Tarvittavat liitteet

Liitteet tuloselvitykseen:

  • todistus opiskelusta tai ammattikurssilla olosta
  • palkkatodistus (väh. 3 kk palkkakertymä). Viran puolesta kk-tuloon lisätään 5 % lomarahan osuutta. Mikäli lomarahan maksu kohdallanne ei toteudu normaalisti, toimittakaa siitä kirjallinen työnantajan todistus
  • päivärahat: tapaturmavakuutus / elinkorko / sv. päiväraha / äitiysraha / vanhempainraha /työttömyyspäiväraha
  • eläketulot
  • elatusapu, - tuki (saadut ja maksetut)
  • vuokratulot
  • pääomatulot (korot, osingot, ym.)
  • muut tulot: aikuiskoulutustuki, kuntoutustuki (verollinen), työllisyyskoulutuksen verollinen päiväraha,perhehoidon  palkkiot, maatalouden tulot, metsätulo, työllistämistuki tai muu tulo
  • yritystoiminnan tuloista tehdään erillinen yrittäjän tuloselvitys liitteineen.

Lasten kotihoidontuesta liitettä ei tarvitse toimittaa, se saadaan suoraan KELA:sta

Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu sen kuukauden loppuun mennessä kun hoito on alkanut, määritellään lapselle/lapsille korkein asiakasmaksu.

Haettava muutos astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Palveluseteliä haettaessa tuloliitteet tulee olla hakemuksen liitteenä. Hoitoa ei voi aloittaa ennen palvelusetelipäätöstä.


Sivu päivitetty 1.8.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi