Palveluseteli

Ylöjärvellä on mahdollisuus tulosidonnaiseen varhaiskasvatuksen palveluseteliin.

Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa.

Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain ylöjärveläiselle perheelle.

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään lapsen asiakasmaksu. Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Lisätietoa kohdassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018 alkaen 

Palveluntarve           

Palvelusetelin arvo   
alle 3v

Palvelusetelin arvo    
yli 3v

yli 40h/vk, 171h-/kk 1214,40€/kk

736€/kk

40h/vk, 156-170h/kk 1214,40€/kk

736€/kk

37h/vk, 141-155h/kk 1214,40€/kk

736€/kk

33h/vk, 121-140h/kk

971,52€/kk 588,80€/kk

28h/vk, 86-120h/kk

971,52€/kk 588,80€/kk

Enintään 20h/vk, 0-85h/kk

607,20€/kk 368,00€/kk

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

12h/vk, 0-50h/kk

20h/vk, 51-85h/kk

28h/vk, 86-120h/kk

33h/vk, 121-140h/kk

 

 


368€/kk

368€/kk

368€/kk

368€/kk

Lapsen täyttäessä kolme vuotta tehdään uusi palvelusetelipäätös, koska setelin arvo muuttuu.

Mikäli lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli 62 kalenteripäivää, palvelusetelin maksu katkeaa.

Ylöjärven kaupunki hyväksyy yksityiset varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä.

Missä tilanteissa palveluseteli voidaan myöntää

Palveluseteli voidaan myöntää lapselle:

 • joka on varhaiskasvatus-oikeuden piirissä
 • josta ei makseta yksityisen hoidon tukea
 • josta ei makseta kotihoidontukea
 • josta ei makseta yksityisen hoidontuen kuntalisää

Palveluseteli on lapsikohtainen, ja se haetaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta.

Kotihoidontuen maksaminen päättyy päivään, josta palveluseteli on myönnetty lapselle. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

Omavastuuosuus kesäaikana ja vähäisemmässä hoidontarpeessa

Päiväkodit määrittelevät itse kesäajan ja vähäisemmän hoidon tarpeen vaikutuksen omavastuuosuuteen. Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle 12 kuukaudelta vuodessa.

Ilmoitusvelvollisuus

Oikeus tulosidonnaiseen palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan ja huoltaja/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan, mikäli

 • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 % esim. työttömyyden tai työhön menon vuoksi. Uudet tulotiedot toimitettava edellisen kuukauden loppuun mennessä, josta muutosta haetaan) ⇒ perhe ilmoittaa muuttuneet tulot sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostilla janika.virtanen@ylojarvi.fi
 • perhesuhteissa tapahtuu muutoksia (esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu tai lapsen huoltajuus muuttuu)⇒ täytä palvelusetelin palveluntarve / muutoslomake
 • lapsen palveluntarve muuttuu ⇒ täytä uusi palvelusetelihakemus
 • lapsen hoitosuhde päättyy ⇒ täytä yksityisen varhaiskasvatuksen irtisanomislomake
 • lapsen kotikunta muuttuu => ilmoita muuttopäivä varhaiskasvatuksen palvelujohtajalle

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Ohje palvelusetelin hakemiseen

 1. Ota yhteyttä kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan tai täytä suoraan hakemus heidän nettisivultaan
 2. Hoitopaikan varmistuttua, täytä palvelusetelihakemus ensisijaisesti web-hakemuksena (tai paperinen palvelusetelihakemus).
  Toimita tuloliitteet sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostilla varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi tai postitse (ja mahdollinen paperinen hakemus) osoitteeseen:
  Ylöjärven kaupunki, Janika Virtanen, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
 3. Palveluntuottajan hyväksyttyä ohjelmaan lapsen hoitosuhteen ja tuloselvityksen ollessa valmis, tehdään palvelusetelipäätös, josta tulee sähköinen tiedoksianto huoltajille ja palveluntuottajalle. Tarkista päätöksen tiedot.
 4. Lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. Palveluntuottaja laskuttaa teitä omavastuunne verran (sama kuin kunnallinen maksu). Yksiköiden lisämaksut:
  Pitkäniemen päiväkoti: 0-85h/kk: 3€/kk/lapsi;86-139h/kk 4,80€/kk/lapsi ja 140 ja yli/kk 6€/kk/lapsi
  Sunshine Early Learning Centre, Pirkankatu 9: 60€/kk kokopäivähoito, 133€/kk osapäivähoito
  Steiner-päiväkoti Sinilintu: 20€/kk
                                                                                            Väripilkku: 39€/kk/lapsi, sisarus 29€/kk

Palvelusetelihakemus täytetään ensisijaisesti sähköisesti. Sähköisen hakemuksen linkki sekä paperinen hakulomake löytyvät samalta sivulta: Hakeutuminen palveluihin.

Palvelusetelin myöntämisen yhteydessä mahdollinen varhaiskasvatushakemus Ylöjärven varhaiskasvatukseen poistetaan. Mikäli lapsella on kunnallinen hoitosuhde eikä perhe ole irtisanonut hoitosuhdetta, se päätetään palvelusetelin myöntämistä edeltävään päivään.

Palveluntuottaja laskuttaa lapsen hoidosta omavastuunne verran (sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) ja osa yksiköistä perii lisäksi lisämaksua.

Ylöjärven kaupunki on hyväksynyt palvelusetelipalveluiden tuottajiksi  seuraavat yksityiset päiväkodit:

 • Pikkututkijan päiväkodit, Siivikkala: Ilmarinjärventie 252, 33450 Siivikkala, Annala: Annalankatu 5, 33710 Tampere, Tammela: Osmonraitti 6, 33500 Tampere
 • Pitkäniemen päiväkoti Pitkäniementie 6, 37100
 • Pilke päiväkodit Peppi§Bobby, Vikkulankatu 6, 37150 Nokia; Tiedepäiväkoti Hokaus, Mäyränmäentie 2,33720 Tampere
 • Steinerpäiväkoti Sinilintu, Muotialantie 77, 33800 Tampere
 • Sunshine Early Learning Centre Oy, Sunshine Pyynikki, Pirkankatu 9 ja 18, 33230 Tampere; Sunshine Sorsapuisto, Lähteenkatu 2, 33500 Tampere
 • Touhula päiväkodit, Touhula Ylöjärvi, Kortteentie 20, 33470 Ylöjärvi, Touhula SatuVekara, Mustarastaantie 1, 39160 Julkujärvi, Touhula VekaraPolku, Lentävänniemenkatu 2 F, 33410 Tampere, Touhula VekaraMetsä, Työväentalontie 22, 33470 Ylöjärvi ja Touhula TemppuVekara, Lehtimäentie 5, 33960 Pirkkala, Touhula Touhukas, Orelinkatu 55, 37120 Nokia.
 • Touhula Star Academy Pirkankatu 16, 33230 Tampere ja Rauhalantie 2-4, 33480 Ylöjärvi
 • Päiväkoti Vaskitähti, Hatanpään puistokuja 22, Tampere
 • Väripilkun päiväkoti Winterinraitti 1, 33270 Tampere

Ohjeet ja lomakkeet


Sivu päivitetty 18.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi