Loma-aikojen järjestelyt

Varhaiskasvatuksen kesäaika 2019

Varhaiskasvatuksen päivystysaika on 24.6.-2.8.2019, tuona aika suurin osa päiväkodeista on kiinni ja lapsille järjestetään varhaiskasvatusta päivytyspäiväkodeissa. Päivystävät päiväkodit kesällä 2019 ovat Rinteen päiväkoti, Saurion päiväkoti, Tähkätaskun päiväkoti, Onnimannin päiväkoti ja Kurun päiväkoti. Viikolla 26 auki ovat myös Tiikon päiväkoti ja Kangasniemen päiväkoti.

Alla olevasta taulukosta löydät päivystävien talojen puhelinnumerot:

             PÄIVÄKOTI

        PUHELINNUMERO

 Tähkätasku

 Tiikko (vain vko 26)

 p. 050 390 4693

 Kangasniemi (vain vko 26)

 p. 050 390 4639

 Saurio

 p. 050 3904 555 

 

 Rinne

 

 p. 050 5523621 (24.6. - 5.7.)

 p. 050 3904810 (8.- 26.7.)

 p. 050 3633154 (29.7 - 2.8.)

 Onnimanni

 p. 050 390 4713

 Kuru

 p 050 523 3133 (1.- 12.7. ja 29.7.-2.8.)

 p. 050 437 1157 (24.-28.6. ja 15.- 26.7.)

Kesäajan maksut 

Maksualennus, kun lapsi on vapaalla 24.6.-2.8.2019, poissaolo tuli ilmoittaa 22.4. mennessä 
- kun lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään 31.8.2018, heinäkuu on aina maksuton. Jos lapsi lomailee ajalla 24.6.-2.8. heinäkuun maksuttomuuden lisäksi kesäkuusta 5 pv ja elokuusta 2 pv ovat maksuttomia.  
- jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa 1.9.2018 jälkeen ja lapsi lomailee päivystysjakson ajan, on perhe oikeutettu seitsemän päivän maksuttomuuteen ja heinäkuusta heiltä peritään puolen kuukauden maksu. 
- maksunalennukset eivät koske esiopetuksen päättäneitä, kouluun lähteviä lapsia. 

Maksu varauksen perumatta jättämisestä 
Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle paikan kesäpäivystykseen eivätkä peruuta sitä viimeistään viikkoa ennen varatun jakson alkamista, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määrätystä kuukausimaksusta. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, että heinäkuu olisi muutoin perheelle maksuton. Perheiltä, joille tulojen perusteella ei ole määrätty kuukausimaksua lainkaan, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta. 

Esioppilaiden kesän aika 2019 

Maksuton esiopetus päättyy 31.5. Tämän jälkeen 1.6. alkaen varhaiskasvatus on maksullista. Kesän ajalta lapselle tulee täyttää uusi palveluntarvesopimus. Sopimuksessa tulee huomioida varhaiskasvatuksen tarve viikkotasolla silloin kun varhaiskasvatus irtisanotaan kesken kuukauden. Varhaiskasvatusajat varataan Päikky-järjestelmän kautta. 

 

Viikoittainen hoidontarve     

   Palveluntarve             

    Asiakasmaksun osuus 

 20h/vko 

Max 85h/kk 

 50% 

30h/vko 

86-120h/kk 

70% 

35h/vko 

121-140h/kk 

80% 

38h/vko 

141-155h/kk 

85% 

42h/vko 

156-170h/kk 

90% 

yli 42h/vko 

171h- 

100% 

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa sähköisissä palveluissa kaksi viikkoa ennen hoidon loppumista. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, peritään asiakasmaksu hoitosuhteen keston ajalta.  Lisätietoja löytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksut-sivustolta. 

 

Varhaiskasvatuksen muutokset koulujen loma-aikoina

Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen lapsimäärät vähenevät. Hiljaisina viikkoina päiväkodit supistavat toimintaansa ja perhepäivähoitajat pitävät vuosilomia. Varhaiskasvatusta tarjotaan kuitenkin kaikille sitä tarvitseville. Päiväkodit tiedottavat aukiolomuutoksista heti, kun huoltajat ovat kirjanneet lasten läsnä- ja poissaolot Päikkyyn.
 

Syys- ja talvilomaviikoilla päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ryhmiä ja toisiaan lähinnä olevien päiväkotien toimintaa voidaan yhdistää. Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta, jolloin perhepäivähoidon esimiehet tiedottavat asiakkaita.

 

Koulujen loma-ajat 2019-2020

Syysloma (vko 42) 14.- 20.10.2019
Joululoma (vk 52 ja vk 1) 23.12.2019 - 6.1.2020
Talviloma (vko 9)

24.2.- 1.3.2020


Sivu päivitetty 13.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi