Hyppää sisältöön

Kiusaamisen ehkäisy

Avoin keskusteluilmapiiri ja kiinnostuneisuus antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kertoa kuulumisistaan ja mieltään painavista asioista, kuten mahdollisesta kiusaamisesta.

Kiusaamisen kokemus on useimmille meistä ainakin jonkin asteinen kriisitilanne. Kiusaamista saattaa tapahtua myös netissä, sosiaalisessa mediassa ja nettipeleissä.

Mitä tehdä, jos oma lapsi tai nuori kiusaa?

  • Selvitä mitä on tapahtunut, ketä on kiusattu ja miten
  • Koita selvittää, keitä muita tilanteessa on mukana
  • Keskustele ikätasoon sopivalla tavalla ja koita selvittää syy käytökselle
  • Kerro lapselle tai nuorelle vaihtoehtoinen toimintamalli, miten toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
  • Jää seuraamaan tilannetta, ettei kiusaaminen ala uudestaan 

Mitä tehdä, jos omaa lasta tai nuorta kiusataan

  • Ole tukena ja näytä, että asia kiinnostaa sinua. Kuuntele ja anna tunteille tilaa
  • Kysy, mitä on tapahtunut
  • Muistuta, että kiusaamiseen puuttuminen on välittämistä
  • Luota varhaiskasvatuspaikan ja koulun toimintaan. Tärkeintä on saada kiusaaminen loppumaan
  • Tutustu lapsesi tai nuoresi kavereiden huoltajiin, tällöin kiusaamistilanteita on helpompi selvittää

Nettikiusaaminen

Nettikiusaaminen ilmenee monilla eri tavoilla, esimerkiksi nolaamisena, uhkailuna, toisen tietojen jakamisena tai toisena ihmisenä esiintymisenä. Netissä kiusaaja voi olla tuntematon tai tunnettu. Nettikiusaaminen on usein osa muuta kiusaamista, mutta netin tarjoma mahdollisuus toimia nimettömästi saattaa madaltaa kynnystä kiusaamiseen.

Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella myös nettikiusaamisesta ja sen seurauksista osana median käyttöä. Jos lapsi tai nuori kertoo kokeneensa nettikiusaamista, siihen tulee puuttua nopeasti, koska mm. asiattomat kuvat tai videot leviävät netissä nopeasti.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Nettikiusaaminen - käytöstavat. Lisätietoja enjaksa.fi

Kiusaamistilanteissa voit olla yhteydessä varhaiskasvatukseen tai kouluun. Toisinaan kiusaamistilanteet tapahtuvat vapaa-ajalla, jolloin on hyvä olla yhteydessä esimerkiksi kavereiden vanhempiin, nuorisopalveluiden työntekijöihin, seurakunnan työntekijöihin tai harrastusten ohjaajiin.

Lisäksi nuorisopalveluiden ammattilaiset käsittelevät työssään nettikiusaamisaamista ja voivat auttaa tilanteessa sekä nuorta että vanhempaa. Jos epäilet rikosta, ota yhteys poliisiin.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus auttaa varhaiskasvatuksessa tapahtuneissa kiusaamistilanteissa

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Koulu- ja opiskeluhuolto

Koulu auttaa ja tukee koulussa tapahtuneissa kiusaamistilanteissa. Ensisijaisesti voit ottaa yhteyttä lapsesi opettajaan ja tarvittaessa kouluterveydenhuoltoon, koulupsykologiin tai kuraattoriin. 

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tukevat erilaisissa kiusaamistilanteissa ja heiltä voit pyytää tukea myös sosiaalisessa mediassa/nettipelaamisen yhteydessä tapahtuvaan kiusaamiseen

Nuorisopalvelut

Setlementti Tampere

Setlementti Tampere tarjoaa tukea, erilaisia ryhmiä ja lyhytaikaista kriisi- ja jälkihuoltoa yli 15-vuotiaille kiusaamista kokeneille ja heidän läheisilleen.

Tampereen Setlementin Kiusatut-palvelut

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue, www.pirha.fi.

Päivitetty: 15.8.2023