Hyvä tietää

Päätös hoitopaikasta

Ne vanhemmat/huoltajat, jotka ovat hakemuksessa hyväksyneet sähköisen tiedoksiannon, saavat päätöksen hoitopaikan myöntämisestä sähköisesti. Huoltajat vahvistavat/hylkäävät hoitopaikan myös sähköisesti. Päätöksestä löytyvät myönnetyn hoitopaikan yhteystiedot. Tämän jälkeen huoltajat ottavat yhteyttä hoitopaikkaan ja sopivat tutustumisajankohdan. Hoitopaikasta huoltajat saavat täytettäväksi lapsen perustietolomakkeen, joka palautetaan tutustumisvaiheessa päivähoitoyksikköön.

Ne vanhemmat/huoltajat, jotka eivät ole hyväksyneet sähköistä tiedonantoa, saavat päätöksen postitse kotiin. Tällöin perheen tulee palauttaa hoitopaikan vastaanottolomake päivähoitoyksikköön ja olla yhteydessä hoitopaikkaan tutustumiskäyntiä varten.

Tutustuminen hoitopaikkaan

Lapselle hoidon aloittaminen on suuri, jännittävä askel ja jokaisen lapsen tulee tutustua hoitopaikkaan ennen varsinaisen hoidon alkua.

Tutustumisen laajuus mietitään yksilöllisesti jokaisen lapsen kohdalla erikseen yhdessä vanhempien ja kasvattajien kesken. Tutustumiskäynneillä lapsi tutustuu tulevaan hoitoympäristöönsä ja kasvattajiinsa.

Tutustumisvaihe on onnistunut silloin, kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ilman vanhempien läsnäoloa ja vanhemmat voivat jättää lapsensa luottavaisin mielin hoitoon.

Tutustuminen on maksutonta silloin kun lapsi tutustuu varhaiskasvatukseen yhdessä vanhemman kanssa. Mikäli tutustumiseen sisältyy lapsen ruokailu ja päivälepo, alkaa maksullinen hoitosuhde.

Muuta tärkeää

Päiväkoteihin toimitetaan ruoka kaupungin ruokapalvelun kautta. Erityisruokavalioista tulee toimittaa hoitopaikkaan todistus (lisätietoja alla).

Kaupunki on vakuuttanut hoitolapset tapaturmien varalta vakuutusyhtiö Pohjolassa.

Lapsen tulee olla terve hoitoon tullessaan. Sairaan lapsen hoitopaikka on kotona. Kuumesairauden jälkeen edellytetään yhtä kuumetonta päivää ennen hoitoon palaamista. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oikeus kirjoittaa todistus huoltajille, jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän. Huoltajien tehtäväksi jää selvittää, hyväksyykö heidän työnantajansa todistuksen.

Lapsen tarvitessa säännöllistä lääkitystä pitkäaikaiseen sairauteensa, tehdään yhdessä huoltajien ja henkilöstön kanssa lapselle lääkehoitosuunnitelma. Siinä sovitaan kirjallisesti lääkkeiden antamisesta ja toimintatavoista.

Varhaiskasvatuksessa hoitopäivän aikana annetaan vain lääkärin määräämiä, alkuperäispakkauksessa olevia lääkkeitä.

Jokaisessa päivähoitoyksikössä on laadittu turvallisuussuunnitelma ja kriisienhallintasuunnitelma mahdollisten hätätilanteiden varalta. Suunnitelmia päivitetään säännöllisesti.

Näistä ja kaikista muista lapsen hoitoon liittyvistä asioista saa lisätietoja päiväkodeista ja varhaiskasvatuksen aluejohtajilta.

> Tietoa lasten tavallisimmista tartuntataudeista

Erityisruokavaliot

Erityisruokavalioita koskevat käytännöt perustuvat kansalliseen allergiaohjelmaan (2008-2018). Turvallisen ja monipuolisen ruokavalion takaamiseksi lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus kirjoitetaan vain, jos lapsi saa vaikeita oireita tai vältettävä ruoka-aine on ruokavaliossa keskeinen. Lievää oireilua (mm. ohimenevää suun kirvelyä ja kutinaa) aiheuttavista ruoka-aineista ei laadita erityisruokavaliotodistusta. Oireilu huomioidaan ruokailutilanteessa esimerkiksi siirtämällä kyseinen ruoka-aine syrjään.

Ilmoita erityisruokavaliosta näin

Ylöjärven kaupungilla on käytössä yksi todistus, jolla huoltaja ilmoittaa kaikki huollettavansa ruokavalioon liittyvät asiat (mm. pysyvä erityisruokavalio, merkittävä ruoka-aineallergia, uskonnolliset ruokarajoitukset). Lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus on toimitettava liitteeksi tarvittaessa.

Huoltaja ilmoittaa lapsen pysyvän ruokavalion kertaalleen. Pysyviä erityisruokavalioita ovat diabetesruokavalio (oma ateriasuunnitelma) ja keliakiaruokavalio. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus.

Huoltaja ilmoittaa merkittävän ruoka-aineallergian vuosittain, samoin lähtökohtaisesti kasvisruokavalion. Liitteeksi tarvitaan lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus.

Halutessaan huoltaja voi ilmoittaa päiväkotiryhmän henkilöstölle tai luokanopettajalle lievää oireilua aiheuttavat ruoka-aineet.

Huoltaja ilmoittaa kertaalleen laktoosittoman ruokavalion sekä uskontoon perustuvan ruokavalion.

Lisäksi Ylöjärvellä on käytössä ”Sallitut ruoka-aineet”-kaavake, joka on tarkoitettu niitä lapsia varten, jotka saavat hankalia ja vaikeita reaktioita useasta eri ruoka-aineesta. Kaavake päivitetään vuosittain ja vaatii aina lääkärintodistuksen liitteeksi.

Huoltajan täyttämät ilmoituskaavakkeet, joiden liitteenä on tarvittaessa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus, toimitetaan lapsen hoitopaikan tai koulun keittiölle. Vastuu mahdollisten muutosten ilmoittamisesta on huoltajalla.

> Erityisruokavalioita koskevat lomakepohjat (ks. sivun alalaita)

Oiva-valvontajärjestelmä

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oiva-raportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin.

Lisätietoja: Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koordinoima elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkaisujärjestelmä Oiva (www.oivahymy.fi)


Sivu päivitetty 24.5.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi