Kaurasmäen päiväkoti

Ryhmät

Pilvensirut (1-3-vuotiaat), p. 040 1334822
Sydänlinnut (2-5-vuotiaat), p. 050 3904557
 

Päiväkotimme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 6.30-17.00. Lapsia päiväkodissa on noin 35. Lasten hyvinvoinnista huolehtivat kaksi lastentarhanopettajaa, neljä lähihoitajaa ja yhteispalvelutyöntekijä.

Kaurasmäen päiväkoti sijaitsee lähellä joutsenista tuttua Kauraslampea hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kodikkaat tilat ovat valoisat ja avarat. Luonto ja lähiympäristömme mahdollistavat elämyksellisen oppimisen.

Toiminta-ajatus

  • kunnioitamme lasten uteliaisuutta, toteutamme toimintaa lasten kiinnostuksen kohteista lähtien
  • panostamme kannustavaan, hyväksyvään ja lapset yksilöllisesti huomioonottavaan ilmapiiriin
  • annamme leikille aikaa päivittäin, koska leikki on lapselle luontainen tapa oppia yhdessä muiden lasten ja aikuisten kanssa -pyrimme luomaan lapsille monipouolisen ja vaihtelenvan leikkiympäristön
  • tuemme lasta luovuuden avulla löytämään omat voimavaransa ja kehittymään omana itsenään
  • harjoittelemme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja

 

"Luonnossa liikkuen - ekologisesti eläen"

Metsä on leikkiympäristönä mitä parhain ja tarjoaa hauskoja luontokokemuksia kaikkina vuodenaikoina. Retkeilemme metsässä säännöllisesti. Luonnossa toteutuva leikki sekä ilmiöiden ja asioiden ihmettely auttavat lasta juurtumaan omaan elinympäristöönsä, tutustumaan itseensä, oppimaan luonnosta sekä rakastamaan luontoa ja huolehtimaan siitä.


Sivu päivitetty 1.9.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi