Tietosuoja

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Jokaisella varhaiskasvatuksen tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada tieto hänestä tallennettuihin henkilötietoihin.

Varhaiskasvatuksen rekistereistä ja tietojärjestelmistä laaditut tietosuojaselosteet löytyvät Ylöjärven kaupungin tietosuoja-sivulta (sivistysosaston alla).

Alla olevista taulukoista näkyy mitä tietoja asiakkaista tallennetaan varhaiskasvatuksen järjestelmiin ja miten asiakirjoja säilytetään (kuva suurenee klikkaamalla sitä).


Sivu päivitetty 28.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi