Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu 1.1.2018

Uuden lain muutokset koskevat sisarusalennuksia ja tulorajoja.

Varhaiskasvatuksessa siirryttiin 1.8.2016 alkaen aikaperusteiseen laskutukseen. Lasten huoltajat tekevät sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista hoitoajoista, joihin laskutus perustuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi.

Maksun määräytymiseen vaikuttavat perheen tulot ja koko.
Tulotiedot tulee toimittaa
joko sähköisesti Asioi verkossa asiointipalvelun kautta 
tai sähköpostiin skannattuina liitteinä osoitteeseen varhaiskasvatuksenasiakasmaksut[a]ylojarvi.fi 
tai postitse osoitteeseen

Ylöjärven kaupunki, Anne Rask, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven kaupunki, Aulikki Kulmala, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven kaupunki, Janika Virtanen, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi

Mikäli perhe on valmis maksamaan korkeinta maksua, tulotositteita ei tarvitse toimittaa. Korkein kokopäivähoidosta perittävä maksu on 290 euroa/kk/lapsi.

Palveluntarve tai sen muutos (h/kk) ilmoitetaan päiväkodinjohtajalle muutos palveluntarpeeseen -lomakkeella(Lomakkeet ja käsikirjat > Asiakasmaksuun ja palveluntarpeeseen liittyvät lomakkeet).

Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan perheiltä jälkikäteen.

Tulorajat 1.1.2018 alkaenKorkein maksu edelleen 290 €.

Perheen koko Tuloraja euroa/kk Korkein maksu% Kork.maksun tuloraja
brutto/kk
2 2050 10,7 4760
3 2646 10,7 5356
4 3003 10,7 5713
5 3361 10,7 6071

Perheen kokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät henkilöt ja samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Edellisen vuoden elokuussa alkanut yhtenäisesti jatkunut hoitosuhde oikeuttaa maksuvapaaseen heinäkuuhun seuraavana vuonna.

Kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muun kuin sairauden vuoksi koko kuukauden, varhaiskasvatuksesta peritään puolikas maksu. Mikäli koko kuukauden poissaolon syynä on sairaus, ei asiakasmaksua peritä.

Asiakasmaksutiedote kokonaisuudessaan löytyy sivun alalaidasta.

Kilpailukykysopimuksen mukainen julkisen sektorin lomarahojen leikkaus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa huomioidaan lomaraha. Julkisen sektorin kiky-sopimuksen mukainen 30 % :n lomarahojen leikkaus koskee 1.2.2017- 30.9.2019 maksettavia lomarahoja.
Huomioimme tämän, kun olette saaneet tiedon lomarahastanne ja lähetätte siitä meille tositteen. Uusi maksupäätös tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta, kun saamme tiedon lomarahastanne.

Isyyskuukausi

Oikeus isyysrahaan jatkuu, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy lapsen ollessa poissa varhaiskasvatuksesta isyyskuukauden aikana eikä asiakasmaksua poissaolon ajalta peritä. Lapsella ei ole tänä aikana oikeutta käyttää kunnallista hoitopaikkaansa.

Huoltajien tulee toimittaa KELA:n isyysrahapäätöksestä kopio kaupungille osoitteeseen Paula Nyman, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi.


Sivu päivitetty 12.12.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi