Usein kysyttyä

Millainen sopimus palvelun tarpeesta 1.8.16 alkaen?

Uudessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määritellään seuraavasti:

”Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa vietetty aika kalenterikuukauden ajalta.” 

Eli jos perheen kuukausittainen palvelun tarve on 126 h/kk, on keskimääräinen viikoittainen hoidon tarve 32 h/viikko (tarve voi jakautua esim. viikko 1: 28h, viikko 2: 35h, viikko 3: 28h ja viikko 4: 35h). Sopimus tehdään kuukausittaisen palvelun tarpeen mukaisesti eli tässä tapauksessa 121-140 h/kk ja viikoittainen palveluntarve on keskimäärin 35 h/vko.

Kuka määrittää miten lapsi voi käyttää enintään 20h/viikko hoitoa päiväkodissa?

Vanhemmille tarjotaan 20h/vko joko osaviikkoisesti tai -päiväisesti valintansa mukaan. Hoitopäiviä voi toivoa ja päiväkodinjohtajan kanssa keskustellen sopia sopivista päivistä. 

Miksi luovutaan sopimuspäivistä?

Aikaperusteisuuteen siirtymisellä pyritään luomaan mahdollisimman joustava toimintamalli kaikille Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkaille. Aikaisemmin käytössä ollut sopimuspäivämalli ei ole ollut joustava järjestelmä, koska siihen ei ole ollut mahdollisuutta kaikilla varhaiskasvatuksen asiakkailla. Uudella toimintamallilla pystytään parantamaan asiakasmaksujen oikeudenmukaisuutta kaikille Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkaille. Huomioimme varmasti palautteita, ja pyrimme kehittämään  aikaperusteista toimintamallia tulevaisuudessa.

Aikaperusteisen toimintamallin eri portaiden väliset erot ovat vielä melko kohtuulliset, kun vielä huomioimme, että Ylöjärven kaupunki ei ole ottamassa käyttöön uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mahdollistamia korotuksia. Jos sopimuspäiviä on ollut 16 pvä/kk, olisi asiakasmaksu 232€. Jos kuitenkin perhe joutuu valitsemaan enintään 38h/viikossa (7h 36 min/pvä), niin asiakasmaksu on 246,50€ eli 14,50€ enemmän kuin aikaisemmin.

Kokonaishoitoaika viikossa

Asiakasmaksu koko-

päivähoidon kuukausimaksusta

Asiakasmaksu

Enintään 20 h

50 %

145€

Enintään 30 h

70 %

203€

Enintään 35 h

80 %

232€

Enintään 38 h

85 %

246,5€

Enintään 42 h

90 %

261€

42 h -

100 %

290€

 

 

 


Sivu päivitetty 13.5.2016

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi