 27€. 

Varhaiskasvatuksen asiakasperheille tehdään uudet maksupäätökset indeksitarkistuksesta johtuen 1.8.2020 alkaen. Tällä hetkellä palvelujen piirissä olevien varhaiskasvatuksen asiakasperheiden tulee toimittaa uudet tulotiedot 8.6.2020 mennessä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Lisätietoja täältä

Lomakkeet

Kaikki varhaiskasvatuksen lomakkeet löytyvät kootusti yhdeltä sivulta: Lomakkeet.


Sivu päivitetty 3.7.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi