Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2020 alkaen

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 03.03.2020 päättänyt asiakasmaksuista. Varhaiskasvatuksen maksut tarkistetaan opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määrämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.
Korkein perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2020 alkaen 288€ (aiemmin 289€) ja pienin perittävä maksu on 27€. 

Varhaiskasvatuksen asiakasperheille tehdään uudet maksupäätökset indeksitarkistuksesta johtuen 1.8.2020 alkaen.

Tällä hetkellä palvelujen piirissä olevien varhaiskasvatuksen asiakasperheiden tulee toimittaa uudet tulotiedot 8.6.2020 mennessä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Ajankohtaista tärkeää tietoa asiakasmaksuista löytyy tästä.

Ylöjärven varhaiskasvatuksessa on aikaperusteinen laskutus. Lasten huoltajat tekevät sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista hoitoajoista, joihin laskutus perustuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi.

Maksun määräytymiseen vaikuttavat perheen tulot ja koko.
Tulotiedot tulee toimittaa joko sähköisesti Asioi verkossa asiointipalvelun kautta 
tai sähköpostiin skannattuina liitteinä osoitteeseen varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi 
tai postitse osoitteeseen: Ylöjärven kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusihteerit, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi

Huoltajilla on ilmoitusvelvollisuus tulojen ja perheen olosuhteen muutoksista toimintavuoden (1.8–31.7.) aikana.

Maksua muutetaan, jos perheen tulot muuttuvat vähintään 10 prosenttia tai perheen koko muuttuu.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 12 §).
Kunnalla ei ole velvollisuutta muuttaa päätöstä takautuvasti asiakkaalle edullisemmaksi asiassa uudesta selvityksestä huolimatta. Asiakasmaksun muutos tulee voimaan sen kuukauden alusta, kun uudet tulotiedot on toimitettu. 

Mikäli perhe on valmis maksamaan korkeinta maksua, tulotositteita ei tarvitse toimittaa. Korkein kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 289 euroa/kk/lapsi.

Palveluntarve tai sen muutos (h/kk) ilmoitetaan päiväkodinjohtajalle muutos palveluntarpeeseen -lomakkeella(Lomakkeet > Asiakasmaksuun ja palveluntarpeeseen liittyvät lomakkeet).

Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan perheiltä jälkikäteen.

Asiakasmaksulaskurilla voitte laskea tulojenne perusteella määräytyvän kokopäivämaksun

Tulorajat 1.8.2018 alkaen. Korkein maksu on 289€/kk.

Perheen koko Tuloraja euroa/kk Korkein maksu %

Korkeimman maksun tuloraja

brutto/kk

2 2102 10,7% 4803
3 2713 10,7% 5414
4 3080 10,7% 5781
5 3447 10,7% 6148

Perheen kokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät henkilöt ja samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Edellisen vuoden elokuussa alkanut yhtenäisesti jatkunut hoitosuhde oikeuttaa maksuvapaaseen heinäkuuhun seuraavana vuonna.

Kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muun kuin sairauden vuoksi koko kuukauden, varhaiskasvatuksesta peritään puolikas maksu. Mikäli koko kuukauden poissaolon syynä on sairaus, ei asiakasmaksua peritä.

Asiakasmaksutiedote kokonaisuudessaan löytyy sivun alalaidasta.

 


Sivu päivitetty 18.5.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi