Ajankohtaista

Kysely huoltajille kesäajan järjestelyistä

Koonti kyselystä on valmistunut. Huoltajan arvioivat kesien 2016-2018 maksuttomien jaksojen toimivuutta. Kyselyyn vastasi 563 huoltajaa. Parhaimmaksi malliksi valittiin vuoden 2018 malli, siinä lapsi oli varhaiskasvatuksesta pois 6 viikkoa. Tänä kesänä maksuton jakso valittiin 979 lapselle. Katso koko tulos vieressä olevasta linkistä.
 

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat alkaneet

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat jälleen käynnistyneet Kaarnatuvalla, Kallionkolossa ja Vihriälässä. Kerhoissa on tilaa ja vapaita paikkoja voi kysellä suoraan avoimen toimipisteistä.

 

Asiakastyytyväisyyskysely on valmistunut

Vastauksia tuli 862 perheeltä (perheitä 1500). Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin. Erityisesti kiitosta sai ammattitaitoinen henkilöstö. He huomioivat lapsen tarpeet, tukevat tunne- ja kaveritaitojen kehittymistä, luovat turvallisen ilmapiirin ja järjestävät lapsille monipuolista toimintaa. Katso koko tulos vieressä olevasta linkistä. 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.8.2018 alkaen

Tärkeä tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvä lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2018 alkaen. Elokuun 2018 alun muutokset liittyvät kahden vuoden välein tehtäviin indeksitarkistuksiin. Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset. Lisätietoja alla olevasta liitteestä.
 

Varhaiskasvatuksen vuoden 2018 tavoitteita ovat:

  • liikuntakasvatus -lasten ja perheiden liikkumisaktiivisuus lisääntyy
  • toiminnassa kiinnitetään huomiota kaveri- ja tunnetaitoihin
  • henkilöstölle järjestetään suunnitelman mukaista täydennyskoulutusta osaamisen kehittämiseksi
  • sivistysjohtaja kertoo kaupunkistrategiasta kaikissa hallinnollisissa toimipisteissä

Uusi varhaiskasvatuslaki

Uusi laki astui voimaan 1.9.2018. Lain uudistuksen myötä Opetushallituksessa aloitetaan syksyllä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivittäminen. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Uuden lain löydät täältä.

 

Varhaiskasvatuksen ensimmäiset ruokailusuositukset on julkaistu

Uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta. Suositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä perheille. Uudet ruokailusuositukset löytyvät täältä.

 

Ylöjärven kirjastossa toteutetaan Kirjasto saapuu päiväkotiin -projekti ajalla 11.8.2017 - 30.11.2018.

Projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Projektissa etsitään uusia yhteistyömuotoja kirjaston ja päiväkotien välille ja edistetään lasten lukuinnon viriämistä. Kohderyhmänä ovat päiväkotien henkilökunta ja 3-5 -vuotiaat lapset. Projekti toteutetaan päiväkotivierailuilla, joissa lapsille pidetään n. puoli tuntia kestävä satutuokio ja henkilökunnalle vinkataan yhteisiin lukuhetkiin sopivia lastenkirjoja sekä lastenkirjallisuuteen ja lapsille lukemiseen liittyvää tietokirjallisuutta. Vierailun aikana kerätään päiväkotien toiveita ja ehdotuksia kirjastoyhteistyöhön.

Lasten perheissä on mahdollista suorittaa satudiplomi, jota varten päiväkoti saa halutessaan ohjeet ja materiaalin koteihin annettavaksi. Satudiplomin lapsi saa kirjastosta kuunneltuaan tai luettuaan kymmenen kirjaa.

 

Lomakkeet

Kaikki varhaiskasvatuksen lomakkeet löytyvät kootusti yhdeltä sivulta: Lomakkeet.


Sivu päivitetty 26.9.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi