Esiopetus

Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 11.8.2020 ja päättyy 5.6.2021.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetuksen lisäksi lapselle haetaan esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, joka järjestetään pääsääntöisesti esiopetuspaikassa. Esiopetus on maksutonta ja varhaiskasvatusajasta peritään asiakasmaksu.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti: www.ylojarvi.fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi/

Esiopetusta järjestetään sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti lukuvuonna 2020 - 2021 seuraavissa paikoissa:

 • Asuntilan päiväkoti ja koulu
 • Kangasniemen päiväkoti
 • Koulukallion päiväkoti
 • Kyläsepän päiväkoti 
 • Metsäkylän päiväkoti ja koulu
 • Ylöjärven Yhtenäiskoulu (esiopetus siirtyy Mikkolan päiväkodista)
 • Mutalan päiväkoti
 • Kurun päiväkoti
 • Rinteen päiväkoti
 • Takamaan päiväkoti,
 • Tähkätaskun päiväkoti
 • Vahannan päiväkoti
 • Veittijärven päiväkoti ja koulu (englannin kielirikasteinen esiopetus)
 • Viljakkalan koulu
 • Vuorentaustan päiväkoti ja koulu
 • Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Rinteen vuoropäiväkodissa
 • Touhula Oy:n päiväkodit SatuVekara ja VekaraMetsä

Englanninkielistä esiopetusta järjestävät:

 • Sunshine Early Learning Centre Oy
 • Tampereen Englantilaisen Koulun Ystävät Ry 
 • Touhula Star Academy Tampere 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2020-2021

Syyslukukausi 11.8.-22.12.2020, syysloma (vko 42) 12-18.10.2020
Kevätlukukausi 7.1.2020-5.6.2021, talviloma (vko 9) 1.3.-7.3.2021

Mitä esiopetus on

Lapsen tulee osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua. Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen  > Perusopetuslain muutos 1.1.2015

Esiopetus on maksutonta ja sitä tulee järjestää vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivittäinen esiopetusaika on 4 tuntia. Esiopetuksen järjestäjänä Ylöjärvellä on sivistysosastoon kuuluva varhaiskasvatus.

Esiopetuksen lisäksi lapselle voi tarvittaessa hakea esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, josta peritään maksu. Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti samassa paikassa

Esiopetus perustuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Ylöjärven kaupungin esiopetussuunnitelma samoin kuin esiopetusyksikköjen vuosisuunnitelmat pohjautuvat valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Lisäksi se tarjoaa tilaisuuksia lapsille monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Koulumatkaetu

Maksuton koulumatkaetu koskee esioppilasta siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Kuljetusetu koskee esioppilasta, joka tulee suoraan kotoa esiopetukseen ja vastaavasti esiopetuksen päätyttyä menee suoraan kotiin. Matkaan voi sisältyä myös itse kuljettu osuus. Hakemus esiopetusmatkan järjestämisestä osoitetaan päiväkodin johtajalle. Linkki alla.

Esiopetus Ylöjärvellä -lehtinen  

Esiopetukseen voi tutustua Esiopetus Ylöjärvellä -lehtisen kautta. Linkki alla.


Sivu päivitetty 26.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi