Hyppää sisältöön

Oma hyvinvointi

Mitä hyvinvointi merkitsee sinulle? 

Hyvinvointi rakentuu useasta osa-alueesta, joilla on vaikutusta toisiinsa. Koettu terveys ja hyvinvointi vaihtelevat elämäntilanteiden mukaan. Tunnistamalla omaan hyvinvointiin vaikuttajia tekijöitä, voit vahvistaa hyvinvointiasi päivittäin.

Ylöjärven kaupungin hyvinvointia arkeen -sivustolta löydät lisää tietoa ja tukea hyvinvointisi tarkasteluun ja vahvistamiseen. 

Arjen hyvinvointia vahvistavat

  • Arkirytmi
  • Riittävä lepo ja nukkuminen
  • Monipuolinen ravinto, ruokailu toisten seuraussa
  • lItselle sopiva ja mieluinen liikunta
  • Rentoutuminen
  • Mielihyvää tuottavat tekeminen (kuten käsityöt, lukeminen, ruoanlaitto, kalastus, musiikin kuuntelu, tanssi, vapaaehtoistyö)
  • Yhteys läheisiin ja ystäviin

Mielenterveys osana hyvinvointia

Mielenterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Mielenterveys on voimavara ja sen vahvistaminen on elämäntaito, joka auttaa ihmistä kohtaamaan arjen haasteet ja vaihtelevat elämäntilanteet.

Omaa mielen hyvinvointia suojaavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat mm. hyvä terveys, hyväksytyksi tulemisen tunne, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutustaidot, mahdollisuus toteuttaa itseään, joustavuus, luovuus, optimismi ja toivo sekä tunnetaidot. Ulkoisia mielen hyvinvointia suojaavia tekijöitä ovat mm. riittävä ravinto ja asunto, riittävä sosiaalinen tuki, toimeentulo, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, toimivat palvelut sekä harrastustoiminta. 

Vinkkejä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen löydät MIELI Ry:n verkkosivuilta.

Miten toimia, jos arki kuormittaa?

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Ei enää jaksa. Enjaksa.fi

Omaolon arjen harmistuksen vähentäminen-hyvinvointivalmennus on ylöjärveläisten käytettävissä, jos kaipaat tukea arkipäivän harmituksen vähentämiseen, vastoinkäymisten kohtaamiseen ja kielteisten tunteiden hallitsemiseen. Valmennus on maksuton.

Älä jää yksin

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen luo hyvinvointia koko perheelle, joten sitä kannattaa vaalia. 

Ota hyvinvointiasiat ja siihen liittyvät huolesi rohkeasti puheeksi läheisesi tai ammattilaisen kanssa. Ammattilainen voi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijä, neuvolan terveydenhoitaja tai muu perhettänne lähellä oleva työntekijä. 

Ylöjärvellä palvelevat mielikioski ja terveyskioski, jotka tarjoavat tukea aikuisen omaan hyvinvointiin sekä voimavarojen vahvistamiseen.

Mielikioskille voit ottaa yhteyttä myös silloin, kun sinulla on huolta omasta tai läheisen tilanteesta. Mielikioskin kautta tarjotaan myös vertaistukea ja ohjausta matalan kynnyksen toimintoihin, ja kioski tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Ota yhteyttä mielikioski@ylojarvi.fi tai puhelimitse 041-730 980. Lisätietoja aukioloista ja tapahtumista Mielikioskin verkkosivuilta.

Terveyskioskille voit ottaa yhteyttä sähköpostitse terveyskioski@ylojarvi.fi, chatissa tai poikkeamalla paikan päällä kauppakeskus Elossa, Elotie 1, 33470 Ylöjärvi. Palvelu toimii ilman ajanvarausta.Terveyskioskin verkkosivulta löydät myös tietoa Arkeen voimaa-itsehoidon ryhmästä sekä työttömäksi jääneiden terveystarkastuksista.

Lisätietoa terveyskioskin verkkosivulta

Terveysasemien hoitajat tukevat ylöjärveläisiä hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Terveysneuvonta on maksutonta.

Omahoitajien yhteystiedot

Yksilöllinen liikuntaneuvonta tarjoaa maksutonta ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Liikunnanohjaajalta saat tukea ja vinkkejä terveytesi kannalta sopivasta liikunnasta ja kuulet erilaisista liikuntamahdollisuuksista.

Tutustu liikuntaneuvonnan palveluihin

Ylöjärven seurakunta tarjoaa keskustelutukea erilaisissa elämän haasteissa tai jos kaipaat arjen juttukaveria. Lisätietoa Ylöjärven seurakunnan sivuilta.

Arkeen voimaa –itsehoitoryhmän tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta parantaa heidän arkipärjäämistään. Ryhmässä käsitellään laajasti hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten liikunta, uni ja oman mielen käyttäminen. Ryhmätoimintaan hakeudutaan Terveyskioskin kautta terveyskioski@ylojarvi.fi, p. 050 437 1142.

Mielikioskin kautta on mahdollista osallistua Mielenterveyden Ensiapu -koulutuksiin, jotka ovat kaikille kansalaisille tarkoitettuja mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen liittyviä koulutuksia. Seuraa koulutuksista tiedottamista Mielikioskin sivulla.

Ylöjärven seurakunta järjestää erilaisia ryhmiä, kursseja ja tapahtumia arjen tueksi. Tutustu seurakunnan aikuisten toimintaan.

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi.

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi. Sosiaali- tai terveyspalveluiden ammattilainen ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa. 

Soita Nopeaan perheohjaukseen p. 044 431 4325 (arkipäivisin), kun kaipaat tukea nopeasti ja ennaltaehkäisevästi erilaisiin perheiden pulmatilanteisiin.  

Poikkea paikan päällä Perhekioskilla, Elon kauppakeskuksessa. Kioskilla saatavilla perheohjaajan keskustelutukea perheiden pulmatilanteisiin. Katso Perhekioskin viikko-ohjelma.

Chattaa vanhempien En jaksa-sivustolla tai tutustu palvelusta löytyviin tarinoihin oman arjen tueksi.

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen, vanhemmuuteen parisuhteeseeb ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Asiakkaaksi hakeudutaan viranomaislähetteellä tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.

Perheneuvolan palvelut

Työikäisten sosiaalityö

Työikäisten sosiaalityö tukee aikuisia elämänhallintaan ja taloudellisiin asioihin liittyvissä haasteissa.

Lisätietoa sosiaalisesta tuesta ja toimeentulosta

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille kuntalaisille, joilla on lieviä tai keskivaikeita mielenterveysongelmia. Mielenterveystiimin asiakkaaksi hakeudutaan pääasiassa lääkärin lähetteellä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä puhelimitse, jolloin yhdessä työntekijän kanssa arvioidaan tilannetta.

Ylöjärven päihdepalveluista vastaa pääsääntöisesti päihdetiimi, joka tarjoaa avohuollon palveluja, ohjausta ja neuvontaa Ylöjärven terveyskeskuksessa. Päihdetiimin palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia eikä erillistä lähetettä tarvita. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Ylöjärven seurakunnan päihdepalvelut

Ylöjärven lapsiperheiden ja nuorten palvelut

lapsi, ilmapallo

Ylöjärven kaupungin lapsiperheiden palveluihin pääset tutustumaan lapsiperheiden teemasivun kautta. Tutustu lapsiperheiden palveluihin.

kaksi nuorta

Ylöjärven kaupungin nuorten palveluihin pääset tutustumaan nuorten teemasivun kautta. Tutustu nuorten palveluihin.

Tukea ja apua verkosta

Tietokone

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti

Terveyskylä (tietoa sairauksista ja omahoidosta)

Mielenterveystalo

Toimintaa

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut (tietoa mm. kulttuuritarjonnasta, kirjaston- ja työväenopiston palveluista)

Ylöjärven seurakunta (ryhmiä ja toimintaa aikuisille)

Järjestöt ja vapaaehtoistyö Ylöjärvellä

Lähellä.fi (Pirkanmaalaisten järjestöjen ja ydistysten toimintaa). Voit ottaa myös yhteyttä Lähellä-keskukseen p. 050 323 3773.

Päivitetty: 13.9.2022