Palveluseteli

Ylöjärvellä on mahdollisuus tulosidonnaiseen varhaiskasvatuksen palveluseteliin.

Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen päivähoitopalvelujen maksamisessa.

Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain ylöjärveläiselle perheelle.

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään lapsen hoitomaksu. Hoitomaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen päivähoidon maksu. Lisätietoa kohdassa Lomakkeet/ asiakasmaksut.

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2016 alkaen 

Palveluntarve                                

Palvelusetelin suurin arvo 1/7      
yli 3v
alle 3v

Palvelusetelin suurin arvo 1/8   
yli 3v
 
Vähintään 35h/vk, 140h -  /kk   800€/kk
1200€/kk

736€/kk

21 - 34h/vk, 85 - 139h/kk 640€/kk
960€/kk
588,80€
 
Enintään 20h/vk, 0 - 85h/kk 480€/kk
720€/kk
441,60€/kk
 
Esiopetusta täydentävä
varhaiskasvatus
400e/kk 368€/kk

Lapsen täyttäessä kolme vuotta tehdään uusi palvelusetelipäätös, koska setelin arvo muuttuu.

Mikäli lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli 62 kalenteripäivää, palvelusetelin maksu katkeaa.

Ylöjärven kaupunki hyväksyy yksityiset päivähoidon palvelusetelipalvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä.

Missä tilanteissa palveluseteli voidaan myöntää

Palveluseteli voidaan myöntää lapselle:

 • joka on päivähoito-oikeuden piirissä
 • josta ei makseta yksityisen hoidon tukea
 • josta ei makseta kotihoidontukea
 • josta ei makseta yksityisen hoidontuen kuntalisää

Palveluseteli on lapsikohtainen, ja se haetaan ennen päivähoidon alkamista. Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta.

Kotihoidontuen maksaminen päättyy päivään, josta palveluseteli on myönnetty lapselle. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

Omavastuuosuus kesäaikana ja vähäisemmässä hoidontarpeessa

Päiväkodit määrittelevät itse kesäajan ja vähäisemmän hoidon tarpeen vaikutuksen omavastuuosuuteen. Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle 12 kuukaudelta vuodessa

Ilmoitusvelvollisuus

Oikeus tulosidonnaiseen palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan ja huoltaja/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan tuloselvityslomakkeella, mikäli

 • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 % esim. työttömyyden tai työhön menon vuoksi. Uudet tulotiedot toimitettava edellisen kuukauden loppuun mennessä, josta muutosta haetaan)     ⇒ täytä palvelusetelin muutosilmoitus
 • perhesuhteissa tapahtuu muutoksia (esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu)⇒ täytä uusi palvelusetelihakemus
 • lapsen huoltajuus muuttuu ⇒ täytä uusi palvelusetelihakemus
 • lapsen palveluntarve muuttuu ⇒ täytä uusi palvelusetelihakemus
 • lapsen hoitosuhde päättyy ⇒ täytä yksityisen päivähoidon irtisanomislomake
 • lapsen kotikunta muuttuu => ilmoita muuttopäivä varhaiskasvatuksen palvelujohtajalle

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Ohje palvelusetelin hakemiseen

 1. Ota yhteyttä kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan tai täytä suoraan hakemus heidän nettisivultaan
 2. Hoitopaikan varmistuttua, täytä palvelusetelihakemus ensisijaisesti web-hakemuksena ( tai paperinen palvelusetelihakemus ).
  Toimita tuloliitteet ( ja mahdollinen paperinen hakemus )  osoitteeseen:
  Ylöjärven kaupunki, Janika Virtanen tai Anne Rask, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi  
 3. Palveluntuottajan hyväksyttyä ohjelmaan lapsen hoitosuhteen ja tuloselvityksen ollessa valmis, tehdään palvelusetelipäätös, joka lähetetään kotiin ja palveluntuottajalle. Tarkista päätöksen tiedot.
 4. Lapsi aloittaa päivähoidon. Palveluntuottaja laskuttaa teitä omavastuunne verran ( sama kuin kunnallinen maksu). Yksiköiden lisämaksut:
  IEEC by Touhula: 60€/kk/lapsi
  Pitkäniemen päiväkoti: 0-85h/kk: 3€/kk/lapsi;86-139h/kk 4,80€/kk/lapsi ja 140 ja yli/kk 6€/kk/lapsi
  Sunshine Early Learning Centre, Pirkankatu 9: 
  32€/kk/lapsi kokopäivähoidossa ja 105€/kk osapäivähoidossa
  Steiner-päiväkoti Sinilintu: 20€/kk
                                                                                Väripilkku: 29€/kk/lapsi

Palvelusetelihakemus täytetään ensisijaisesti sähköisesti. Sähköisen hakemuksen linkki sekä paperinen hakulomake löytyvät samalta sivulta: Hakeutuminen palveluihin.

Palvelusetelin myöntämisen yhteydessä mahdollinen päivähoitohakemus Ylöjärven varhaiskasvatukseen poistetaan. Mikäli lapsella on kunnallinen hoitosuhde eikä perhe ole irtisanonut hoitosuhdetta, se päätetään palvelusetelin myöntämistä edeltävään päivään.

Palveluntuottaja laskuttaa lapsen hoidosta omavastuunne verran (sama kuin kunnallisen päivähoidon maksu) ja osa yksiköistä perii lisäksi lisämaksua.

Ylöjärven kaupunki on hyväksynyt palvelusetelipalveluiden tuottajiksi  seuraavat yksityiset päiväkodit:

Ohjeet ja lomakkeet


Sivu päivitetty 21.5.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi