Hyppää sisältöön

Neuropsykiatriset vaikeudet arjessa

Neuropsykiatriset vaikeudet ovat yksilöllisiä ja niiden vaikeusasteet vaihtelevat eri ympäristöissä. 

Neuropsykiatriset vaikeudet voivat vaikuttaa arjessa esimerkiksi vuorovaikutustilanteisiin, tunteiden säätelyyn, toiminnanohjaukseen, tarkkavaisuuteen sekä kielelliseen ja ei-kielelliseen kommunikaatioon. Ne voivat näkyä myös haasteina oppimisessa ja käytöksessä, sekä tunnetilojen vaihteluna ja aistiherkkyytenä.

 Esimerkkejä tyypillisistä neuropsykiatrisista oireista:

  • Tarkkaavaisuuden ongelmat, jotka voivat vaikeuttaa keskittymistä ja aiheuttaa ajatusten harhailemista ja hajamielisyyttä.
  • Vaikeus saattaa aloitettu tehtävä loppuun.
  • Motorinen levottomuus joka ilmenee jalkojen heilutteluna, kyvyttömyytenä istua pitkään paikallaan, jatkuvana tekemisen tarpeena ja kyvyttömyytenä pysyä rauhallisena.
  • Tunteiden hallinnan ja ilmaisemisen vaikeudet. 
  • Tarve noudattaa tarkkoja rutiineja. Yllättävät muutokset voivat aiheuttaa kohtuuttomasti stressiä.
  • Aistit voivat olla yli- tai aliherkät.

Arjen tuki

Neuropsykiatrisia piirteitä ymmärtävät läheiset ja arjessa tapahtuva ohjaus ja tuki voivat ratkaisevasti helpottaa lapsen, nuoren, aikuisen ja hänen lähiympäristönsä elämää.

Ohjauksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla tuetaan lapsen tai aikuisen taitojen kehittymistä omassa tutussa arkiympäristössään. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Pulmia lapsen kanssa? Neuropsykiatriset oireet. Lisää videoita Enjaksa.fi

 kaksi hahmoa

Kuva: Kuvia ja muuta visuaalista materiaalia voidaan käyttää arjen tukena. Tutustu materiaaliin papunetissä.

Verkosta löytyy paljon materiaalia arjen tueksi. Suosittelemme tutustumaan seuraaviin arjen oppaisiin:

Tukitoimintojen arvioimiseksi ota yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin. Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue, www.pirha.fi.

Kuntouttavia tukimuotoja on erilaisia aina yksilökuntoutuksesta, koko perheen tukemiseen.  Esimerkiksi:

  • Sopeutumisvalmennuskurssit yksilöille ja perheille 
  • Oma väylä -kuntoutus opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille

 Lisätietoja kuntoutusmuotoista  Kelan verkkosivuilla.  Tukitoimintojen arvioimiseksi ja käynnistämiseksi  ota yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin.

Osaan palveluista voi hakeutua ilman diagnoosia tai lähetettä. Jo huoli riittää. Ylöjärveläisten perheiden arkea tukevia matalan kynnyksen palveluja ovat esimerkiksi:

Päivitetty: 12.6.2023