Hyppää sisältöön

Oma hyvinvointi

Mitä hyvinvointi merkitsee sinulle? 

Hyvinvointi rakentuu useasta osa-alueesta, joilla on vaikutusta toisiinsa. Koettu terveys ja hyvinvointi vaihtelevat elämäntilanteiden mukaan. Tunnistamalla omaan hyvinvointiin vaikuttajia tekijöitä, voit vahvistaa hyvinvointiasi päivittäin.

Ylöjärven kaupungin hyvinvointia arkeen -sivustolta löydät lisää tietoa ja tukea hyvinvointisi tarkasteluun ja vahvistamiseen. 

Arjen hyvinvointia vahvistavat

  • Arkirytmi
  • Riittävä lepo ja nukkuminen
  • Monipuolinen ravinto, ruokailu toisten seurassa
  • lItselle sopiva ja mieluinen liikunta
  • Rentoutuminen
  • Mielihyvää tuottavat tekeminen (kuten käsityöt, lukeminen, ruoanlaitto, kalastus, musiikin kuuntelu, tanssi, vapaaehtoistyö)
  • Yhteys läheisiin ja ystäviin

Mielenterveys osana hyvinvointia

Mielenterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Mielenterveys on voimavara ja sen vahvistaminen on elämäntaito, joka auttaa ihmistä kohtaamaan arjen haasteet ja vaihtelevat elämäntilanteet.

Omaa mielen hyvinvointia suojaavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat mm. hyvä terveys, hyväksytyksi tulemisen tunne, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutustaidot, mahdollisuus toteuttaa itseään, joustavuus, luovuus, optimismi ja toivo sekä tunnetaidot. Ulkoisia mielen hyvinvointia suojaavia tekijöitä ovat mm. riittävä ravinto ja asunto, riittävä sosiaalinen tuki, toimeentulo, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, toimivat palvelut sekä harrastustoiminta. 

Vinkkejä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen löydät MIELI Ry:n verkkosivuilta.

Miten toimia, jos arki kuormittaa?

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Ei enää jaksa. Enjaksa.fi

Omaolon arjen harmistuksen vähentäminen-hyvinvointivalmennus on ylöjärveläisten käytettävissä, jos kaipaat tukea arkipäivän harmituksen vähentämiseen, vastoinkäymisten kohtaamiseen ja kielteisten tunteiden hallitsemiseen. Valmennus on maksuton.


Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen luo hyvinvointia koko perheelle, joten sitä kannattaa vaalia. 

Ota hyvinvointiasiat ja siihen liittyvät huolesi rohkeasti puheeksi läheisesi tai ammattilaisen kanssa. Ammattilainen voi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijä, neuvolan terveydenhoitaja tai muu perhettänne lähellä oleva työntekijä. 

Hyvinvointikioski tarjoaa keskustelutukea ja neuvontaa mielen hyvinvoinnista ja omien voimavarojen vahvistamisesta. Hyvinvointikioskille voit ottaa yhteyttä myös silloin, kun sinulla on huolta omasta tai läheisen tilanteesta. Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät jatkossa www.pirha.fi

Yksilöllinen liikuntaneuvonta tarjoaa maksutonta ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Liikunnanohjaajalta saat tukea ja vinkkejä terveytesi kannalta sopivasta liikunnasta ja kuulet erilaisista liikuntamahdollisuuksista. Tutustu liikuntaneuvonnan palveluihin

Ylöjärven seurakunta tarjoaa keskustelutukea erilaisissa elämän haasteissa tai jos kaipaat arjen juttukaveria. Lisätietoa Ylöjärven seurakunnan sivuilta.

Arkeen voimaa –itsehoitoryhmän tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta parantaa heidän arkipärjäämistään. Ryhmässä käsitellään laajasti hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten liikunta, uni ja oman mielen käyttäminen. Ryhmätoimintaan hakeudutaan Hyvinvointikioskin kautta p. 050 437 1142.

Ylöjärven seurakunta järjestää erilaisia ryhmiä, kursseja ja tapahtumia arjen tueksi. Tutustu seurakunnan aikuisten toimintaan.

Päivitetty: 2.1.2023