Hyvä tietää

Päätös hoitopaikasta

Ne vanhemmat/huoltajat, jotka ovat hakemuksessa hyväksyneet sähköisen tiedoksiannon, saavat päätöksen hoitopaikan myöntämisestä sähköisesti. Huoltajat vahvistavat/hylkäävät hoitopaikan myös sähköisesti. Päätöksestä löytyvät myönnetyn hoitopaikan yhteystiedot. Tämän jälkeen huoltajat ottavat yhteyttä hoitopaikkaan ja sopivat tutustumisajankohdan. Hoitopaikasta huoltajat saavat täytettäväksi lapsen perustietolomakkeen, joka palautetaan tutustumisvaiheessa päivähoitoyksikköön.

Ne vanhemmat/huoltajat, jotka eivät ole hyväksyneet sähköistä tiedonantoa, saavat päätöksen postitse kotiin. Tällöin perheen tulee palauttaa hoitopaikan vastaanottolomake päivähoitoyksikköön ja olla yhteydessä hoitopaikkaan tutustumiskäyntiä varten.

Tutustuminen hoitopaikkaan

Lapselle hoidon aloittaminen on suuri, jännittävä askel ja jokaisen lapsen tulee tutustua hoitopaikkaan ennen varsinaisen hoidon alkua.

Tutustumisen laajuus mietitään yksilöllisesti jokaisen lapsen kohdalla erikseen yhdessä vanhempien ja kasvattajien kesken. Tutustumiskäynneillä lapsi tutustuu tulevaan hoitoympäristöönsä ja kasvattajiinsa.

Tutustumisvaihe on onnistunut silloin, kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ilman vanhempien läsnäoloa ja vanhemmat voivat jättää lapsensa luottavaisin mielin hoitoon.

Tutustuminen on maksutonta silloin kun lapsi tutustuu varhaiskasvatukseen yhdessä vanhemman kanssa. Mikäli tutustumiseen sisältyy lapsen ruokailu ja päivälepo, alkaa maksullinen hoitosuhde.

Ruokailu

Päiväkoteihin toimitetaan ruoka kaupungin ruokapalvelun kautta. Katso luettelo valmistus- ja palvelukeittiöistä Terveys-osiossa.

Erityisruokavaliot

Erityisruokavalioita koskevat ohjeet ja lomakkeet on koottu omalle sivulle Terveys-osioon: Erityisruokavaliot.

Ruokalista

> Päiväkotien ja koulujen ruokalista (pdf)

Oiva-valvontajärjestelmä

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oiva-raportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin.

Lisätietoja: Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koordinoima elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkaisujärjestelmä Oiva (www.oivahymy.fi)

Muuta tärkeää

Kaupunki on vakuuttanut hoitolapset tapaturmien varalta If Vakuutuksessa.

Lapsen tulee olla terve hoitoon tullessaan. Sairaan lapsen hoitopaikka on kotona. Kuumesairauden jälkeen edellytetään yhtä kuumetonta päivää ennen hoitoon palaamista. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oikeus kirjoittaa todistus huoltajille, jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän. Huoltajien tehtäväksi jää selvittää, hyväksyykö heidän työnantajansa todistuksen.

Lapsen tarvitessa säännöllistä lääkitystä pitkäaikaiseen sairauteensa, tehdään yhdessä huoltajien ja henkilöstön kanssa lapselle lääkehoitosuunnitelma. Siinä sovitaan kirjallisesti lääkkeiden antamisesta ja toimintatavoista.

Varhaiskasvatuksessa hoitopäivän aikana annetaan vain lääkärin määräämiä, alkuperäispakkauksessa olevia lääkkeitä.

Jokaisessa päivähoitoyksikössä on laadittu turvallisuussuunnitelma ja kriisienhallintasuunnitelma mahdollisten hätätilanteiden varalta. Suunnitelmia päivitetään säännöllisesti.

Näistä ja kaikista muista lapsen hoitoon liittyvistä asioista saa lisätietoja päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen aluejohtajalta

> Tietoa lasten tavallisimmista tartuntataudeista


Sivu päivitetty 20.1.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi