Hyppää sisältöön

Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi on tärkeä osa kokonaishyvinvointia. 

Välillä on hyvä pysähtyä miettimään mistä perheen ja perheenjäsenten hyvinvointi koostuu?  Apuna pohdinnassa voitte käyttää erilaisia apuvälineitä, kuten Mielenterveyden käsi-työkalua.

Kuva: Mielenterveyden käsi. Mieli ry. 

Mielen hyvinvointiin voi vaikuttaa yksinkertaisilla asioilla. Mielen hyvinvointia vahvistavat

  • arjen rutiinit​
  • mielekäs toiminta​
  • fyysisistä perustarpeista huolehtiminen: uni, ruoka, liikunta ja seksuaalisuus​
  • sosiaaliset suhteet ja turvalliset aikuiset​
  • turvallinen elinympäristö​
  • arvot ja päivittäiset valinnat
  • positiivinen asenne ja mielen joustavuus (kykyä selvitä ja palautua elämän vastoinkäymisistä) 

Lasten mielen hyvinvointia vahvistavat aikuisen tarjoama läsnäolo, aito kohtaaminen ja rakkauden osoittaminen. Lisää keinoja vahvistaa lasten mielenterveyttä ja hyvinvointia löydät Mielenterveystalosta.

Mielen hyvinvoinnin taitoja voi oppia ja kehittää.  Keskeisiä mielenterveystaitoja ovat mm. tunnetaidot, vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisutaidot. 

Myös mielen joustavuutta voi kehittää mm. kiinnittämällä tietoisesti huomiota elämän hyviin asioihin. Näitä samoja aiemmin toimivia keinoja voi soveltaa myöhemmin vastoinkäymisten kohdatessa.

Taitoja voi kehittää yhdessä perheenä ja mielen hyvinvointi on huomioitu vahvasti myös opetuksessa. Mieli ry on koonnut opetuskokonaisuuden mielenterveystaidosta sekä ylä- että alakouluun ja toisen asteen opintoihin, joka on käytössä myös ylöjärveläisten nuorten opetuksessa.  

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen luo hyvinvointia koko perheelle, joten sitä kannattaa vaalia. 

Ota hyvinvointiasiat ja siihen liittyvät huolesi rohkeasti puheeksi läheisesi tai ammattilaisen kanssa. Ammattilainen voi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijä, neuvolan terveydenhoitaja tai muu perhettänne lähellä oleva työntekijä. 

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue, www.pirha.fi.

Ylöjärven seurakunta

Ylöjärven seurakunta tarjoaa keskustelutukea erilaisissa elämän haasteissa tai jos kaipaat arjen juttukaveria. Lisätietoa Ylöjärven seurakunnan sivuilta.

Tukea läheiselle

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n omaisneuvonnassa oireilevan tai sairastuneen läheinen saa tukea omaan jaksamiseensa, toivoa muuttuneeseen arkeen ja tietoa psyykkisistä sairauksista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Lisäksi yhdistys tarjoaa vertaistukea, luentoja sekä ryhmä- ja virkistystoimintaa. Voit varata ajan maksuttomaan keskustelutukeen sähköisen ajanvarauskalenterin kautta, puhelimitse p. 040 722 4292 tai sähköpostilla omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

Päivitetty: 21.8.2023