Hakeutuminen palveluihin ja paikan irtisanominen

Sähköinen hakemus 

Hakemuksen täyttää nopeimmin sähköisesti. Samalla hakemuksella voi myös anoa siirtoa toiseen yksikköön. 

Hakemus varhaiskasvatuspalveluihin, myös palveluseteli ja esiopetus. (Ei avoin varhaiskasvatus) 

Varhaiskasvatuspalveluihin voi  hakea ympäri vuoden. Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Mikäli palveluntarve kuitenkin johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, pyrimme järjestämään palvelun kahden viikon sisällä.

Hakemuksen jättämisen jälkeen

• Kun hakemus on saapunut järjestelmään, palveluohjaaja käsittelee hakemuksen ja ottaa tarvittaessa perheeseen yhteyttä, viimeistään kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamista. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
• Jos hakemusta haluaa muuttaa tai tarkentaa ennen päätöksen saapumista tulee ottaa yhteyttä palveluohjaukseen.
• Päätös varhaiskasvatuspaikasta tulee sähköisenä. Saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi ja voit käydä lukemassa päätöksen kirjautumalla sähköisiin palveluihin. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Sähköisen asioinnin kautta on myös mahdollista lähettää tulotietoja varhaiskasvatuksen maksun määrittämistä varten.
• Jos sähköistä asiointia ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postissa ja hyväksyntä/hylkäys tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen  varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ylojarvi.fi
•Päätöksessä on myös varhaiskasvatuspaikan yhteystiedot, jotta voitte ottaa yhteyttä päiväkotiin sopiaksenne tutustumisesta.

Hakeutuminen muihin palveluihin

Avoimeen varhaiskasvatukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan palvelua järjestävään yksikköön. > Avoin varhaiskasvatus

Palvelusetelipäiväkotiin haettaessa otetaan yhteys suoraan kaupungin hyväksymään palveluntarjoajaan, minkä jälkeen täytetään palvelusetelihakemus kaupungille (sähköinen). > Palveluseteli

Kaupungin omien palvelujen lisäksi palveluja voidaan hankkia ostopalveluna. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet joustosta palveluiden tarjonnassa yli kuntarajojen > Seutusopimus

Tarjoamistamme vaihtoehdoista ja päiväkotien paikkatilanteesta voitte tiedustella palveluohjauksesta p. 040 1331 469 tai varhaiskasvatuksenpalveluohjaus[at]ylojarvi.fi. 
 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa sähköisissä palveluissa. Irtisanoutuminen astuu voimaan siitä päivästä, jolloin se tehdään. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, peritään asiakasmaksu hoitosuhteen keston ajalta.  Lisätietoja löytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksut-sivustolta.


Sivu päivitetty 3.4.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi