Tintit, Sirkut ja Peipot

Tintit, Sirkut ja Peipot ovat työparitoiminnan periaattein toimivat 3-5-vuotiaiden lasten pienryhmät. Ryhmien toiminnoista vastaavat aamupäivisin pienryhmän omat aikuiset eli työpari lastentarhanopettaja ja lähihoitaja. Iltapäivisin lapset jakaantuvat leikkialueille leikkimään.

Tinttien (3-4-vuotiaat) kanssa työskentelevät lastentarhanopettaja Krista ja lähihoitaja Tuula. Sirkkujen (5-vuotiaat viskarit) omat aikuiset ovat lastentarhanopettaja Johanna ja lähihoitaja Hanna sekä Peippojen (3-4-vuotiaat) lastentarhanopettaja Katja ja lähihoitajat Riitta ja Sari. Tintit toimivat (eteinen, ruokailu, lepohetki) pääsääntöisesti Sorasten ja Peipot Kivisten ryhmätiloissa. Sirkut ovat jakautuneet puoliksi molempiin ryhmätiloihin, mutta pienryhmässä toimiessaan kokoontuvat yhteen.

Kivisten ja Sorasten tiimi suunnittelee yhdessä toiminnan sisältöjä, mutta kukin työpari toteuttaa niitä eri keinoin oman pienryhmänsä lähtökohdat huomioiden. Toimintamme on monipuolista ja siihen kuuluu muun muassa kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia, matematiikka, retkiä sekä pöytäteatteria.

Myös leikki on oleellinen osa toimintaamme. Ryhmässämme käytämme leikkialueita, jolloin lapsi merkitsee leikkialuekarttaan, mihin leikkiin hän suunnittelee menevänsä. Leikkialueet mahdollistavat lapsen leikin omaehtoisen suunnittelun. Leikkialueiden avulla lapsi oppii myös pitkäjänteisyyttä sekä leikin pitkäkestoisuutta ja siihen sitoutumista.


Viskaritoiminta:

Toimintakaudella 2018-2019 viskarit eli 5-vuotiaat tulevat ensi syksyn eskarilaiset toimivat kaikki samassa pienryhmässä Sirkuilla. Viskarissa opetellaan yhdessä eskarissa tarvittavia taitoja, kuten mm. omatoimisuus arjen toiminnoissa ja itsestä huolehtiminen, hyvät kaveri- ja leikkitaidot sekä tunnetaidot, ryhmässä toimiminen ja keskittyminen. Teemme myös yhteistyötä Asuntilan päiväkodín viskareiden sekä eskareiden kanssa.Sivu päivitetty 17.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi