Kotihoidontuki

Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, vanhemmat voivat valita vaihtoehtoisesti

  • lasten kotihoidon tuen
  • lasten yksityisen hoidon tuen tai
  • kunnallisen päivähoitopaikan/palvelusetelin.

Lakisääteistä kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole hoidossa kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidontukea maksetaan myös muista perheen alle kouluikäisistä lapsista, jolloin perhe voi valita lapsikohtaisesti kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen.

Jos lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa (myös palvelusetelillä), perhe ei voi saada tästä lapsesta kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.

Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä ja sitä maksetaan siihen asti kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta, siirtyy kunnalliseen päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja perheen tuloista riippuen hoitolisä.

Tuen saajan tulee ilmoittaa Kelaan välittömästi, jos tuen saamisen perusteet muuttuvat (esim. lapsi siirtyy kunnalliseen päivähoitoon tai ottaa palvelusetelin).

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelan toimistosta. > Kela


Sivu päivitetty 11.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi