Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.18 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvä lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2018 alkaen. Elokuun 2018 alun muutokset liittyvät kahden vuoden välein tehtäviin indeksitarkistuksiin. Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset. Tulotiedot tulee olla toimitettuna 15.5. mennessä sähköisesti asiointipalvelun kautta, sähköpostitse varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi tai postitse Ylöjärven kaupunki/varhaiskasvatus. Lisätietoja alla olevasta liitteestä.

 

Palvelupäätökset

Tulevan syksyn esiopetuspäätökset huoltajille lähetetään huhtikuun aikana. Varhaiskasvatuspäätökset huoltajat saavat toukokuun aikana. Päätöksiä tehdään eri viikkoina, johtuen alueen paikkatilanteesta.

 

Kesäajan 2018 hoitojärjestelyistä löytyy lisätietoa täältä.

 

Varhaiskasvatuksen vuositavoite valittu huoltajien kyselyn perusteella

Huoltajien äänestyksen tuloksena tavoitteeksi v. 2018 valittiin: Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota kaveri- ja tunnetaitoihin. Esim. ristiriitojen selvittämiseen ja tunne-ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen otetaan käyttöön uusia menetelmiä. (vastauksia 435). Vastauksia tuli yhteensä 1126. Tavoitteen toteutumista pyydämme teitä arvioimaan asiakastyytyväisyyskyselyllä toukokuussa 2018.

Kiitos aktiivisuudesta kaikille kyselyyn osallistuneille!

Vuoden 2018 muita tavoitteita ovat:

  • sivistysjohtaja kertoo kaupunkistrategiasta kaikissa hallinnollisissa toimipisteissä
  • henkilöstölle järjestetään suunnitelman mukaista täydennyskoulutusta osaamisen kehittämiseksi
  • liikuntakasvatus -lasten ja perheiden liikkumisaktiivisuus lisääntyy

 

Uusi varhaiskasvatuslaki

Uusi varhaiskasvatuslaki on ollut lausuntokierroksella 18.3. asti ja odottaa vahvistusta. Lain odotetaan tulevan voimaan 1.8.18 alkaen. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Luonnoksessa lähtökohtana on entistä vahvemmin lapsen etu. Lakiehdotus löytyy täältä.

 

Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelma on valmistunut

Vuonna 2017 yhteistyössä Kangasalan, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Lempäälän ja Ylöjärven kanssa valmisteltiin seudullinen TVT-suunnitelma. Sen tavoitteena on taata kaikilla Tampereen seutukunnan varhaiskasvatusikäisille lapsille oikeus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa aktiivisina toimijoina ja osallistujina alati muuttuvan yhteiskunnan jäseniksi. Ylöjärven varhaiskasvatuksen linjaukset on lisätty seudulliseen suunnitemaan. Voit tutustua TVT-suunnitemaan oikealla olevasta linkistä.

 

Varhaiskasvatuksen ensimmäiset ruokailusuositukset on julkaistu

Uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta. Suositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä perheille. Uudet ruokailusuositukset löytyvät täältä.

 

Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut toimivat nyt kaikkien pankkien tunnuksilla

Suomi.fi-tunnistus olisi otettu käyttöön. 1.1.2018 Vetuma-tunnistautuminen ei enää toimi. Jos et pääse sähköisiin palveluihimme, olet ehkä tallentanut vanhan linkin suosikkeihin. Hae uusi linkki sivultamme: Asioi verkossa.

 

Ylöjärven kirjastossa toteutetaan Kirjasto saapuu päiväkotiin -projekti ajalla 11.8.2017 - 30.11.2018.

Projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Projektissa etsitään uusia yhteistyömuotoja kirjaston ja päiväkotien välille ja edistetään lasten lukuinnon viriämistä. Kohderyhmänä ovat päiväkotien henkilökunta ja 3-5 -vuotiaat lapset. Projekti toteutetaan päiväkotivierailuilla, joissa lapsille pidetään n. puoli tuntia kestävä satutuokio ja henkilökunnalle vinkataan yhteisiin lukuhetkiin sopivia lastenkirjoja sekä lastenkirjallisuuteen ja lapsille lukemiseen liittyvää tietokirjallisuutta. Vierailun aikana kerätään päiväkotien toiveita ja ehdotuksia kirjastoyhteistyöhön.

Lasten perheissä on mahdollista suorittaa satudiplomi, jota varten päiväkoti saa halutessaan ohjeet ja materiaalin koteihin annettavaksi. Satudiplomin lapsi saa kirjastosta kuunneltuaan tai luettuaan kymmenen kirjaa.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa sähköisissä palveluissa kaksi viikkoa ennen hoidon loppumista. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, peritään asiakasmaksu hoitosuhteen keston ajalta.  Lisätietoja löytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksut-sivustolta.

Lomakkeet

Kaikki varhaiskasvatuksen lomakkeet löytyvät kootusti yhdeltä sivulta: Lomakkeet.


Sivu päivitetty 1.6.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi