Hoitopaikkatakuu

Mitä hoitopaikkatakuu tarkoittaa

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä päivähoitopaikkatakuu.

Päivähoitopaikkatakuu tarkoittaa sitä, että mikäli lapsen päivähoidon tarve loppuu esimerkiksi vanhemman äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan, vuorotteluvapaan, lomautuksen, työttömyysjakson tai muun syyn vuoksi, lapsen on mahdollista jäädä pois päivähoidosta hoitopaikkatakuulle vähintään neljäksi (4) kuukaudeksi ja palata samaan päiväkotiin poissaolon jälkeen.

Hoitopaikkatakuu on käytössä kunnallisissa päiväkodeissa. Se ei koske perhepäivähoitoa eikä esiopetusta.

Edellytykset hoitopaikkatakuulle:

  • Hoitosuhde on ollut voimassa vähintään kolme (3) kuukautta.
  • Kirjallinen sopimus tehdään kaksi (2) viikkoa ennen hoitopaikkatakuulle jäämistä.
  • Lapsi on poissa kunnan järjestämästä päivähoidosta vähintään neljä (4) kuukautta.
  • Päivähoitopaikkatakuu päättyy, jos perhe muuttaa yli vuodeksi tai pysyvästi pois Ylöjärveltä.
  • Tehdään enintään kahdeksi (2) vuodeksi tai siihen asti, kunnes lapsen esiopetus alkaa.
  • Alustava hoitoon paluupäivä on ilmoitettava sopimusta tehtäessä ja vahvistettava päiväkodin johtajalle kuukautta ennen hoidon alkamista. Päivämäärää voi muuttaa kerran tämän jälkeen.

Mikäli perhe tarvitsee päivähoitoa ennen hoitopaikkatakuun päättymistä, tulee päivähoitopaikkaa hakea normaalin hakumenettelyn mukaisesti (4 kk tai 2 vk).

Perheellä on takuun aikana mahdollisuus saada kotihoidon tukea KELA:n määrittämin perustein.

Perheet voivat käyttää hoitopaikkatakuun aikana avoimen varhaiskasvatuksen palveluja.

Kotihoidossa oleva lapsi voi käyttää tilapäispaikkaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa maksimissaan viisi päivää kuukaudessa. Vapaana olevia tilapäispaikkoja tiedustellaan suoraan päiväkodista tai perhepäivähoidon esimiehiltä.


Sivu päivitetty 11.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi