Hyppää sisältöön

Mielenterveys- ja päihdeongelma perheessä

Mielenterveyden ongelmat ovat tavallisia. Mielenterveys voi kuormittua vaikeassa elämätilanteessa tai kriiseissä ja tilapäinen henkinen pahoinvointi on meille kaikille tuttua.

Mielenterveys- ja päihdeongelmissa on kyse useiden tekijöiden summasta. Vaikutukset näkyvät eri ihmisillä eri tavoin. Usein vaikutukset ovat jokapäiväisiä, ja esimerkiksi ihmiselle tärkeät asiat alkavat jäädä elämässä taka-alalle. 

Aikuinen voi esimerkiksi jättää tulematta lapsen harrastuksiin tai ei uskalla lähteä kotoa minnekään. Lapsen ja nuoren mielenterveysongelmista voi kertoa muuttunut käytös, pelkotilat, mielialan muutokset tai käyttäytymishäiriöt. 

Huolestuttavia päihteiden käyttöön liittyviä merkkejä ovat mm. mikäli päihteet ovat usein mielessä tai niitä käytetään huonon olon kohentamiseksi. 

Mielenterveys- ja päihdeongelmat voivat näkyä alentuneena toimintakykynä.  

Kun perheenjäsen sairastuu, heijastuu se koko perheen arkeen

Sairastuminen herättää perheessä suuren määrän tunteita ja ajatuksia. Perheenjäsenet voivat kokea huolta, pelkoa, hämmennystä ja usein myös keinottomuutta. 

Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liitetään usein myös häpeän tunne. Häpeä saattaa pahimmillaan estää avun hakemisen. 

Tärkeää on, että ongelmat tunnistetaan ja että niihin saadaan sopivaa hoitoa. Sairastuneen lisäksi myös perheenjäsenet tarvitsevat tukea tilanteesta selviytymiseen.  

Usein jo kuulluksi tuleminen, arjen rutiinit ja tiedon saanti riittävät suojaamaan perheenjäseniä sairauden negatiivisilta vaikutuksilta. Myös vertaistuella on todettu olevan suuri merkitys hyvinvoinnin vahvistamisessa. Avoin, rehellinen puhuminen luotettavalle läheiselle, vertaiselle tai ammattilaiselle auttaa jaksamaan ja antaa myös konkreettisia tukikeinoja arkeen. 

Tiedon saannissa oleellista on tarkastella miten mielenterveys- ja päihdeongelma näyttäytyy konkreettisesti perheen arjeessa. Tässä pohdinnassa perheitä tukevat mielenterveys -ja päihdepalvelujen ammattilaiset ja erilaiset vertaistukimuodot. Luotettavaa tietoa lasten, nuorten ja perheen aikuisten mielenterveysasioista löytyy myös Mielenterveystalosta.  

Hyvä arki sairaudesta huolimatta

On kuitenkin hyvä muistaa, että arki voi olla mielekästä ja hyvää haasteista huolimatta.

Omaa  ja lasten mielenterveyttä voi vahvistaa arjen rutiineilla, perustarpeista huolehtimalla ja mielekkään tekemisen sekä ihmissuhteiden avulla. Samat arkiset keinot tukevat mielenterveyttä myös vaistoinkäymisten äärellä. 

Lasten suotuisa kehitys ja koko perheen hyvinvointi ei edellytä ongelmatonta arkea ja lapsuutta –kunhan ongelmat tunnistetaan ja niihin tartutaan rakentavasti ja koko perhe otetaan mukaan perheen arkielämän tilanteiden ratkaisemiseen. 

Hyvinvointipuun avulla voi pohtia mistä perheen hyvinvointi muodostuu niin perheenä kuin yksilöinäkin. Työkalu on koottu Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n Toivosta turvaa -hankkeessa. Tutustu työkaluun. 

Kuva. FinFami Pirkannmaa: Perheiden hyvinvointipuu.

Älä jää yksin

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa läheisten ja perheenjäsenten huomioinen on jo tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitoa, mutta apua ja tukea kannattaa pyytää rohkeasti missä vaiheessa tahansa.

Ota huoli puheeksi sinua ja perhettäsi lähellä olevan työntekijän kanssa. Työntekijä voi esimerkiksi olla perhetyöntekijä, varhaiskasvatuksen, neuvolan, kouluterveydenhuollon tai oman terveysaseman työntekijä, joka auttaa ensiselvittelyssä ja ohjaa tarvittaessa muun avun piiriin.

Kun huoli on suuri, apua on tarjolla terveysasemilla ja Pirkanmaan yhteisessä päivystysapu 116117-puhelinpalvelussa. Hätätilanteissa soita 112. Kiireellinen hoito Ylöjärvellä.

Ylöjärveläisten käytössä on myös Omaolo-palvelu, jossa voit tehdä erilaisia oirearvioita, terveystarkastuksen tai aloittaa hyvinvointivalmennuksen. Suosittelemme tutustumaan palveluun.

Minulla on huolta läheiseni mielenterveydestä, miten otan asian puheeksi?

Usein ystävällinen, suora kysymys on paras keino ottaa huoli puheeksi. Voit kertoa, että läheisesi hyvinvointi on sinulle tärkeää, ja haluaisit kuulla mitä hänelle oikeasti kuuluu. Puheeksiottotilanteen on tärkeää olla kiireetön ja rauhallinen. Muista myös jaksaa kuunnella, mitä toinen kertoo. Kuuntele aktiivisesti sen sijaan, että tarjoaisit heti ratkaisukeinoja. Aktiivinen kuunteleminen tarkoittaa, että osoitat elein ja äännähdyksin kuuntelevasi, olet empaattinen ja kysyt tarvittaessa lisää. Ohjaa tarvittaessa ammattiavun piiriin.

Miten puhua lapselle vanhemman mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta?

Myös lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa. Lapselle on syytä olla rehellinen, mutta lapsen ikätaso huomioiden. On hyvä pohtia miten mielenterveys- ja päihdeongelma näyttäytyy konkreettisesti lapsen arjessa ja käyttää esimerkiksi arkisia vertauksia. Hyvä vanhempi sairaudesta huolimatta -oppaassa (FinFami Pirkanmaa) on konkreettisia vinkkejä puheeksiottamiseen. 

On ensiarvoisen tärkeää huomioida, että lasten turvallisuuden tunne säilyy ja perustarpeista huolehditaan. Lapsen ei tule olla vastuussa arjen pyörittämisestä. 

Mistä tietää onko mielenterveysongelma vakava?

Kaikille yhteistä oiretta ei ole, mutta omaa mielenterveyttään ja päihteiden käyttöä voi arvioida esimerkiksi Mielenterveystalon oirenavigaattorin avulla tai ottamalla huolen puheeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.  

Mielenterveyshäiriöstä on kyse silloin, kun psyykkinen oireilu on pitkäkestoista ja se aiheuttaa merkittävää haittaa toimintakyvylle ja arkielämälle. Mielenterveyshäiriöiden diagnosoinnissa käytetään kahta psykiatrista tautiluokitusjärjestelmää.

Mielenterveyden häiriöihin voi liittyä myös muita riippuvuusongelmia, esimerkiksi päihderiippuvuus. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Mistä tietää onko mielenterveysongelma vakava?

Mikä on päihdehäiriö?

Päihdehäiriöt ovat päihteiden käytön aiheuttamia mielenterveydenhäiriöitä, joiden syntymiseen vaikuttavat niin psykologiset, sosiaaliset kuin biologisetkin tekijät. Tutustu enjaksa.fi videoihin.

Video. Enjaksa.fi: Minkälainen ongelma on päihderiippuvuus? 

Hätänumero 112

soita hätänumeroon 

  • kun kohtaat hätätilanteen, tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle
  • kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa.

Terveyskeskuksen ensiapu p. 0356528000

On tarkoitettu välitöntä hoitoa vaativiin sairauksiin ja tapaturmiin. Ensiapu toimii ajanvarauksella, hätätilanteessa voit tulla suoraan ensiapuun. Ensiapua palvelee ma-pe klo 8-20 ja la-su klo 10-18. Kiireellinen hoito Ylöjärvellä.

Päivystysapu p. 116117

Soita Pirkanmaan yhteiseen päivystysapuun, kun pohdit päivystykseen lähtemistä oman terveyskeskuksesi ollessa kiinni. Päivystysapu auttaa kiireellisissä tilanteissa, mutta hätätilanteessa soita 112.

Sosiaalipäivystys Ylöjärvellä p. 050 437 1301

Kiireellistä sosiaalityöntekijän tukea tai välitöntä puuttumista lapsen tai nuoren asioissa, joissa ei voi odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli. Palvelu avoinna arkisin klo 8-16.

Ilta- ja viikonloppuaikoina välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaatissa kriisitilanteissa ota yhteyttä Tampereen kaupungin sosiaalipäivystykseen p. 0500625990.

Muut

Kriisikeskus Osviitta p. 0400734793

Keskustelutukea nopeasti, ilman lähetettä tai diagnoosia, maksutta. Kriisikeskus Osviitta palvelee osoitteessa Sorinkatu 4 C, sisäpiha 2. kerros, varaa aika etukäteen soittamalla. Tarkista aukioloajat Kriisikeskus Osviitan verkkosivulta. Muista myös valtakunnallinen kriisipuhelin p.09 2525 0111, joka tarjoaa keskustelutukea ympäri vuorokauden.

Turvakoti 24h p.050 309 9313, p.050 337 3205

Turvakodit sijaitsevat Tampereella Mutkakadulla ja Hämeenkadulla ja ovat avoinna ympäri vuorokauden. Turvakotien yhteystiedot.

Nuorten turvatalo p.040 556 6661

Turvatalon kriisimajoitus sijaitsee Hämeenkatu 22C, Tampere. Lue lisää nuorten turvatalon toiminnasta.

Matalan kynnyksen tuki

Ylöjärvellä Mielikioski tarjoaa tukea mielen hyvinvointiin sekä voimavarojen vahvistamiseen.

Mielikioskille voit ottaa yhteyttä myös silloin, kun sinulla on huolta omasta tai läheisen tilanteesta. Mielikioskin kautta tarjotaan myös vertaistukea ja ohjausta matalan kynnyksen toimintoihin, ja kioski tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Ota yhteyttä mielikioski@ylojarvi.fi tai puhelimitse 041-730 9804. Lisätietoja aukioloista ja tapahtumista Mielikioskin verkkosivuilta.

Ylöjärven seurakunta tarjoaa keskustelutukea erilaisissa elämän haasteissa tai jos kaipaat arjen juttukaveria. Lisätietoa Ylöjärven seurakunnan sivuilta.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n omaisneuvonnassa oireilevan tai sairastuneen läheinen saa tukea omaan jaksamiseensa, toivoa muuttuneeseen arkeen ja tietoa psyykkisistä sairauksista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Lisäksi yhdistys tarjoaa vertaistukea, luentoja sekä ryhmä- ja virkistystoimintaa. Voit varata ajan maksuttomaan keskustelutukeen sähköisen ajanvarauskalenterin kautta, puhelimitse p. 040 722 4292 tai sähköpostilla omaisneuvonta@finfamipirkanmaa.fi

Ensiselvittely

Terveysasemien hoitajat, neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukevat ylöjärveläisiä lapsiperheitä mielenterveysasioissa. 

Omahoitajien yhteystiedot

Neuvolapalvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut

Klikkaa pyydä apua -nappia ja kerro huolesi.

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi. Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse 1 - 3 arkipäivän kuluessa. 

Soita Nopean perheohjaukseen p. 044 431 4325 (arkipäivisin), silloin kun kaipaatte tukea nopeasti ja ennaltaehkäisevästi erilaisiin lapsiperheiden pulmatilanteisiin.  

Poikkea paikan päällä Perhekioskilla, Elon kauppakeskuksessa. Mahdollisuus keskustella perheohjaajan kanssa erilaisista arjen pulmista lapsiperheissä. Tapahtumat ja aukiolot kannattaa varmistaa Perhekioskin viikko-ohjelmasta.

Chattaa aikuisten  En jaksa.fi -sivustolla tai nuorten Normaali -sivustolla. Chatissa mahdollisuus keskustella arjen huolista sovittuina ajankohtina. Tarjolla myös erilaisia tarinoita oman arjen tarkastelun tueksi.

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen, vanhemmuuteen parisuhteeseeb ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Asiakkaaksi hakeudutaan viranomaislähetteellä tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.

Perheneuvolan palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö tukee ylöjärveläisiä lapsiperheitä silloin, kun perhe kaipaa apua lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa, 
jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä sekä asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa.

Tutustu lapsiperheiden sosiaalityöhön. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille kuntalaisille, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveysongelmia. Mielenterveystiimin asiakkaaksi hakeudutaan pääasiassa lääkärin lähetteellä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä puhelimitse, jolloin yhdessä työntekijän kanssa arvioidaan tilannetta.

Ylöjärven päihdepalveluista vastaa pääsääntöisesti päihdetiimi, joka tarjoaa avohuollon palveluja, ohjausta ja neuvontaa Ylöjärven terveyskeskuksessa. Päihdetiimin palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia eikä erillistä lähetettä tarvita. 

Tutustu mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Nuorisotiimi, NAVI

Nuorisotiimissä hoidetaan 13-17-vuotiaita ylöjärveläisiä nuoria, joilla on psyykkisiä oireita. Nuorisotiimiin hakeudutaan, kun nuoren psyykkisen pahoinvoinnin oireet haittaavat nuoren elämää ja arkea, eivätkä ole tilapäisiä tai ohimeneviä. Nuorisotiimiin hakeudutaan lähetteellä (esim. koulukuraattorin, -psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä).

Ylöjärvellä toimii lisäksi nuorten intesiiviyksikkö NAVI. Navissa hoidetaan 12-17-vuotiaita psyykkisesti oirehtivia ylöjärveläisiä nuoria, jotka tarvitsevat tiivistä ja kiireellistä hoidon arviota ja aloitusta. NAVIin hakeudutaan yleensä lähetteellä (esim. koulukuraattorin, -psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä). Akuutissa tilanteessa tai päihderiippuvuudessa voi palveluihin hakeutua suoraan.

Tutustu nuorisotiimin palveluihin

Tutustu NAVIn palveluihin

Ylöjärven lapsiperheiden ja nuorten palvelut

lapsi, ilmapallo

Ylöjärven kaupungin lapsiperheiden palveluihin pääset tutustumaan lapsiperheiden teemasivun kautta. Tutustu lapsiperheiden palveluihin.

kaksi nuorta

Ylöjärven kaupungin nuorten palveluihin pääset tutustumaan nuorten teemasivun kautta. Tutustu nuorten palveluihin.

Tukea ja apua verkosta

tietokoneikoni

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti 

Mielenterveystalo

Väestöliiton Perhepulma (tukea perheiden pulmiin mm. puhelimitse tai chatissa)

Toimintaa

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut (tietoa mm. kulttuuritarjonnasta, kirjaston- ja työväenopiston palveluista)

Ylöjärven seurakunta (tietoa kerhoista ja ryhmätoiminnasta)

Järjestöt ja vapaaehtoistyö Ylöjärvellä

Lähellä.fi (Pirkanmaalaisten järjestöjen ja ydistysten toimintaa). Voit ottaa myös yhteyttä Lähellä-keskukseen p. 050 323 3773.

Päivitetty: 3.10.2022