Ajankohtaista

Kesäajan järjestelyistä löytyy lisätietoa täältä.

Useat päiväkodit sulkevat ovensa 22.6. ja aukeavat jälleen 6.8. Lisätietoja kesän aukioloajoista ja maksuista löytyy yllä olevan linkin takaa. Mukavaa ja aurinkoista kesäaikaa kaikille!

Palautetta varhaiskasvatuksen kesäajan järjestelyistä voitte antaa täällä.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.18 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvä lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2018 alkaen. Elokuun 2018 alun muutokset liittyvät kahden vuoden välein tehtäviin indeksitarkistuksiin. Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset. Tulotiedot tulee olla toimitettuna 15.5. mennessä sähköisesti asiointipalvelun kautta, sähköpostitse varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi tai postitse Ylöjärven kaupunki/varhaiskasvatus. Lisätietoja alla olevasta liitteestä.
 

Varhaiskasvatuksen vuositavoite valittu huoltajien kyselyn perusteella

Huoltajien äänestyksen tuloksena tavoitteeksi v. 2018 valittiin: Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota kaveri- ja tunnetaitoihin. Esim. ristiriitojen selvittämiseen ja tunne-ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen otetaan käyttöön uusia menetelmiä. (vastauksia 435). Vastauksia tuli yhteensä 1126. Tavoitteen toteutumista pyydämme teitä arvioimaan asiakastyytyväisyyskyselyllä toukokuussa 2018.

Kiitos aktiivisuudesta kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vuoden 2018 muita tavoitteita ovat:

  • sivistysjohtaja kertoo kaupunkistrategiasta kaikissa hallinnollisissa toimipisteissä
  • henkilöstölle järjestetään suunnitelman mukaista täydennyskoulutusta osaamisen kehittämiseksi
  • liikuntakasvatus -lasten ja perheiden liikkumisaktiivisuus lisääntyy

 

Uusi varhaiskasvatuslaki

Eduskunta hyväksyi uuden varhaiskasvatuslain 27.6. Lain uudistuksen myötä Opetushallituksessa aloitetaan syksyllä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivittäminen.Uusi laki astuu voimaan 1.9.2018. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Luonnoksessa lähtökohtana on entistä vahvemmin lapsen etu. Lisätietoa löytyy täältä.

 

Varhaiskasvatuksen ensimmäiset ruokailusuositukset on julkaistu

Uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta. Suositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä perheille. Uudet ruokailusuositukset löytyvät täältä.

 

Ylöjärven kirjastossa toteutetaan Kirjasto saapuu päiväkotiin -projekti ajalla 11.8.2017 - 30.11.2018.

Projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Projektissa etsitään uusia yhteistyömuotoja kirjaston ja päiväkotien välille ja edistetään lasten lukuinnon viriämistä. Kohderyhmänä ovat päiväkotien henkilökunta ja 3-5 -vuotiaat lapset. Projekti toteutetaan päiväkotivierailuilla, joissa lapsille pidetään n. puoli tuntia kestävä satutuokio ja henkilökunnalle vinkataan yhteisiin lukuhetkiin sopivia lastenkirjoja sekä lastenkirjallisuuteen ja lapsille lukemiseen liittyvää tietokirjallisuutta. Vierailun aikana kerätään päiväkotien toiveita ja ehdotuksia kirjastoyhteistyöhön.

Lasten perheissä on mahdollista suorittaa satudiplomi, jota varten päiväkoti saa halutessaan ohjeet ja materiaalin koteihin annettavaksi. Satudiplomin lapsi saa kirjastosta kuunneltuaan tai luettuaan kymmenen kirjaa.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa sähköisissä palveluissa kaksi viikkoa ennen hoidon loppumista. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, peritään asiakasmaksu hoitosuhteen keston ajalta.  Lisätietoja löytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksut-sivustolta.

Lomakkeet

Kaikki varhaiskasvatuksen lomakkeet löytyvät kootusti yhdeltä sivulta: Lomakkeet.


Sivu päivitetty 13.7.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi