Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttui 1.1.2018

Indeksitarkistukset tulivat voimaan 1.8.18 alkaen.

Ajankohtaista tärkeää tietoa asiakasmaksuista löytyy tästä.

Ylöjärven varhaiskasvatuksessa on aikaperusteinen laskutus. Lasten huoltajat tekevät sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista hoitoajoista, joihin laskutus perustuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi.

Maksun määräytymiseen vaikuttavat perheen tulot ja koko.
Tulotiedot tulee toimittaa
joko sähköisesti Asioi verkossa asiointipalvelun kautta 
tai sähköpostiin skannattuina liitteinä osoitteeseen varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi 
tai postitse osoitteeseen: Ylöjärven kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusihteerit, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi

Huoltajilla on ilmoitusvelvollisuus tulojen ja perheen olosuhteen muutoksista, toimintavuoden (1.8–31.7.) aikana.

Maksua muutetaan, jos perheen tulot muuttuvat vähintään 10 prosenttia tai perheen koko muuttuu.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 12 §).
Kunnalla ei ole velvollisuutta muuttaa päätöstä takautuvasti asiakkaalle edullisemmaksi asiassa uudesta selvityksestä huolimatta. Asiakasmaksun muutos tulee voimaan sen kuukauden alusta, kun uudet tulotiedot on toimitettu. 

Mikäli perhe on valmis maksamaan korkeinta maksua, tulotositteita ei tarvitse toimittaa. Korkein kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 289 euroa/kk/lapsi.

Palveluntarve tai sen muutos (h/kk) ilmoitetaan päiväkodinjohtajalle muutos palveluntarpeeseen -lomakkeella(Lomakkeet > Asiakasmaksuun ja palveluntarpeeseen liittyvät lomakkeet).

Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan perheiltä jälkikäteen. Asiakasmaksulaskuri löytyy varhaiskasvatushakemuksen valikosta (avaa hakemus).

Tulorajat 1.8.2018 alkaen. Korkein maksu on 289€/kk.

Perheen koko Tuloraja euroa/kk Korkein maksu %

Korkeimman maksun tuloraja

brutto/kk

2 2102 10,7% 4803
3 2713 10,7% 5414
4 3080 10,7% 5781
5 3447 10,7% 6148

Perheen kokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät henkilöt ja samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Edellisen vuoden elokuussa alkanut yhtenäisesti jatkunut hoitosuhde oikeuttaa maksuvapaaseen heinäkuuhun seuraavana vuonna.

Kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muun kuin sairauden vuoksi koko kuukauden, varhaiskasvatuksesta peritään puolikas maksu. Mikäli koko kuukauden poissaolon syynä on sairaus, ei asiakasmaksua peritä.

Asiakasmaksutiedote kokonaisuudessaan löytyy sivun alalaidasta.

Kilpailukykysopimuksen mukainen julkisen sektorin lomarahojen leikkaus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa huomioidaan lomaraha. Julkisen sektorin kiky-sopimuksen mukainen 30 % :n lomarahojen leikkaus koskee 1.2.2017- 30.9.2019 maksettavia lomarahoja.
Huomioimme tämän, kun olette saaneet tiedon lomarahastanne ja lähetätte siitä meille tositteen. Uusi maksupäätös tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta, kun saamme tiedon lomarahastanne.

Isyyskuukausi

Oikeus isyysrahaan jatkuu, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy lapsen ollessa poissa varhaiskasvatuksesta isyyskuukauden aikana eikä asiakasmaksua poissaolon ajalta peritä. Lapsella ei ole tänä aikana oikeutta käyttää kunnallista hoitopaikkaansa.

Huoltajien tulee toimittaa KELA:n isyysrahapäätöksestä kopio kaupungille osoitteeseen Paula Nyman, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi.


Sivu päivitetty 18.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi