Mikkolan päiväkoti

Mikkolan päiväkoti sijaitsee kauniissa vanhassa puutalossa, joka on aikoinaan ollut Mikkolan tilan päärakennus. Päiväkodin käytössä on talon alakerran kodinomaiset tilat, joissa päiväkoti on toiminut vuodesta 2000 alkaen. Keskeinen sijaintimme Soppeenmäen keskustassa mahdollistaa monipuolisen tutustumisen lähiympäristöön, urheilutalon tilojen käytön ja hyvät ulkoilumahdollisuudet.

Ryhmät

  • Siruset p. 050 390 4555
  • Soraset p. 050 364 0528

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarkoituksenamme on jättää paljon tilaa lapsen omaehtoiselle toiminnalle ja leikille. Oppiminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti pääasiassa leikin kautta.

Toiminnallamme pyrimme

  • tukemaan ja ohjaamaan lapsen kasvua ja oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa
  • tarjoamaan lapselle turvallisen kasvuympäristön
  • antamaan mahdollisuuden ja aikaa leikille, ilolle, ystävyydelle ja elämyksille
  • kannustamaan lasta omatoimisuuteen ja ryhmän jäsenenä toimimiseen
  • ohjaamaan lasta ymmärtämään, hyväksymään ja arvostamaan erilaisuutta.

Laadimme yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetussuunnitelman. Seuraamme suunnitelman toteutumista kasvatuskeskusteluissa säännöllisin väliajoin.

Tarkempia tietoja toimintaamme ohjaavista arvoista ja tavoitteista saa päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista, joihin voi tutustua päiväkodissa.


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi