Hyppää sisältöön

13-17-vuotiaat

Nuoruusikä alkaa murrosiästä ja päättyy varhaisaikuisuuteen. Uudessa elämänvaiheessa alkaa myös nuoren itsenäistyminen, johon tarvitaan vanhempien tukea ja aikaa.

Nuoren elämässä, kehossa ja tunne-elämässä tapahtuu laaja-alaista sekä nopeaa kehitystä. Muutokset tapahtuvat kuitenkin yksilölliseen tahtiin. Muutoksien keskellä on hyvä pitää kiinni arjen rutiineista. 

Vanhemman avoin ja kiinnostunut asenne nuoruusikää kohtaan helpottaa uudessa elämänvaiheessa. Nuoruusiän mukanaan tuomat muutokset saattavat koetella nuoren ja vanhemman välistä suhdetta. Vanhemman luoma lämmin suhde nuoreensa kantaa myös nuoruusiän myrskyissä. Aito kuunteleminen on avain hyvään vuorovaikutukseen nuoren kanssa.

Nuorten omasta Nuortennettistä (MLL) löydät tietoa muun muassa seksuaalisuudesta ja seurustelusta, mediankäytöstä, mielenterveydestä, kiusaamisesta ja päihteistä. Sivu on rakennettu yhdessä nuorten kanssa. 

Nuoren kasvu ja itsenäistyminen herättää nuorissa itsessään ja nuorten vanhemmissa usein kysymyksiä ja huoliakin. Nuorten kohdalla huolet liittyvät usein mielen hyvinvointiin, seksuaalisuuteen ja yksinäisyyteen, mutta niiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Olemme koonneet alle yleisiä kysymyksiä, joita nuoruusikä saattaa perheissä herättää.

Ylöjärven nuorisopalvelut kulkevat nuorten rinnalla koko tämän tärkeän ikävaiheen ajan. 

Nuori ei lähde kouluun, mitä teen?

Kun nuori ei halua lähteä kouluun, herää huoli nuoren hyvinvoinnista. Huoli on tärkeää ottaa puheeksi ajoissa. Kannattaa heti jo muutaman poissaolon perusteella koittaa jututtaa nuorta. Jos juttelu ei kotona suju, pyytäkää ulkopuolista apua. Huoltajilla on vastuu siitä, että nuori käy koulussa.

Huoltajana voit:

 • Keskustella, kuunnella ja olla läsnä.
  • Keskustele nuoren kanssa huolestasi koulunkäyntiin liittyen.
 • Selvittää syytä poissaolojen takana.
  • Vaikka nuoren ei ole välttämättä helppo kertoa vanhemmalle tilanteestaan, taustalla on kuitenkin aina jokin syy. Se voi liittyä kiusaamiseen, tiettyihin koulutehtäviin tai tunteihin. Mahdollista on myös ettei tule jonkin opettajan kanssa toimeen.
 • Älä luovuta, vaan pidä kiinni rajoista.
  • Nuori ei voi itse päättää koulunkäynnistään ja esimerkiksi Wilmaan ei kannata lähteä kirjaamaan valheellisia syitä poissaololle. Koulun on helpompi lähteä selvittelemään poissaolojen syitä, silloin kun ne ovat luvattomia tai selvittämättömiä.
 • Hae apua ajoissa esimerkiksi oppilashuollosta, perheneuvolasta tai lastensuojelusta
  • Apuna selvittelyssä voi toimia esim. kuraattori, kouluyhteisöohjaaja, erityisnuorisotyö, nopea perhetyö, jotka auttavat perheitä matalalla kynnyksellä. Tutustu arjen palveluihin alla olevassa arjen palvelut -osiossa.
 • Huomaa hyvä ja anna myönteistä palautetta onnistumisista.

Miten auttaa nuorta selviämään murrosiästä?

Murrosiässä tapahtuu muutoksia kehossa ja mielessä, tunteet kuohuvat ja kehon muutokset vaativat sopeutumista. Muutoksien keskellä on hyvä pitää kiinni arjen rutiineista. Nuori tarvitsee ymmärrystä, läheisyyttä, mutta myös rajoja.

Alla olevassa videossa kerrotaan yleisiä vinkkejä nuorten tukemiseen. Nuoren tukemiseen ei kuitenkaan ole olemassa yhtä reseptiä, sillä jokainen nuori on erilainen. Vanhempien ja kasvattajien on hyvä tunnistaa ja hyväksyä nuoren yksilölliset piirteet ja vahvuudet sekä vahvistusta kaipaavat asiat. Murrosikä voi joskus olla niin raju, että nuori tarvitsee perheen ulkopuolista apua. Silloin on tärkeää ottaa huoli puheeksi. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Normaali.fi: Murroiästä selviytyminen.

Onko ahdistus normaalia?

Lisää videoita löytyy nuorten Normaali -sivustolta. Lisäksi erikseen sovittuna ajankohtina auki olevassa chatissa on mahdollista keskustella nimettömästi arjen huolista sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto

Oppilashuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuollon palveluja ovat mm. kouluterveydenhuolto ja koulukuraattorit.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun terveydellisten olojen seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kouluterveydenhuollon kautta on tavoitettavissa kouluterveydenhoitaja, koulun psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkari sekä koululääkäri. Koululaisen asioita hoidetaan yhteistyössä perheen ja oppilashuollon muiden toimijoiden kanssa.

Tutustu kouluterveydenhuollon palveluihin

Perusopetus

Opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan (OPS), millä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen.

 Tutustu perusopetuksen palveluihin

Nuorisotyö

Ylöjärven nuorisopalveluilla on nuorisotilojen, liikkuvan nuorisotyön ja kouluyhteisöohjauksen lisäksi omaa toimintaa esimerkiksi sateenkaarinuorille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille. Nuoren on myös mahdollista osallistua vaikkapa teatteri- tai tanssitoimintaan tai pelailla ja jutella nuorisotyöntekijöiden kanssa verkossa. Tavoitteena on, että jokainen apua ja tukea tarvitseva nuori löytää tarjonnasta itselleen sopivaa toimintaa, vierelleen luotettavan ja läsnä olevan aikuisen sekä turvallisen tilan, jonne on tervetullut omana itsenään. 

Erityisnuorisotyö tarjoaa tukea ja apua sekä nuorelle että vanhemmille. Työtä tehdään sekä yksilötyönä että ryhmissä. Toimintaan kuuluu vahva yhteistyö kuraattoreiden, koulujen, nuorisotiimin sekä sosiaalipalveluiden kanssa. Asiakkuus voi syntyä yhteistyötahon välityksellä tai nuoren/aikuisen omasta aloitteesta.

Tutustu nuorisopalveluihin

Lapsiperheiden etuudet

Kela tukee lapsiperheitä etuuksilla, kuten lapsilisällä. Myös perustoimeentulotukea haetaan Kelan kautta.

Tutustu lapsiperheiden etuuksiin

Nuorten seksuualiterveys

Jos omaan seksuaalisuuteen tai seksiin liittyvät asiat mietityttävät, saat ohjausta ja lisää tietoa omalta koulu- tai opiskeluterveydenhoitajalta tai voit kysyä asiasta muulta tutulta aikuiselta. 

Ylöjärvellä tarjotaan ilmainen ehkäisy kaikille alle 20-vuotiaille. Ehkäisyvaihtoehtoja ovat ehkäisypillerit tai -rengas, kierukat, kapselit sekä kondomit.

Tutustu nuorten seksuualiterveyden palveluihin

Klikkaa pyydä apua -nappia ja kerro huolesi.

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi. Sosiaali- tai terveyspalveluide ammattilainen ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse 1 - 3 arkipäivän kuluessa. 

Soita Nopean perheohjaukseen p. 044 431 4325 (arkipäivisin), silloin kun kaipaatte tukea nopeasti ja ennaltaehkäisevästi erilaisiin lapsiperheiden pulmatilanteisiin.  

Poikkea paikan päällä Perhekioskilla, Elon kauppakeskuksessa. Mahdollisuus keskustella perheohjaajan kanssa erilaisista arjen pulmista lapsiperheissä. Tapahtumat ja aukiolot kannattaa varmistaa Perhekioskin viikko-ohjelmasta.

Chattaa aikuisten  En jaksa.fi -sivustolla tai nuorten Normaali -sivustolla. Chatissa mahdollisuus keskustella arjen huolista sovittuina ajankohtina. Tarjolla myös erilaisia tarinoita oman arjen tarkastelun tueksi.

Koulupsykologit ja kuraattorit

Jokaisella oppilaalla tai hänen huoltajallaan on oikeus käyttää koulupsykologin ja -kuraattorin palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi. Työntekijät arvioivat tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa. Oppilaat ja opiskelijat voivat ottaa koulupsykologiin tai -kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan, muun koulun henkilökunnan jäsenen tai yhteistyötahojen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Tutustu koulupsykologien ja kuraattoreiden palveluihin

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen, vanhemmuuteen parisuhteeseeb ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Asiakkaaksi hakeudutaan viranomaislähetteellä tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.

Tutustu perheneuvolan palveluihin

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö tukee ylöjärveläisiä lapsiperheitä silloin, kun perhe kaipaa apua lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa, 
jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä sekä asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa.

Tutustu lapsiperheiden sosiaalityöhön

Nuorisotiimi

Nuorisotiimissä hoidetaan 13-17-vuotiaita ylöjärveläisiä nuoria, joilla on neuropsykiatrisia ja/tai psyykkisiä oireita. Nuorisotiimiin hakeudutaan, kun nuoren psyykkisen pahoinvoinnin oireet haittaavat nuoren elämää ja arkea, eivätkä ole tilapäisiä tai ohimeneviä. Nuorisotiimiin hakeudutaan lähetteellä (esim. koulukuraattorin, -psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä).

Tutustu nuorisotiimin palveluihin

Lastensuojelu

Lastensuojelu turvaa lapsen kasvua ja kehitystä tukemalla perhettä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä varmistamalla lapselle turvallisen kasvuympäristön.  

Lastensuojelun palvelut

Nuorten intensiiviyksikkö NAVI

NAVIssa hoidetaan 12-17 -vuotiaita ylöjärveläisiä nuoria, jotka tarvitsevat tiivistä ja kiireellistä psyykkisen hoidon arviota ja aloitusta. NAVIin hakeudutaan yleensä lähetteellä (esim. koulukuraattorin, -psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä). Akuutissa tilanteessa tai päihderiippuvuudessa voi palveluihin hakeutua suoraan.

NAVIn palvelut

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammahuollossa toteutetaan yksilöllistä palveluohjausta, jonka avulla pyritään löytämään kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen sopiva palvelukokonaisuus. Palveluihin haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Kehitysvammaisten palveluohjaus

Päivitetty: 13.9.2022