Kehityksen ja oppimisen tuki

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan, yksilölliseen tahtiinsa. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota ja vaikutetaan oppimisympäristöön siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä. Joskus lapsi voi tarvita kehitykseen ja oppimiseen tilapäistä tai pitkäkestoisempaa tukea. Lasten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen mahdollisimman varhain on tärkeää, jotta lapselle voidaan järjestää hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen ennaltaehkäisee ja estää lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä.

Lapsen arki tulee saada toimivaksi, joten tukitoimet tulee suunnitella lapsen arjessa toteutettaviksi. Ensisijaisesti lapsen tarvitsema tuki järjestetään lapsen omaan lähihoitopaikkaan. Suunnittelussa yhteistyö huoltajien, kasvatushenkilöstön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden välillä on erityisen tärkeää.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevan lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä.

Varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntijoina toimivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

 

 

 

 


Sivu päivitetty 1.9.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi