Hyppää sisältöön

7-12-vuotiaat

Alakouluikäisen lapsen arjessa tapahtuu paljon ja maailma laajenee uusiin ihmisiin ja ympäristöihin, joissa omat vanhemmat eivät ole aina läsnä. Lapsi oppii paljon uusia taitoja ja tarvitsee tilaa oma-aloitteiselle oppimiselle ja tekemiselle. Toistaalta myös vanhempien tukea, kannustusta ja rohkaisua tarvitaan.

Koulun aloittaminen mahdollistaa uudenmuotoisen itsenäisyyden, elämänpiiri laajenee ja vuorovaikutussuhteet lisääntyvät.  Vanhempien tehtävänä on tukea lapsen koulunkäyntiä ja huolehtia arjen tasapainosta. 

Leikki ja huoleton toimeliaisuus ovat vielä tärkeä osa alakouluikäisen lapsen elämää. Tekemisten ja toimintojen ei tarvitse olla mitään suurta, vaan esimerkiksi yhteinen arjen puuhastelu antaa hyvää vastapainoa koulutyölle. Perheiden arki- osiosta löydät lisää erilaisia keinoja lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä arjen hyvinvoinnin tukemiseen.

Alakouluikäisen lapsen vanhemmuus on antoisaa, mutta toisinaan lapsen kasvuun ja itsenäistymiseen liittyvät tilanteet voivat aiheuttaa neuvottomuuden tunnetta. Pohdinnan tueksi olemme koonneet alle yleisiä kysymyksiä, joita alakouluikäisten lasten arki saattaa perheissä herättää.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tarkemmat kuvaukset eri ikäkausina tapahtuvasta lapsen kasvusta ja kehityksestä, sekä keinoja tukea lasten ja nuorten arkea.

Lapseni on vetäynyt ja hänellä on jatkuvasti paha olla. Voiko kyseessä olla masennus?

Jo pienikin lapsi voi masentua. Lapsilla masennus ilmenee erilaisin oirein eri ikäkausina ja usein oireet havaitaan lapsen käyttäytymisessä. Lapsi saattaa olla mieli maassa ja aiemmat leikit eivät enää kiinnosta. Joskus mielihyvää voi olla vaikea kokea. Mikäli lapsen käytös ja oireet huolettavat sinua tai perhettänne, ottakaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan tai esimerkiksi kuraattoriin. Lisätietoja palveluista löytyy kun huoli herää -osiosta.

Minkä ikäisenä lapsen voi jättää yksin kotiin? 

Lapsen ikä ei ainoastaan määrittele yksinoloa, sillä siihen vaikuttaa moni muukin seikka. Alakouluikäisen lapsen pitäisi pääsääntöisesti olla aikuisen seurassa, mutta yksinoloa voi kuitenkin harjoitella. Silloin vanhempi käy lapsen kanssa läpi, kuinka tulee toimia, jos sattuu jotakin tai lasta alkaa pelottamaan. Yksinololle asetetaan säännöt aivan kuten muissakin tilanteissa. 

Lapseni viettää paljon aikaa netissä ja minulle on herännyt huoli, että häntä kiusataan siellä. Voinko lukea hänen viestit?

Vanhemmat ja huoltajat ovat vastuussa lapsista myös verkkoympäristössä. Lasten kanssa on tärkeää käydä läpi yhteiset pelisäännöt netissä toimimiseen ja tutustua internetin maailmaan yhdessä. Yksityisyyden suoja koskee myös lapsia, joten viestien lukeminen ei ole suotavaa. Poikkeuksena on kuitenkin tilanteet, joissa lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta on huolta. Näissäkin tilanteissa on hyvä käydä asiaa läpi keskustellen lapsen kanssa sekä kuulla hänen kokemuksiaan ja miettiä yhteisesti mitä tilanteessa voisi tarvittaessa tehdä.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Pelisääntöjä turvalliseen digikasvatukseen. En jaksa.fi

Ylöjärven kouluterveydenhuollon palveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue,www.pirha.fi.

Alakouluikäisen lapsen kasvua ja kehitystä seurataan kouluterveydenhuollossa. Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun terveydellisten olojen seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kouluterveydenhuollon kautta on tavoitettavissa kouluterveydenhoitaja, koulun psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkari sekä koululääkäri. Koululaisen asioita hoidetaan yhteistyössä perheen ja oppilashuollon muiden toimijoiden kanssa.

Perusopetus

Ensimmäisten luokkien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua kouluun. Ylöjärven kaupunki on jaettu neljään oppilasalueeseen niiden koulujen osalta, joissa on 1.-6. vuosiluokkien opetusta. Opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan (OPS), millä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen.

Tutustu perusopetuksen palveluihin

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta pitää pienestä koululaisesta huolta koulupäivän jälkeen. Koululainen voi osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen, virkistävään toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Kiireisen koulutyön jälkeen on mahdollisuus myös rauhoittua ja levätä. Kuukausimaksuun sisältyy välipala. Osa iltapäivätoiminnasta järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. 

Tutustu iltapäivätoiminnan palveluihin

Seurakunnan PikkuHelppi

Ylöjärven seurakunnan perhetoiminta PikkuHelppi tarjoaa mm. aikaa huolien jakamiseen ammattilaisen kanssa, lasten kanssa ulkoilua, apua läksyjen teossa. 

Tutustu perhetoiminta PikkuHelppiin

Lapsiperheiden etuudet

Kela tukee lapsiperheitä etuuksilla, kuten lapsilisällä. Myös perustoimeentulotukea haetaan Kelan kautta.

Tutustu lapsiperheiden etuuksiin

Päivitetty: 2.1.2023