Hyppää sisältöön

Ruutuaika

Media ja erilaiset digilaitteet ovat tiivis osa arkeamme ja ne vaikuttavat hyvinvointiimme.

Sosiaalisen median avulla pidämme yllä sosiaalisia suhteita. Erilaiset digitaaliset pelit taas toimivat apuna esimerkiksi oppimisessa tai liikunnan harrastamisessa.

Pelit ja sovellukset voivat helposti viedä mennessään, joten lapsi ja nuori tarvitsee aikuisen tukea median käytön säätelyyn. Kodin mediakasvatus on keskeisessä roolissa lapsen ja nuoren digihyvinvoinnin kehittymisessä. Tasapainoinen ja turvallinen median käyttö opitaan yhdessä aikuisen kanssa. Aikuisen oma digilaitteiden käyttö toimii esimerkkinä lapselle.

Ruutuaika tarkoittaa kaikkea digilaitteiden parissa vietettyä aikaa (puhelin, tv, tietokone, padit, konsolipelit). Tarkkaa aikamäärettä päivittäisille ruutuajalla on vaikea antaa, joten vanhemman on hyvä kuulostella omaa lastaan tai nuortaan ja tarpeen mukaan rajoittaa digilaitteiden käyttöä. Tärkeää on myös, että päivään mahtuvat muut arjen hyvinvointia lisäävät tekijät, esimerkiksi liikunta ja ulkoilu.

Yhteisten pelisääntöjen luominen digilaitteiden käyttämiselle helpottaa arjen sujumista. Tukena yhteisten sääntöjen luomiselle voitte käyttää Neuvokas perheen ruutusopimusta.

Katso videolta vinkkejä pelikasvatukseen.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: 7 käytännön vinkkiä pelikasvatukseen. Lisätietoja enjaksa.fi

Sosiaalisen median turvallinen käyttö

Sosiaalinen media on osa lasten ja nuorten elämää yhä varhaisemmassa iässä ja vanhemmat voivat usein pohtia, onko sosiaalisen median käyttö turvallista. Vaikka sosiaalisessa mediassa lapset ja nuoret jakavat kuulumisiaan ja pitävät hauskaa yhdessä, voi siellä myös kohdata kiusaamista. Kiusaamisen ehkäisy osioon olemme koonneet tietoa, mitä voi tehdä, jos lasta tai nuorta kiusataan netissä.

Vinkkejä sosiaalisen median käyttämiseen

  • Keskustelkaa yhdessä sosiaalisen median käytöstä ja säännöistä jo ennen käytön aloittamista
  • Kannusta kohtelemaan toisia ystävällisesti myös sosiaalisessa mediassa
  • Keskustelkaa millaista sisältöä sosiaaliseen mediaan kannattaa jakaa, esim. salasanoja tai kotiosoitetta ei ole suositeltavaa jakaa
  • Keskustelkaa millaisia kuvia tai tietoja voi olla julkisena erilaisissa sosiaalisen median profiileissa
  • Näytä itse esimerkkiä kysymällä lupa kuvan julkaisemiseen

Tutustu MLL:n vanhempainetissä erilaisiin lasten ja nuorten käyttämiin sosiaalisen median palveluihin.

Päivitetty: 2.1.2023