Perhepäivähoito

Perhepäivähoito tarjoaa lapselle yksilöllisen ja kodinomaisen kasvuympäristön. Suunnitellut päivät ovat kiireettömiä ja tarjoavat lapselle syliä ja kuuntelevat korvat. Lapselle varataan riittävästi aikaa leikkiin, ruokailuun, ulkoiluun sekä lepohetkeen.

Kaupungilla on palveluksessaan noin 20 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa.

Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pääsääntöisesti klo 7 - 17 välisenä aikana. Perhepäivähoitajan viikottainen työaika on työaikalain mukaan 40 tuntia/viikossa. Perhepäivähoitajien työaikajakso Ylöjärvellä on 13 viikkoa, jona aikana työaika tasoitetaan 40 tuntiin viikossa.

Perhepäivähoidon maksut määräytyvät perheen varaamien kuukausittaisten tuntien mukaan. Perhepäivähoitoa tarjotaan alle esiopetusikäisille vain kokopäivähoitona.

 

Palveluntarpeet 1.8.2016 alkaen:

Sovittu hoitoaika 

Asiakasmaksun osuus

Keskimäärin 35h/viikko   
121 - 140h / kk

80 %

Keskimäärin 38h/viikko
141 - 155h / kk

85 %

Keskimäärin 42h/viikko
156 - 170h / kk

90 %

Keskimäärin 42 h-   /viikko
171H -     / kk

100 %

Palveluntarve sopimus tehdään vähintään 4 kalenterikuukauden ajaksi

Perhepäivähoidon palveluntarve ja asiakasmaksulomake löytyy sivun alaosasta ja sivulta lomakkeet .

Lapsiryhmän koko

Perhepäivähoidon lapsiryhmään kuuluu samanaikaisesti neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Lisäksi hoidossa voi olla yksi esiopetuksessa oleva tai koulunkäynnin aloittanut osapäivähoitoa saava lapsi.

Tavoitteellista varhaiskasvatusta

Perhepäivähoito tarjoaa tavoitteellista varhaiskasvatusta. Ylöjärven perhepäivähoito noudattaa toiminnassaan Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Varahoito

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään ensisijaisesti päiväkodeissa, koska lasten varhaiskasvatusasetuksen mukaan perhepäivähoidossa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta.

Perhepäivähoitolasten huoltajilla on halutessaan mahdollisuus sitoutua itse järjestämään yhtäjaksoisesti varahoito koulujen lukuvuoden ajan, jolloin varhaiskasvatuslaskussa hyvitetään päiväkohtainen hoitopäivämaksu. Sitoumus tehdään kirjallisesti.

Tilapäishoitopaikat

Perheillä on mahdollisuus ostaa perhepäivähoidosta tilapäishoitopaikkoja tilapäiseen hoidontarpeeseen (enintään 5 pv/kk). Tilapäishoitopaikan käyttö ei vaikuta kotihoidontuen maksamiseen perheelle.

Perhepäivähoidon esimiehet

Siivikkala, Soppeenmäki, Vuorentausta
Salorinteen päiväkodin johtaja Merja Mäkitalo
p. 050 363 3154
merja.makitalo(at)ylojarvi.fi

Asuntila, Mutala, Kaihari, Karhe, Vahanta, Ylinen, Kirkonseutu, Takamaa, Hietasmäki, Kaurasmäki, Veittijärvi
Kaiharin päiväkodin johtaja Maarit Tasala
p. 050 537 6044
maarit.tasala(at)ylojarvi.fi

Metsäkylä
Metsäkylän päiväkodin johtaja Päivi Häkkinen (sijaisena Jaana Sarkola)
p. 050 390 4639
jaana.sarkola(at)ylojarvi.fi

 

Tietoa yksityisestä perhepäivähoidosta löydätte sivulta yksityinen päivähoito   > Yksityinen hoito


Sivu päivitetty 27.9.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi