Varhaiskasvatussuunnitelma

Ylöjärven paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on valmis ja hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.5.2017.

Varhaiskasvatussuunnitelmaan pääset tutustumaan alla olevasta linkistä.

Varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.8.2015. Lakiin pohjautuvat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin 18.10.2016.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Opetushallituksen sivuilla:
www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perusteet

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä.

Opetushallitus on julkaissut kymmenen kohdan listan uuden varhaiskasvatuksen muutoksista. Niihin pääset tutustumaan täältä.

 


Sivu päivitetty 18.5.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi