Soppeenharjun päiväkoti

Päiväkotimme sijaitsee Vuorentaustassa, Soppeenharjun kupeessa, aivan metsän reunassa. Laajalta piha-alueeltamme lähtevät polut johdattavat lapset tutustumaan ja nauttimaan metsäisestä luonnosta, harjun näköalasta ja suoalueen lintuhavainnoista.

Päiväkodistamme löytyvät seuraavat ryhmät

 • 1-2-vuotiaat Hippuset, p. 040 133 4530
 • 2-3-vuotiaat Nuppuset, p. 050 351 4864
 • 3-5-vuotiaat Punaiset, p. 050 390 4584
 • 3-5-vuotiaat Siniset, p. 040 133 4529
 • 4-5-vuotiaat Keltaiset, p. 050 4371185

Henkilökuntamme koostuu 13 varhaiskasvatuksen ammattilaisesta. Päiväkodin valmistuskeittiö vaihtui jakelukeittiöksi vuonna 2012.

Aukioloaikamme on arkisin klo 6-17.

Sijaintimme monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien äärellä luo erinomaiset mahdollisuudet ulkoilulle, liikunnalle ja luonnossa oppimiselle. Soppeenharjun päiväkodissa toteutetaan Metsämörri- toimintaa. Toiminnan tavoitteena on saada lapset kiintymään luontoon omakohtaisten kokemusten, elämysten ja aistien avulla. Näin edistetään heidän kasvuaan luonnossa viihtyviksi ja sen rauhaa ja tasapainoa suojeleviksi kansalaisiksi. Viikottaiset metsäretket ovat pienryhmätyöskentelymme arkea.

Leikki ja monipuolinen toiminta ovat tärkeässä asemassa päiväkotimme arjessa, jotta lapsi löytää omat vahvat alueensa ja saa onnistumisen kokemuksia. Lapset toimivat pääsääntöisesti pienryhmissä.

Toiminta-ajatuksenamme on

 • Hyväksyä lapsi omana persoonallisuutenaan, joka saa kasvaa omaan tahtiinsa ja oppii tuntemaan omat vahvuutensa
 • Ohjata ja tukea lasta yhteistyössä vanhempien kanssa
 • Ohjata lasta toimimaan ja oppimaan ryhmässä
 • Kannustaa lasta omatoimisuuteen
 • Antaa lapselle aikaa ja mahdollisuus leikkiin
 • Kuunnella lapsen kokemusmaailmaa ja huomioida se toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Tarjota lapselle kokemuksia ja elämyksiä turvallisessa ympäristössä

Toimintaamme ohjaa päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa oma kasvatussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin käytävillä vanhempainkeskusteluilla.

 


Sivu päivitetty 11.7.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi