Loma-aikojen järjestelyt

Kesän aika 2018

Sivistyslautakunta päätti kokouksessa 20.2.2018, että Ylöjärven varhaiskasvatuksessa on tulevana kesänä 6 viikon päivystysjakso ajalla 25.6.-3.8. Päivystysjaksolla suurin osa päiväkodeista on kiinni ja lapset siirtyvät päivystyspäiväkoteihin. Avoinna olevat yksiköt ilmoitetaan huhtikuun aikana.

Maksualennuksen päivystysajalta saa:
- kun lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään 31.8.2017, heinäkuu on aina maksuton. Jos lapsi lomailee ajalla 25.6.-3.8. heinäkuun maksuttomuuden lisäksi kesäkuusta 5 pv ja elokuusta 3 pv ovat maksuttomia. 
- jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa 1.9.2017 jälkeen ja lapsi lomailee päivystysjakson ajan, on perhe oikeutettu kahdeksan päivän maksuttomuuteen ja heinäkuusta heiltä peritään puolen kuukauden maksu.

Maksunalennukset eivät koske esiopetuksen päättäneitä, kouluun lähteviä lapsia.

Esioppilaiden kesän aika 2018

Maksuton esiopetus päättyy 31.5. Tämän jälkeen perjantaista 1.6. alkaen varhaiskasvatus on maksullista. Kesän ajalta lapselle tulee täyttää uusi palveluntarvesopimus. Sopimuksessa tulee huomioida varhaiskasvatuksen tarve viikkotasolla silloin kun varhaiskasvatus irtisanotaan kesken kuukauden. Varhaiskasvatusajat varataan Päikky-järjestelmän kautta.

Viikottainen hoidontarve        Palveluntarve                 Asiakasmaksun osuus
 20h/vko Max 85h/kk  50%
30h/vko 86-120h/kk 70%
35h/vko 121-140h/kk 80%
38h/vko 141-155h/kk 85%
42h/vko 156-170h/kk 90%
yli 42h/vko 171h- 100%

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa sähköisissä palveluissa kaksi viikkoa ennen hoidon loppumista. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, peritään asiakasmaksu hoitosuhteen keston ajalta.  Lisätietoja löytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksut-sivustolta.

 

Loma-aikojen järjestelyt

Ylöjärven kaupungin päiväkotien ja perhepäivähoidon aukioloajoissa on muutoksia koulujen loma-aikoina. Mikäli varhaiskasvatusyksikössä lasten määrä vähenee olennaisesti, lapset siirtyvät henkilökunnan kanssa lähipäiväkotiin. Muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin huoltajille.

Joulun aikaan päiväkodit toimivat supistetusti jouluaatosta loppiaiseen. Suurin osa päiväkodeista on suljettuna joulun välipäivistä loppiaiseen. 

Rinteen vuoropäiväkoti on suljettuna 24.-26.12 ja juhannuksen pyhinä.

   
   
   
   
   
   

Sivu päivitetty 14.6.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi