Tuiskut

Tuiskut on päiväkotimme viisivuotiaidenryhmä.

Ryhmän keskeisenä toiminta-ajatuksena on lapsen kehitys-ja oppimisedellytysten edistäminen, sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä terveen itsetunnon kehityksen tukeminen. Tärkeää on myös havaita ajoissa mahdolliset oppimisen ja kehityksen haasteet.

Meille on erityisen tärkeää, että ryhmässämme jokainen voi olla rohkeasti oma itsensä, uskaltaa kertoa oman mielipiteensä, osaa kuunnella toisia, oppii toimimaan yhteistyössä muiden kanssa, oppii luottamaan itseensä ja omaan osaamiseensa.

Suunnittelemme ja toteutamme ryhmän toimintaa lasten yksilöllisistä ja ryhmän yhteisistä tarpeista lähtien. Ohjattu pienryhmätoiminta on keskeisin toimintatapamme. Käytämme paljon luovia menetelmiä; draama, ilmaisu- ja tunnetaidot ovat keskeisiä teemojamme, leikki on isossa roolissa.


Sivu päivitetty 29.5.2015

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi