Palveluseteli

Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain ylöjärveläiselle perheelle.

Palveluseteli on lapsikohtainen, ja se haetaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta. 
Palvelusetelihakemus täytetään sähköisesti. Sähköisen hakemuksen linkki löytyy sivulta Hakeutuminen palveluihin.

Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Palveluntuottaja laskuttaa lapsen hoidosta omavastuunne verran (sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu) ja osa yksiköistä perii lisäksi lisämaksua.

Lapsen täyttäessä kolme vuotta tehdään uusi palvelusetelipäätös, koska setelin arvo muuttuu.

Mikäli lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti yli 62 kalenteripäivää, palvelusetelin maksu katkeaa.

Ylöjärven kaupunki hyväksyy yksityiset varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä.

Missä tilanteissa palveluseteli voidaan myöntää

Palveluseteli voidaan myöntää lapselle:

 • joka on varhaiskasvatus-oikeuden piirissä
 • josta ei makseta yksityisen hoidon tukea
 • josta ei makseta kotihoidontukea
 • josta ei makseta yksityisen hoidontuen kuntalisää

Ilmoitusvelvollisuus

Huoltaja/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan, mikäli

 • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 % esim. työttömyyden tai työhön menon vuoksi. Uudet tulotiedot toimitettava edellisen kuukauden loppuun mennessä, josta muutosta haetaan) ⇒ perhe ilmoittaa muuttuneet tulot sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostilla janika.virtanen@ylojarvi.fi
 • perhesuhteissa tapahtuu muutoksia (esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu tai lapsen huoltajuus muuttuu) ⇒ ilmoita sähköpostilla janika.virtanen@ylojarvi.fi
 • lapsen palveluntarve muuttuu ⇒ täytä uusi palvelusetelihakemus
 • lapsen hoitosuhde päättyy ⇒ täytä irtisanominen sähköisissä palveluissa
 • lapsen kotikunta muuttuu => ilmoita muuttopäivä varhaiskasvatuksen palvelujohtajalle

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Ohje palvelusetelin hakemiseen

 1. Ota yhteyttä kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan tai täytä suoraan hakemus heidän nettisivultaan
 2. Hoitopaikan varmistuttua, täytä sähköinen palvelusetelihakemus.
  Toimita tuloliitteet sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostilla varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi tai postitse (osoitteeseen:
  Ylöjärven kaupunki, Janika Virtanen, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi).
 3. Palveluntuottajan hyväksyttyä ohjelmaan lapsen hoitosuhteen ja tuloselvityksen ollessa valmis, tehdään palvelusetelipäätös, josta tulee sähköinen tiedoksianto huoltajille ja palveluntuottajalle. Tarkista päätöksen tiedot.
 4. Lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. Palveluntuottaja laskuttaa teitä omavastuunne verran (sama kuin kunnallinen maksu). Yksiköiden lisämaksut:
  Pitkäniemen päiväkoti: 0-85h/kk: 3€/kk/lapsi;86-139h/kk 4,80€/kk/lapsi ja 140 ja yli/kk 6€/kk/lapsi
  Sunshine Early Learning Centre, Pirkankatu 9: 60€/kk kokopäivähoito, 133€/kk osapäivähoito
  Steiner-päiväkoti Sinilintu: 20€/kk
                                                                                            Väripilkku: 39€/kk/lapsi, sisarus 29€/kk

Ylöjärven kaupunki on hyväksynyt palvelusetelipalveluiden tuottajiksi  seuraavat yksityiset päiväkodit:

Palvelusetelin enimmäisarvot 1.8.2018 alkaen 

Palveluntarve           

Palvelusetelin arvo   
alle 3v

Palvelusetelin arvo    
yli 3v

yli 40h/vk, 171h-/kk 1214,40€/kk

736€/kk

40h/vk, 156-170h/kk 1214,40€/kk

736€/kk

37h/vk, 141-155h/kk 1214,40€/kk

736€/kk

33h/vk, 121-140h/kk

971,52€/kk 588,80€/kk

28h/vk, 86-120h/kk

971,52€/kk 588,80€/kk

Enintään 20h/vk, 0-85h/kk

607,20€/kk 368,00€/kk

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

12h/vk, 0-50h/kk

20h/vk, 51-85h/kk

28h/vk, 86-120h/kk

33h/vk, 121-140h/kk

 

 


368€/kk

368€/kk

368€/kk

368€/kk

 

Ohjeet ja lomakkeet


Sivu päivitetty 24.4.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi