Hyppää sisältöön

Parisuhde

Parisuhde on yksi arjen merkittävimpiä ihmissuhteita. Parisuhde vaikuttaa hyvinvointiimme kokonaisvaltaisesti heijastuen myös lähiympäristöömme. Lapsuudesta opitut parisuhdemallit- ja tavat vaikuttavat tapaamme toimia parisuhteessa.

Lapsiperheissä vanhempien tai muiden perheen arjesta vastuuta ottavien aikuisten parisuhde vaikuttaa myös lasten kehitykseen ja hyvinvointiin.

Parisuhteen hyvinvointi rakentuu yhdessä vietetylle ajalle ja suhteen hoitamiselle. Pienetkin teot ja hetket auttavat parisuhdetta pysymään hyvinvoivana arjen keskellä.

Parisuhteessa avoin keskustelu asioista ja tunteista on tärkeää, mutta ei aina helppoa. Joskus voi olla helpompi kirjoittaa vaikka kirje puolisolle. Omia parisuhdetaitoja voi halutessaan kehittää esimerkiksi Omaolon positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa tai ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa hyvinvointivalmennuksen avulla. Valmennukset ovat ylöjärveläisten käytössä maksuttomasti.

Jokaisessa parisuhteessa tulee joskus myös erimielisyyksiä.Tunnetason etäisyys tai ristiriidat, joiden käsittelyyn ei löydy keinoja, ovat merkkejä avun pyytämisen tarpeesta. Väestöliiton hyvä kysymys-verkkosivu tarjoaa tukea ja tietoa parisuhteen kysymyksiin.

Vinkkejä hyvinvoivaan parisuhteeseen (Hyvä kysymys)

  • Säilytä kosketus kumppaniisi ja hänen elämäänsä
  • Pidä yllä ihalua ja rakkautta
  • Pidä yllä elävä yhteys kumppaniisi
  • Luo positiivinen näkökulma
  • Siirry jumiutuneesta taistelusta vuoropuheluun
  • Ratkaise ongelmat rakentavasti
  • Kunnioita kumppanisi elämän unelmia
  • Luo yhteisiä tavoitteita
  • Erilaisuus on kasvun mahdollistaja

Arki parisuhteessa

Parisuhde muuttuu ja kehittyy vuosien mittaan. Usein parisuhteen alussa koetaan vahvaa me-henkeä ja toinen nähdään erityisenä. Alun jälkeen arki kuitenkin tulee osaksi parisuhdetta, rakastuminen muuttuu rakastamiseksi. Erilaiset muutostilanteet voivat aiheuttaa parisuhteelle kriisin. Yhdessä kuljetun matkan varrella parille rakentuu tukipylväitä, jotka auttavat selviämään erilaisissa parisuhteen tilanteissa.   

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Arki tuli vastaan miten käy parisuhteen?

Olemme huomanneet, että parisuhteessamme tarvitsemme aiempaa enemmän myös omaa aikaa, pitäisikö olla huolissaan?

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Mitä vaiheita on parisuhteessa?

Lasten kasvatus aiheuttaa parisuhteeseemme ristiriitoja, mitä voisimme tehdä?

Video. Enjaksa.fi: Kasvatusristiriidat.

Parisuhteemme on ajautunut kriisiin, onko meillä muuta vaihtoehtoa kuin ero?

Video. Enjaksa.fi: Mitä hyvää on parisuhteen kriisissä?

  

Tietoa ja toimintaa

Tietokone

Parisuhdekeskus Kataja (tietoa ja tukea parisuhteeseen)

Mielenterveystalo (parisuhteen omahoito-ohjelma)

Toimintaa

Ylöjärven seurakunnan parisuhdetoiminta

Parisuhdekeskus Katajan maksuttomat verkkoluennot

Järjestöt ja vapaaehtoistyö Ylöjärvellä

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut (tietoa mm. kulttuuritarjonnasta, kirjaston- ja työväenopiston palveluista)

Lähellä.fi (Pirkanmaalaisten järjestöjen ja ydistysten toimintaa). Voit ottaa myös yhteyttä Lähellä-keskukseen p. 050 323 3773.

Tukea

Perheasiain neuvottelukeskus

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa tukea parisuhteen ja perheen kysymyksiin myös ylöjärveläisille. Tampereen perheasiain neuvottelukeskus

Ylöjärven seurakunta

Ylöjärven seurakunta tarjoaa perheneuvontaa ja parisuhteen ensiapua. Tutustu seurakunnan tarjoamiin parisuhdepalveluihin.

Päivitetty: 2.1.2023