Usein kysyttyä

Millainen sopimus palvelun tarpeesta?

Uudessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määritellään seuraavasti:

”Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa vietetty aika kalenterikuukauden ajalta.” 

Eli jos perheen kuukausittainen palvelun tarve on 126 h/kk, on keskimääräinen viikoittainen hoidon tarve 32 h/viikko (tarve voi jakautua esim. viikko 1: 28h, viikko 2: 35h, viikko 3: 28h ja viikko 4: 35h). Sopimus tehdään kuukausittaisen palvelun tarpeen mukaisesti eli tässä tapauksessa 121-140 h/kk ja viikoittainen palveluntarve on keskimäärin 35 h/vko.

Kuka määrittää miten lapsi voi käyttää enintään 20h/viikko hoitoa päiväkodissa?

Vanhemmille tarjotaan 20h/vko joko osaviikkoisesti tai -päiväisesti valintansa mukaan. Hoitopäiviä voi toivoa ja päiväkodinjohtajan kanssa keskustellen sopia sopivista päivistä. 

Milloin saan tiedon myönnetystä hoitopaikasta?

Kun hakemus on saapunut järjestelmään, palveluohjaaja käsittelee hakemuksen ja ottaa tarvittaessa perheeseen yhteyttä, viimeistään kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamista. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

 


Sivu päivitetty 30.9.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi