Hyppää sisältöön

Väkivalta perheessä

Riitely on osa perheiden elämää ja kotona kaikkien tunteiden tulisi olla sallittuja.

Arjessa on tilanteita, joissa on oikeus suuttua ja olla vihainen, mutta väkivalta ei kuulu riitelemiseen. Jokaisessa perheessä olisi hyvä miettiä ja keskustella siitä, mitkä ovat perheen säännöt riitelylle.

Riitelyn ja väkivallan ero voi olla pieni, mutta pelko erottaa ne usein toisistaan. Kaikki teot, jotka loukkaavat, uhkaavat tai pelottavat, ovat väkivaltaa. Jokaisella perheenjäsenellä on oikeus väkivallattomaan ja turvalliseen elämään.

Väkivallan erilaiset muodot

Väkivalta voi olla paljon muutakin kuin fyysistä satuttamista. Väkivallan muotoja ovat:

  • Henkinen väkivalta, kuten uhkailu, pelottelu, kontrollointi, nimittely, vähättely ja syyllistämisten.
  • Seksuaalinen väkivalta, jolloin rikotaan ruumiillista ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta esimerkiksi pakottamalla seksiin, seksuaalinen ahdistelu, kuvaaminen ilman lupaa tai raiskaus.
  • Taloudellinen väkivalta, kuten puolison rahankäytön estäminen, kontrollointi tai toisen rahan luvaton käyttämnen.
  • Sosiaalinen väkivalta voi ilmetä esimerkiksi liikkumisen tai yhteydenpidon  rajoittamisena.
  • Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta, kuten uskonnon pilkkaamisena tai tiettyyn uskontoon pakottamisena.
  • Kaltoinkohtelu, laiminlyönti tai vainoaminen. 

Lapsiin kohdistuva kaltoinkohtelu voi olla lapseen kohdistuvaa väkivaltaa tai lapsen laiminlyöntiä, kuten hoivan ja huolenpidon puutetta. Kuritusväkivallalla tarkoitetaan aikuisen käyttämää henkistä- ja/tai fyysistä väkivaltaa, kuten tukistus, läimäytys tai uhkailu,  tilanteissa, joissa toiminnalla pyritään katkaisemaan lapsen ei toivottu käytös. Tämänkaltainen turvaton vuorovaikutus usein aiheuttaa lapsessa oireilua ja jatkuessaan pitkään vaikuttaa lapsen kehitykseen monin eri tavoin.  Lisätietoja Tunnista väkivalta - Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivulta.

Jos vanhempana, isovanhempana, kummina, opettajana tai muuna läheisenä olet huolissasi lapsen turvallisuudesta, ota yhteyttä sosiaaliviranomaisiin  Lastensuojeluilmoitus  

Älä jää yksin

Väkivallan puheeksiottaminen ja avun hakeminen kannattaa aina. Apua on saatavilla niin väkivaltaa kohdanneelle kuin tekijällekin. Ota väkivalta ja siihen liittyvät huolesi rohkeasti puheeksi läheisesi tai ammattilaisen kanssa. Ammattilainen voi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijä, neuvolan terveydenhoitaja tai muu perhettänne lähellä oleva työntekijä.

Vertaistuesta voit saada tukea, voimaa ja ymmärrystä siitä, ettet ole yksin tilanteesi kanssa. Heiltä saat myös vinkkejä siitä, miten he ovat selvinneet vastaavassa elämäntilanteessa ja mistä he ovat saaneet tilanteessa apua. 

Erilaiset puhelin- tai chat-palvelut ovat myös tukenasi ympäri vuorokauden. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi nollalinjalle.

Kun huoli on suuri, apua on tarjolla terveysasemilla ja Pirkanmaan yhteisessä päivystysapu 116117-puhelinpalvelussa. Hätätilanteissa soita 112. Kiireellinen hoito Ylöjärvellä. 

Ylöjärveläisten käytössä on myös Omaolo-palvelu, jossa voit tehdä erilaisia oirearvioita, terveystarkastuksen tai aloittaa hyvinvointivalmennuksen. Suosittelemme tutustumaan palveluun.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Miten kertoa väkivallasta?

Minkälainen vaikutus rajuilla, väkivaltaisilla riidoilla voi olla lapsiin?

Jos lapsi näkee kotona rajua riitelyä, johon liittyy henkistä tai fyysistä väkivaltaa, se on lapselle yhtä haitallista kuin hän olisi itse väkivallan kohteena. Väkivallan seuraaminen sivusta on lapselle pelottavaa ja hän voi pelätä myös joutuvansa itse väkivallan kohteeksi. Väkivallasta aiheutuvat pelon tunteet usein vaikuttavat lapsen kehitykseen kielteisesti. Lapsi voi kokea mielialan laskua tai erilaisia fyysisiä oireita kuten unettomuutta, päänsärkyä tai vatsakipua. Lisäksi lapsen oma alttius väkivaltaiselle käytökselle kasvaa. Jokaisella on oikeus väkivallattomaan kotiin. Jos lapsi on nähnyt väkivaltaa, häntä kannattaa rohkaista puhumaan tuntemuksistaan, toisinaan myös leikki tai piirtäminen auttavat tilanteen käsittelemisessä. 

Epäilen ystäväni parisuhteessa olevan väkivaltaa, miten voisin ottaa sen puheeksi hänen kanssaan?

Väkivalta aiheuttaa usein häpeän tunteita ja siksi siitä puhuminen saattaa olla vaikeaa. Usein myös ajatellaan, että toisen kotona tapahtuvat asiat ovat yksityisiä eivätkä kuulu ulkopuolisille. Ystävänä voit kuitenkin auttaa ottamalla asian rohkeasti puheeksi. Voit kertoa huomanneesi asioita, jotka ovat saaneet sinut olemaan huolissasi. Voit myös kysyä väkivallasta suoraan, mutta pyri olemaan syyttämättä ketään tilanteessa. Pyri saamaan ystäväsi pohtimaan tilannetta ja hakemaan tilanteeseen apua. Yhdessä voitte myös ottaa yhteyttä esimerkiksi nettiturvakotiin.

Mikä on turvasuunnitelma ja missä tilanteissa sitä tarvitaan?

Turvasuunnitelman avulla voit varautua väkivaltaisiin tilanteisiin etukäteen. Jos elät väkivaltaisessa perheessä, on tärkeää, että myös lapsilla on olemassa oma turvasuunnitelma. Myös väkivallan tekijä voi tehdä turvasuunnitelman. Kerro suunnitelmasi jollekkin läheisellesi. Muista myös pyytää rohkeasti apua väkivaltatilanteessa. Tietoa turvasuunnitelman tekemisestä löydät esimerkiksi nettiturvakodin sivuilta.

Hätänumero 112

soita hätänumeroon 

  • kun kohtaat hätätilanteen, tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle.
  • kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa.

Terveyskeskuksen ensiapu p. 0356528000

On tarkoitettu välitöntä hoitoa vaativiin sairauksiin ja tapaturmiin. Ensiapu toimii ajanvarauksella, hätätilanteessa voit tulla suoraan ensiapuun. Kiireellinen hoito Ylöjärvellä.

Päivystysapu p. 116117

Soita Pirkanmaan yhteiseen päivystysapuun, kun pohdit päivystykseen lähtemistä oman terveyskeskuksesi ollessa kiinni. Päivystysapu auttaa kiireellisissä tilanteissa, mutta hätätilanteessa soita 112.

Sosiaalipäivystys Ylöjärvellä p. 050 437 1301

Kiireellistä sosiaalityöntekijän tukea tai välitöntä puuttumista lapsen tai nuoren asioissa, joissa ei voi odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli. Palvelu avoinna arkisin klo 8-16.

Ilta- ja viikonloppuaikoina välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaatissa kriisitilanteissa ota yhteyttä Tampereen kaupungin sosiaalipäivystykseen p. 0500625990.

Myrkytystietokeskus p. 0800 147 111

Apua myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä ympäri vuorokauden.

Muut

Kriisikeskus Osviitta p. 0400734793

Keskustelutukea nopeasti, ilman lähetettä tai diagnoosia, maksutta. Kriisikeskus Osviitta palvelee osoitteessa Sorinkatu 4 C, sisäpiha 2. kerros, varaa aika etukäteen soittamalla. Tarkista aukioloajat Kriisikeskus Osviitan verkkosivulta.  Muista myös valtakunnallinen kriisipuhelin p.09 2525 0111, joka tarjoaa keskustelutukea ympäri vuorokauden.

Turvakoti 24h p.050 309 9313, p.050 337 3205

Turvakodit sijaitsevat Tampereella Mutkakadulla ja Hämeenkadulla ja ovat avoinna ympäri vuorokauden. Turvakotien yhteystiedot.

Nuorten turvatalo p.040 556 6661

Turvatalon kriisimajoitus sijaitsee Hämeenkatu 22C, Tampere. Lue lisää nuorten turvatalon toiminnasta.

Hätätilanteessa soita 112.

Lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa sinua palvelevat:

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö tukee ylöjärveläisiä lapsiperheitä silloin, kun perheessä on lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteita.

Tutustu lapsiperheiden sosiaalityöhön. 

Terveyspalvelut

Terveysasemien, neuvolapalveluiden ja kouluterveydenhuollon hoitajat tukevat ylöjärveläisiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Terveysneuvonta on maksutonta.

Omahoitajien yhteystiedot

Neuvolapalvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut

Mielikioski, terveyskioski

Ylöjärvellä palvelevat mielikioski ja terveyskioski, jotka tarjoavat tukea hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseen.

Mielikioskille voit ottaa yhteyttä myös silloin, kun sinulla on huolta omasta tai läheisen tilanteesta. Mielikioskin kautta tarjotaan myös vertaistukea ja ohjausta matalan kynnyksen toimintoihin, ja kioski tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Ota yhteyttä mielikioski@ylojarvi.fi tai puhelimitse 041-730 980. Lisätietoja aukioloista ja tapahtumista Mielikioskin verkkosivuilta.

Terveyskioskille voit ottaa yhteyttä sähköpostitse terveyskioski@ylojarvi.fi, chatissa tai poikkeamalla paikan päällä kauppakeskus Elossa, Elotie 1, 33470 Ylöjärvi. Palvelu toimii ilman ajanvarausta. Terveyskioskin verkkosivulta löydät myös tietoa Arkeen voimaa-itsehoidon ryhmästä.

Lisätietoa terveyskioskin verkkosivulta

Muut

TAYS Seri-tukikeskus

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tutkimus- ja auttamisyksikkö Taysin naistentauti- ja raskauspäivystyksessä, Tampereella. Tukikeskuksen palveluihin voi hakeutua hakeutua matalalla kynnyksellä itse, läheisen kanssa tai viranomaisen ohjaamana, viimeistään yhden kuukauden sisällä tapahtuneesta. Palvelu on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta.

Lisätietoa SERI-tukikeskuksen palveluista

Setlementti Tampere Ry

Perheväkivaltaklinikka on akuuttiin perheväkivaltaongelmaan erikoistunut matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa keskustelutukea henkilöille, jotka ovat perheessä tapahtuvan väkivallan kokijoita ja/tai tekijöitä. Tarjolla on myös erilaisia tukiryhmiä.

Tutustu perheväkivaltaklinikan palveluihin

Rikosuhripäivystys p. 116006 ja chat 

Tarkista aukiolot ja yhteystiedot Rikosuhripäivystys

Nollalinja  080 005 005

Nollalinja on ilmainen auttava puhelin, jonne voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä.  Tutustu Nollalinjan muihin palveluihin. 

Klikkaa pyydä apua -nappia ja kerro huolesi.

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi. Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse 1 - 3 arkipäivän kuluessa. 

Soita Nopean perheohjaukseen p. 044 431 4325 (arkipäivisin), silloin kun kaipaatte tukea nopeasti ja ennaltaehkäisevästi erilaisiin lapsiperheiden pulmatilanteisiin.  

Poikkea paikan päällä Perhekioskilla, Elon kauppakeskuksessa. Mahdollisuus keskustella perheohjaajan kanssa erilaisista arjen pulmista lapsiperheissä. Tapahtumat ja aukiolot kannattaa varmistaa Perhekioskin viikko-ohjelmasta.

Chattaa aikuisten  En jaksa.fi -sivustolla tai nuorten Normaali -sivustolla. Chatissa mahdollisuus keskustella arjen huolista sovittuina ajankohtina. Tarjolla myös erilaisia tarinoita oman arjen tarkastelun tueksi.

Ylöjärven lapsiperheiden ja nuorten palvelut

lapsi, ilmapallo

Ylöjärven kaupungin lapsiperheiden palveluihin pääset tutustumaan lapsiperheiden teemasivun kautta. Tutustu lapsiperheiden palveluihin.

kaksi nuorta

Ylöjärven kaupungin nuorten palveluihin pääset tutustumaan nuorten teemasivun kautta. Tutustu nuorten palveluihin.

Tukea ja apua verkosta

tietokoneikoni

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti (väkivalta perheessä)

Mielenterveystalo (Perheväkivalta)

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (väkivallan ehkäisy)

Toimintaa

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut (tietoa mm. kulttuuritarjonnasta, kirjaston- ja työväenopiston palveluista)

Ylöjärven seurakunta (tietoa kerhoista ja ryhmätoiminnasta)

Järjestöt ja vapaaehtoistyö Ylöjärvellä

Lähellä.fi (Pirkanmaalaisten järjestöjen ja ydistysten toimintaa). Voit ottaa myös yhteyttä Lähellä-keskukseen p. 050 323 3773.

Päivitetty: 4.4.2022