Hyppää sisältöön

Ero perheessä

Ero perheessä on aina kriisi ja vaikuttaa kaikkiin perheen jäseniin. Eroa pohtiessa mielessä on paljon kysymyksiä ja vanhemmat kantavat huolta siitä, mitä ero tai sen uhka lapselle merkitsee. Samaan aikaan käynnissä on oma tunnemyllerrys.

Eron mahdollisuutta ei tarvitse kuitenkaan pohtia yksin ja eroprosessiin on tukea saatavilla. Auttavia puhelimia, chat-palveluita, vertaistukea sekä keskusteluapua tarjoavia tahoja löytyy esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitosta. Apuna selvittelyssä toimivat myös Pirkanmaan alueen Eropalvelut. 

Kannattaako erota? Miten selviän erosta? Miten kertoa lapsille erosta? Eroa pohtiessa mielessä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät oman arjen lisäksi myös lasten tilanteeseen. Pohdinnassa voi auttaa samankaltaisen tilanteen läpi käyneen henkilön kanssa keskustelu tai muu ulkopuolinen keskusteluapu.

Eron ensiapupiste (MLL Tampereen osasto) järjestää asiantuntijoiden pitämiä Eron edessä? - iltoja ja tarjoaa myös henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa eroa pohtiville, eronneille, uusperheessä eläville vanhemmille sekä eroperheen läheisille. Illat ovat maksuttomia. Tutustu eron ensiapupisteen palveluihin sekä Eron edessä?-iltojen aikatauluun. 

Myös perheoikeudellisia palveluja voi hyödyntää pohdinnan tukena. Toiminta on lakisääteistä ja tarkoitettu avio- tai avoeroa pohtiville vanhemmille ja heidän lapsilleen. Perheoikeudelliset palvelut löytyvät jatkossa www.pirha.fi
 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Kannataako erota?

Eron yhteydessä ihminen joutuu käsittelemään monenlaisia tunteita sekä vastaanottamaan puolison ja lasten tunteita. Tunnetason myllerryksen lisäksi perheen aikuisten tulisi sopia käytännön asioista kuten omaisuuden jaosta, asumisesta ja lasten huollosta. Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus jatkuu.  

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Eron toteuttaminen.

Eropäätöksen jälkeen on päätettävä erilaisista käytännön asioista ja avioerotilanteissa hakea avioliiton purkua tuo­miois­tui­men pää­tök­sel­lä. Avioerohakemus tehdään kirjallisesti jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudelle. Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät Pirkanmaan käräjäoikeuden verkkosivuilta. 

Avioeron yhteydessä voidaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi saattaa myös lapsia koskevat asiat. Avo- tai avioliiton päättyessä on myös ratkaistava käytännön asioita, kuten asumiseen ja lasten huoltoon liittyvät kysymykset.

Video. Enjaksa.fi: Mitä olisi hyvä sopia erotilanteessa?

Arkielämän asioiden järjestely ja niistä sopiminen vanhempien eron jälkeen on lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Lasten turvallisuutta uudessa tilanteessa lisää arjen rutiinit ja tiedon saanti ikätason mukaisesti. Vanhempien tulisikin käydä yhdessä pohdintaa ja keskustelua lapsen arjesta. On hyvä muistaa, että vanhemmat tekevät aina päätöksen lapsen asioista.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Miten kertoa lapselle erosta?

On tärkeää, että vanhemmat pystyisivät tekemään yhteistyötä lapsen asioissa eron jälkeenkin. Lapsen hyvinvointia tukee, että luotettava ja pysyvä suhde säilyy kumpaankin vanhempaan ja heidän lähisukulaisiinsa myös eron jälkeen. Lapsen asioista sovittaessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi STM:n vanhemmuussuunnitelmaa.

Joskus yhteisen näkökulman löytäminen eron jälkeiseen elämään ja vanhemmuuteen on vaikeaa. Tällöin apua voi hakea esimerkiksi perheneuvolasta, joka tarjoaa eroneuvontaa sekä sovittelupalvelua. Yhteisen sopimuksen lapsen huollosta, tapaamisista ja mahdollisista elatusmaksuista voi käydä vahvistamassa lastenvalvojalla. 

Ylöjärven seurakunta

Ylöjärven seurakunta järjestää eroryhmiä aikuisille ja lapsille.

Ilmoittautuminen lasten eroryhmään

Ilmoittautuminen aikuisten eroryhmään

Eron ensiapupiste 

Tarjoaa matalan kynnyksen palveluita eroa pohtiville ja eronneille lapsiperheille sekä eroperheiden nuorille ja läheisille. Tarjolla on myös lasten ja vanhempien erovertaisryhmiä.

Yhteystiedot ja palvelut (MLL Tampereen osasto)

Perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskuksesta voi hakea apua erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Perheasiain neuvottelukeskuksessa järjestetään myös eroryhmiä ja muuta ryhmämuotoista toimintaa. Palvelut ovat maksuttomia.

Tutustu perheasiain neuvottelukeskuksen palveluihin

Päivitetty: 2.1.2023