Naavanotko

Naavanotkoon kuuluvat 5-vuotiaat sekä esikoululaiset eli eskarit.

Naavanotkon päivä koostuu leikistä, ulkoilusta ja aikuisten ohjaamasta toiminnasta. Viikoittaisia toimintoja ovat lelu- ja leikkipäivä sekä jumppa päiväkodin salissa. Toimintaan kuuluu myös laulut, lorut, askartelut ja retket lähimaastoon. Tunne- ja sosiaalisia taitoja koko Naavanotkon ryhmässä tuetaan päivittäisellä tunnetuokiolla ja viikoittaisella Askeleittain-tuokiolla.

Pyrimme suunnittelemaan toimintaamme mahdollisimman lapsilähtöisesti, lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle aikaa leikkiin, korostamme myös sosiaalisia taitoja ja hyviä tapoja. Toiminnan toteutuksessa käytämme leikinomaisia ja toiminnallisia menetelmiä.

Eskarit

Esiopetusaika on klo 8.30-12.30. Tarvittaessa lapset voivat aloittaa päivän hoidossa ja jatkaa esiopetuksen jälkeen.

Esiopetuksessa käytämme Pikkumetsän esiopetus -kirjasarjaa, jossa seikkailee Pupulan perhe yhdessä muiden metsän eläinten kanssa.

Sisä- ja ulkoliikunta ovat tärkeitä keinoja harjoittaa motorisia taitoja. Päiväkodissamme on hieno sali, joka on käytössämme kerran viikossa. Myös ulkoliikuntamahdollisuudet ovat hyvät. Talvisin käymme luistelemassa ja hiihtämässä, teemme lasten kanssa myös retkiä lähiympäristöön.

Esiopetusvuoden aikana herätellään lasten kiinnostusta kielellisiin ja matemaattisiin tehtäviin. Harjoittelemme myös omista tavaroista huolehtimista, ohjeiden kuuntelemista ja niiden mukaan työskentelemistä. Erityishuomio kiinnitetään lapsen itsenäisen ajatteluun ja ongelmanratkaisukykyyn.

Panostamme avoimeen ilmapiiriin, hyviin kaveruussuhteisiin ja annamme aikaa vapaalle leikille. Tunne- ja sosiaalisia taitoja tuemme päivittäisellä tunnetuokiolla ja viikoittaisella Askeleittain-tuokiolla.


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi