Esiopetus

Lapsen tulee osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua. Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen  > Perusopetuslain muutos 1.1.2015

Esiopetus on maksutonta ja sitä tulee järjestää vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivittäinen esiopetusaika on 4 tuntia.

Esiopetuksen järjestäjänä Ylöjärvellä on sivistysosastoon kuuluva varhaiskasvatus.

Esiopetuksen lisäksi lapselle voi tarvittaessa hakea esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, josta peritään maksu. Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti samassa paikassa.

Esiopetus lukuvuonna 2019-2020

Esiopetusta järjestetään sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti seuraavissa paikoissa:

Asuntilan päiväkoti ja koulu, Kangasniemen päiväkoti, Koulukallion päiväkoti, Kyläsepän päiväkoti, Metsäkylän päiväkoti ja koulu, Mikkolan päiväkoti, Mutalan päiväkoti, Onnimannin päiväkoti, Kurun koulu, Rinteen päiväkoti, Takamaan päiväkoti, Tähkätaskun päiväkoti, Vahannan päiväkoti, Veittijärven päiväkoti ja koulu (englannin kielirikasteinen esiopetus), Viljakkalan koulu sekä Vuorentaustan päiväkoti ja koulu.

Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Rinteen vuoropäiväkodissa.

Lisäksi esiopetusta järjestetään yksityisissä Touhula Oy:n päiväkodeissa (Touhula Ylöjärvi, SatuVekara ja VekaraMetsä). Yksityiset palveluntuottajat järjestävät suomenkielistä esiopetusta, mikäli esiopetusryhmään ilmoittautuu 8 lasta.

Englanninkielistä esiopetusta tarjoavat Sunshine Early Learning Centre Oy, Tampereen Englantilaisen Koulun Ystävät Ry ja Touhula Oy (Touhula Star Academy Tampere). Englanninkielistä esiopetusta järjestetään, mikäli esiopetusryhmään ilmoittautuu 8 lasta.     

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2019-2020

Syyslukukausi  8.8. - 20.12.2019, syysloma (vko 42) 14. -20.10.2019
Kevätlukukausi 7.1. - 30.5.2020, talviloma (vko 9) 24.2. - 1.3.2020

Mitä esiopetus on

Esiopetus perustuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Ylöjärven kaupungin esiopetussuunnitelma samoin kuin esiopetusyksikköjen vuosisuunnitelmat pohjautuvat valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Lisäksi se tarjoaa tilaisuuksia lapsille monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Koulumatkaetu

Maksuton koulumatkaetu koskee esioppilasta siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Kuljetusetu koskee esioppilasta, joka tulee suoraan kotoa esiopetukseen ja vastaavasti esiopetuksen päätyttyä menee suoraan kotiin. Matkaan voi sisältyä myös itse kuljettu osuus. Hakemus esiopetusmatkan järjestämisestä osoitetaan päiväkodin johtajalle. Linkki alla.

Esiopetus Ylöjärvellä -lehtinen  

Esiopetukseen voi tutustua Esiopetus Ylöjärvellä -lehtisen kautta. Linkki alla.


Sivu päivitetty 28.11.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi