Hyppää sisältöön

Neuropsykiatriset vaikeudet arjessa

Neuropsykiatriset vaikeudet ovat yksilöllisiä ja niiden vaikeusasteet vaihtelevat eri ympäristöissä. 

Neuropsykiatriset vaikeudet voivat vaikuttaa arjessa esimerkiksi vuorovaikutustilanteisiin, tunteiden säätelyyn, toiminnanohjaukseen, tarkkavaisuuteen sekä kielelliseen ja ei-kielelliseen kommunikaatioon. Ne voivat näkyä myös haasteina oppimisessa ja käytöksessä, sekä tunnetilojen vaihteluna ja aistiherkkyytenä.

 Esimerkkejä tyypillisistä neuropsykiatrisista oireista:

  • Tarkkaavaisuuden ongelmat, jotka voivat vaikeuttaa keskittymistä ja aiheuttaa ajatusten harhailemista ja hajamielisyyttä.
  • Vaikeus saattaa aloitettu tehtävä loppuun.
  • Motorinen levottomuus joka ilmenee jalkojen heilutteluna, kyvyttömyytenä istua pitkään paikallaan, jatkuvana tekemisen tarpeena ja kyvyttömyytenä pysyä rauhallisena.
  • Tunteiden hallinnan ja ilmaisemisen vaikeudet. 
  • Tarve noudattaa tarkkoja rutiineja. Yllättävät muutokset voivat aiheuttaa kohtuuttomasti stressiä.
  • Aistit voivat olla yli- tai aliherkät.

Arjen tuki

Neuropsykiatrisia piirteitä ymmärtävät läheiset ja arjessa tapahtuva ohjaus ja tuki voivat ratkaisevasti helpottaa lapsen, nuoren, aikuisen ja hänen lähiympäristönsä elämää.

Ohjauksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla tuetaan lapsen tai aikuisen taitojen kehittymistä omassa tutussa arkiympäristössään. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Pulmia lapsen kanssa? Neuropsykiatriset oireet. Lisää videoita Enjaksa.fi

 kaksi hahmoa

Kuva: Kuvia ja muuta visuaalista materiaalia voidaan käyttää arjen tukena. Tutustu materiaaliin papunetissä.

Verkosta löytyy paljon materiaalia arjen tueksi. Suosittelemme tutustumaan seuraaviin arjen oppaisiin:

Kuntouttavia tukimuotoja on erilaisia aina yksilökuntoutuksesta, koko perheen tukemiseen.  Esimerkiksi:

  • Sopeutumisvalmennuskurssit yksilöille ja perheille 
  • Oma väylä -kuntoutus opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille

 Lisätietoja kuntoutusmuotoista  Kelan verkkosivuilla.  Tukitoimintojen arvioimiseksi ja käynnistämiseksi  ota yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin.

Osaan palveluista voi hakeutua ilman diagnoosia tai lähetettä. Jo huoli riittää. Ylöjärveläisten perheiden arkea tukevia matalan kynnyksen palveluja ovat esimerkiksi:

Klikkaa pyydä apua -nappia ja kerro huolesi.

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi. Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse 1 - 3 arkipäivän kuluessa. 

Soita Nopean perheohjaukseen p. 044 431 4325 (arkipäivisin), silloin kun kaipaatte tukea nopeasti ja ennaltaehkäisevästi erilaisiin lapsiperheiden pulmatilanteisiin.  

Poikkea paikan päällä Perhekioskilla, Elon kauppakeskuksessa. Mahdollisuus keskustella perheohjaajan kanssa erilaisista arjen pulmista lapsiperheissä. Tapahtumat ja aukiolot kannattaa varmistaa Perhekioskin viikko-ohjelmasta.

Chattaa aikuisten  En jaksa.fi -sivustolla tai nuorten Normaali -sivustolla. Chatissa mahdollisuus keskustella arjen huolista sovittuina ajankohtina. Tarjolla myös erilaisia tarinoita oman arjen tarkastelun tueksi.

Asiantuntijapuoti

Asiantuntijapuoti on moniammatillinen tiimi, joka tarjoaa mahdollisuuden haasteiden ratkaisemiseen eri ammattiryhmien asiantuntijuutta hyödyntäen. Palvelu on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Ota huolesi puheeksi sinua lähinnä olevan työntekijän kanssa ja hän ohjaa sinua tämän palvelun äärelle.

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Huolet voivat liittyä lapsen kasvuun ja kehitykseen, perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai parisuhteen tukemiseen. Perheneuvolan asiakkaaksi voi hakeutua yhteydenottolomakkeella tai soittamalla.

Tutustu perheneuvolan palveluihin

Nuorisotiimi

Nuorisotiimissä hoidetaan 13-17-vuotiaita ylöjärveläisiä nuoria, joilla on neuropsykiatrisia ja/tai psyykkisiä oireita. Nuorisotiimiin hakeudutaan, kun nuoren psyykkisen pahoinvoinnin oireet haittaavat nuoren elämää ja arkea, eivätkä ole tilapäisiä tai ohimeneviä. Nuorisotiimiin hakeudutaan lähetteellä (esim. koulukuraattorin, -psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä).

Tutustu nuorisotiimin palveluihin

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö tukee ylöjärveläisiä perheitä silloin, kun perhe kaipaa apua nuoren kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa, jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä sekä asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa.

Tutustu lapsiperheiden sosiaalityöhön

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Lastensuojelun lähtökohtana on lapsen etu ja lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä varmistaa lapselle turvalliset kasvuolosuhteet. Lastensuojelun toimet suunnitellaan siten, etä lopputulos on mahdollisimman hyvä lapsen kannalta.  

Tutustu lastensuojelun palveluihin.

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammahuollossa toteutetaan yksilöllistä palveluohjausta, jonka avulla pyritään löytämään kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen sopiva palvelukokonaisuus. Erityishuoltolain mukaisista palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma. Palvelutarpeen selvittämistä ja arviointia varten tehdään usein palvelusuunnitelma.  Kehitysvammaisten erityispalveluista saa tietoa kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä. Palveluihin haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään.  

Kehitysvammaisten palveluohjaus

Ylöjärven lapsiperheiden ja nuorten palvelut

lapsi, ilmapallo

Ylöjärven kaupungin lapsiperheiden palveluihin pääset tutustumaan lapsiperheiden teemasivun kautta. Tutustu lapsiperheiden palveluihin.

kaksi nuorta

Ylöjärven kaupungin nuorten palveluihin pääset tutustumaan nuorten teemasivun kautta. Tutustu nuorten palveluihin.

Tukea ja apua verkosta

Tampereen kaupunki/materiaalia arjen ohjauksen tueksi- sivustosisältää tietoa neuropsykiatrisista piirteistä ja kokoaa yhteen kattavan arjen tietopaketin. Sivulla esitetyt palvelut ovat ainoastaan Tampereen alueen asukkaiden käytössä. Ylöjärven palvelut löytyvät palvelut arkeen-osiosta.

Mielenterveystalon neuropsykiatriset häiriöt (tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä)

Autismiliitto 

Tampereen seudun autismiyhdistys

ADHD-liitto

Pirkanmaan ADHD-yhdistys ry

Tourette- ja OCD-yhdistys.

Leijonaemot (vertaistukea erityislasten vanhemmille)

Toimintaa

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut (tietoa mm. kulttuuritarjonnasta, kirjaston- ja työväenopiston palveluista)

Ylöjärven seurakunta (tietoa kerhoista ja ryhmätoiminnasta)

Järjestöt ja vapaaehtoistyö Ylöjärvellä

Lähellä.fi (Pirkanmaalaisten järjestöjen ja ydistysten toimintaa). Voit ottaa myös yhteyttä Lähellä-keskukseen p. 050 323 3773.

Päivitetty: 29.6.2022