Hyppää sisältöön

Arjen taidot ja voimavarat

Kaikissa perheissä on voimavaroja, joita voivat olla esimerkiksi avoimuus, huumori tai perheen yhteiset tekemiset, kuten yhteiset ruokahetket, ulkoilu ja iltasadut. Voimavaroihin kuuluvat myös tunnetaidot ja ongelmanratkaisutaidot, sillä jokaisessa perheessä on joskus haastavia tilanteita ja vaiheita.

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot ovat yksi tärkeimmistä yksilön ja perheen voimavaroista, mutta aina se ei ole helppoa. Taitoja voi kuitenkin harjoitella vaikka tuttujen ihmisten kanssa tai verkkopalveluita hyödyntäen. 

Myönteinen ja rakentava vuorovaikutus rakentuvat esimerkiksi:

 • rohkaisusta ja kannustamisesta
 • läsnäolosta
 • kuuntelemisesta
 • myötätuntunnosta ja huomioimisesta
 • ilahduttamisesta

Huolen ja ikävien asioiden puheeksi ottaminen saattaa tuntua vaikealta. Erityisesti se miten lapselle ja nuorelle puhutaan vaikeistakin asioista mietityttää monia vanhempia. Asioista kannattaa puhua avoimesti, sallivassa sävyssä, ymmärrettävällä tavalla ja kielellä. Voit käyttää apuna ohjelehtisiä, kuvia, piirtämistä tai leikkimistä. Aivoliiton verkkosivulta löydät vinkkejä mm. kuvien käyttämiseen. Rohkaise myös lasta ja nuorta puhumaan mieltä askarruttavista asioista. 

Ongelmanratkaisutaidot

Lapset opettelevat ongelmanratkaisua usein leikkien kautta, joissa helposti voi syntyä ongelmatilanteita. Vanhempana voit sanoittaa tilannetta lapselle ja näyttää esimerkkiä miten vaikeista tilanteista ja tunteista selvitään.

Lapset ottavat mallia aikuisten tavoista ratkaista ongelmia, joten on hyvä tutkiskella myös omia tapoja ongelmanratkaisussa. Onko sinulla tapana vetäytyä omiin oloihisi odottamaan, että tunne menee ohi vai kenties ajatteletko ääneen tilannetta ja ongelmanratkaisua?

Ongelmanratkaisutilanteessa voit:

 • Hahmottaa ja tunnistaa, mikä on ongelma?
 • Pohtia miten ja millaisilla tavoilla ongelman voisi ratkaista?
 • Pohtia mitä seurauksia erilaisilla ratkaisuvaihtoehdoilla on?
 • Punnita ratkaisuvaihtoehtojen eri puolia, mistä tulee hyvä mieli ja mikä on turvallista?
 • Ottaa valittu suunnitelma käyttöön ja tunnustella mitä tapahtuu?
 • Olla myönteinen ja itsellesi/lapselle armollinen

Tunnetaidot

Erilaiset tunteet, kuten ilo, suru ja pelko, kuuluvat elämään ja ne vaikuttavat kaikkeen olemiseemme ja tekemiseemme. Tunteiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on kertoa, mikä on hyvinvointimme kannalta tärkeää.

Tunnetaidoilla tarkoitetaan tunteiden tunnistamista, sanoittamista, säätelemistä ja ilmaisemista. Tunnetaitoja opitaan ennen kaikkea kokemalla ja elämällä sekä tunnistamalla. Tunnetaitoja opetetaan kertomalla tunteista ja siitä, miltä ne tuntuvat ja miksi ne tulevat. Lisäksi on hyvä opetella taitoja, joiden avulla selviytyy jonkin hankalan tunteen, kuten kiukun yli. Tunnetaitojen oppimiseen lapsi tarvitsee aikuisen tukea.

Rentoutumisen opettelu on yksi tärkeä tunteiden säätelemisen keino. Myös lapsia on hyvä opettaa rentoutumaan ja rauhoittumaan esimerkiksi neuvokas perhe -sivustolta löytyvien harjoitusten avulla.

Lisäksi Opetushallituksen verkkosivulta löytyy tunnetaitoharjoituksia, joita voi käyttää lapsen kanssa. Tutustu tunnetaitoharjoituksiin. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: 4 tunnekasvatusvinkkiä. Lisätietoja Enjaksa.fi

Riiteleminen

Riitely on osa perheiden elämää. Koti onkin usein turvallinen paikka, jossa on tilaa erilaisten tunteiden näyttämiselle, myös riitelylle. Riiteleminen on taito, johon vaikuttavat lapsuudessa opitut tavat. Millaisen mallin sinä tahtoisit antaa riitelystä omalle lapsellesi? Lue vinkit rakentavaan riitelyyn Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä.

Video. Normaali.fi: Onko riitely normaalia?  Lisätietoja normaali.fi

Päivitetty: 16.3.2023