Hoput

Hoput on toinen päiväkotimme sisarusryhmistä. Lapset ovat iältään 1-4-vuotiaita ja heitä on ryhmässä 17. Ryhmän henkilökuntaan kuuluvat lastentarhanopettaja sekä kaksi lähihoitajaa. Teemme viikoittain myös yhteistyötä varhaiskasvatuksen resurssierityisopettajan kanssa.

Hopuille tärkeitä arvoja ovat kaverin kaunis kohtelu, kauniit käytöstavat sekä ystävällinen ilmapiiri. Hopuilla harjoittelemme leikin ohessa kauniita tapoja sekä kaveri- ja vuorovaikutustaitoja.

Arjessa me liikumme, askartelemme, loruttelemme, luemme satuja, juttelemme sekä laulelemme. Lasten vapaa leikki on myös tärkeä osa arkeamme. Käytössämme on myös "Pilvilinna" -huone, jossa käsittelemme kauden aikana erilaisia tunteita pienryhmittäin. Näin pystymme harjoittelemaan Hopuille tärkeitä tunnetaitoja. Käytämme toiminnassamme pienryhmiä huomioiden lasten iät ja tarpeet.

Käymme myös mahdollisimman usein retkillä päiväkodin läheisyydessä sijaitsevassa lähimetsässä, jossa sijaitsee tuttu "Taikapuu". Päiväkodin yhteisillä elämyshetkillä tulemme tutuksi muiden samanikäisten lasten ja muiden osastojen aikuisten kanssa.

Hopuilla perusturvallisuus, syli ja lämmin henkisyys ovat olennainen osa arkea. Kasvatuskeskustelut sekä päivittäiset kuulumisten vaihtamiset ovat tärkeässä osassa vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä.


Sivu päivitetty 29.5.2015

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi