Koulukallion päiväkoti

Kissankäpälät (0-3-vuotiaat), p. 040 133 4588
Jänönhännät (0-3-vuotiaat), p. 050 390 4686
Kotkansiivet (3-5-vuotiaat), p. 040 6421700
Kurjenkellot (3-5-vuotiaat), p. 040 133 4823
Karhunvatukat (esiopetus), p. 050 390 4614
Ketunleivät (esiopetus), p. 050 390 4784
Variksenmarjat (esiopetus, ulos oppimaan-ryhmä), p. 050 390 4687

Koulukallion päiväkoti sijaitsee samassa rakennuksessa Siivikkalan koulun, neuvolan ja nuorisotilojen kanssa. Päiväkoti aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa valmistuneissa tiloissa. Rakennuksessamme on oma valmistuskeittiö.

Päiväkodin läheisyydestä löytyvät loistavat ulkoilumahdollisuudet, joita hyödynnämme monipuolisesti ympäri vuoden. Varsinkin läheinen metsä on meille tärkeä oppimisympäristö, jonka ansiosta toiminnassamme painottuu seikkailu- ja ympäristökasvatus. Ympäristön tutkiminen ja ihmettely retkillä tarjoaa lapsille elämyksiä päivittäin. Myös päiväkodin ja koulun uudet sisätilat monipuolistavat elämyksellisen oppimisen ja kokemisen.

Toiminta-ajatuksemme on ”Sinä ja minä – yhdessä oppien ja iloiten”

Varhaiskasvatuksessamme ja esiopetuksessamme edistämme ja vahvistamme lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia luomalla toimintaympäristön, jossa lapsi saa kokea välittämistä, turvallisuutta, kuulluksi tulemista, osallisuutta, oppimisen, osaamisen ja onnistumisen kokemuksia sekä iloa ja innostusta. Vaalimme vuorovaikutuksellisuutta ja opettelemme yhdessä toimimista luovassa ja elämyksellisessä ilmapiirissä. Lasten kanssa työskentelee moniammatillinen kasvatus- ja opetushenkilöstö.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen painopisteitä ovat lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, lasten osallisuuden lisääminen, pienryhmätoiminnan vaaliminen, seikkailukasvatuksen hyödyntäminen arjen toiminnoissa, mediakulttuuriin tutustuminen lasten kanssa sekä kestävän kehityksen periaatteiden opetteleminen.

Leikin keinot ja elämykselliset toimintatavat sekä lapsen luontainen ihmettelyn ja uteliaisuuden huomaaminen ja huomioiminen ovat ominaista toiminnassamme. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ovat lapselle luontaisia tapoja toimia ja oppia.

                                    "Elämään tarvitaan siivet ja juuret, 
                                         sekä unelmat pienet ja suuret."


Sivu päivitetty 19.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi