Veittijärven päiväkoti

Ryhmät:

Peipposet (2-5-vuotiaat), p. 050 3904595
Joutsenet (pienryhmä), p. 050 3904593
Pääskyset (esiopetus), p. 050 3904594
Tuulihaukat (tuettu esiopetus), p. 050 4371201                                                                                 
 

Päiväkoti on avoinna klo 6.30-17.00. Lapsia päiväkodissa n. 70.  Lasten hyvinvoinnista ja kasvatuksesta Veittijärvellä huolehtivat kuusi lastentarhanopettajaa,  viisi lähihoitajaa ja kaksi ryhmäavustajaa.

Veittijärven päiväkoti toimii asuntomessualueella Veittijärven koulun yhteydessä. Samassa kiinteistössä toimivat myös neuvola ja koululaisten iltapäiväkerho.

Keskeinen toiminta-ajatuksemme on tarjota lapsille rikas, turvallinen ja monipuolinen kasvu- ja oppimisympäristö, jossa kaikki ovat tärkeitä ja saavat kokea hyväksyntää, onnistumista ja osallisuutta. Luottamus ja hyvä yhteistyö huoltajien kanssa on meille erityisen tärkeää.

Veittijärvellä toteutetaan aktiivisesti alkuluokkatoimintaa eli esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Alkuluokkatoiminta tukee lasten siirtymistä koulumaailmaan ja mahdollistaa myös yksilöllisten koulupolkujen toteuttamisen.

Tutustuminen englannin kieleen aloitetaan Veittijärvellä jo esiopetuksessa. Esiopetusvuoden tavoitteena on tarjota lapsille kielimaistiaisia, innostaa ja herätellä lasten luonnollista kiinnostusta vieraan kielen oppimiseen sekä rohkaistua kielen käyttämiseen. Kielen oppiminen esikoulussa lomittuu kaikkeen arjen toimintaan ja opetettaviin orientaatioihin. Oppikirjoja ei käytetä, vaan keskeistä on leikki, liike ja toiminnallisuus. Veittijärven koulun alkuopetusluokat ovat kielirikasteisia ja kielirikasteista esiopetusta toteutetaankin yhteistyössä koulun alkuopettajien kanssa.

 

 


Sivu päivitetty 19.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi