Metsäkylän päiväkoti

Tintit, 2-3-vuotiaiden ryhmä, p. 050 390 4638
Tilhet, 3-5-vuotiaiden ryhmä, p. 050 437 1380

Naakat, esiopetus- ja 5-vuotiaiden ryhmä, p. 040 133 4884
Pääskyt, tuettu ryhmä, p. 050 541 7568

Pöllöt, esiopetus koulun puolella, p. 050 390 4752
 

Päiväkoti sijaitsee Metsäkylässä, tiiviin kyläyhteisön sydämessä. Samassa pihapiirissä päiväkodin kanssa ovat Metsäkylän koulu ja neuvola. Välittömässä läheisyydessä on myös seurakuntatalo, jossa toimii avoimen varhaiskasvatuksen yksikkö, Kaarnatupa.

Lähellä oleva luonto mahdollistaa sen monipuolisen käytön mielenkiintoisena ja virikkeellisenä oppimisympäristönä. Metsäkylän päiväkodissa on lapsia noin 90, kasvatushenkilöstöä 19 sekä keittäjä ja laitoshuoltaja. Metsäkylän päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Hallinnollisen johtajan alaisuudessa toimii myös seitsemän perhepäivähoitajaa. Lisätietoa perhepäivähoidosta.

Kaarnatuvan avoin varhaiskasvatus tarjoaa kerho- ja parkkitoimintaa perheille, jotka eivät ole kunnallisen päivähoidon asiakkaita.

Meille on tärkeää, että lapsen arjessa on...

 • iloa
 • elämyksiä ja kokemuksia
 • lämpöä ja läheisyyttä
 • leikkiä
 • kiireetön ja turvallinen ilmapiiri

...ja että hän oppii...

 • luottamaan itseensä ja kykyihinsä
 • toisten huomioonottamista ja hyväksymistä
 • avoimuutta ja rehellisyyttä
 • luovuutta
 • omatoimisuutta
 • vastuullisuutta itsestä, muista sekä ympäristöstään.

 


Sivu päivitetty 19.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi