Hyppää sisältöön

Seksuaalisuus

Seksuaalinen hyvinvointi on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja myönteinen voimavara.

Käsitys seksuaalisuudesta on laaja ja se tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita, tunteita ja ajatuksia. Oma kulttuuri tai uskonto ja esimerkiksi perheessä opitut tavat ja asenteet vaikuttavat omaan tapaan ajatella seksuaalisuudesta.

Seksuaalinen kehitys on monivaiheinen matka, joka on tärkeä osa ihmisen kehitystä koko elämän ajan ja se tapahtuu osana fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Kehityksen myötä rakentuu seksuaalinen minäkuva, johon vaikuttaa jo vauvana koettu kosketus.

Seksuaalisuuteen liittyy

  • kokemus itsestä ja omasta kehosta
  • kasvaminen lapsesta aikuiseksi
  • intiimielämä
  • läheisyys ja hellyys
  • fyysinen halu
  • tunteet ja ajatukset

Miten puhua lapsen tai nuoren kanssa seksuaalisuudesta?

Lapsilla ja nuorilla on oikeus saada tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. On tärkeää tukea lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä.

Monet vanhemmat voivatkin pohtia milloin ja minkä ikäiselle lapselle seksuaalisuudesta voi puhua. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kannattaa keskustella myönteiseen sävyyn, ikätaso huomioiden. Lapselle riittää usein yksinkertainen vastaus ja puheeksi ottamisen apuna voi käyttää esimerkiksi erilaisia oppaita tai kirjoja.

Murrosiässä nuoren kiinnostus seksuaalisuuteen lisääntyy. Nuoret saattavat pohtia omia kehon muutoksiaan, sukupuoli-identiteettiään, seksuaalista suuntautumistaan ja miten seksuaalisuutta voi toteuttaa. Myös nuoret kaipaavat avointa keskustelua seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista. Kotona kannattaakin luoda avoin keskustelun ilmapiiri, jolloin nuori voi kokea keskustelun ja puheeksi ottamisen luontevana. 

Väestöliiton hyvä kysymys-sivustolta löydät paljon hyödyllistä tietoa eri ikäisten seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyen. Suosittelemme tutustumaan sivustoon.

Turvataidot

Aikuiset eivät voi aina suojella lasta ja siksi on hyvä opettaa jo pienellekin lapselle turvataitoja. Turvataitojen avulla lapsi oppii kunnioittamaan omia ja toisen rajoja. Kolmen kohdan säännön avulla lapsi saa valmiuksia suojella itseään: 1. Sano EI. 2. Lähde pois. 3. Kerro tutulle ja turvalliselle aikuiselle. (Väestöliitto)

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Väestöliitto: Turvataidot ja kolmen kohdan sääntö. Lisätietoja Väestöliitto

Päivitetty: 2.1.2023