Hyppää sisältöön

Vanhemmuus

Elämämme muuttuu merkittävällä tavalla, kun tulemme vanhemmiksi. Vanhemmuus on etuoikeus, joka tuo mukanaan paljon erilaisia tunteita ja pohdintoja. Vanhemmuuteen ja kasvattajaksi kasvetaan vähitellen, yhdessä lapsen kanssa.

Odotusaika mahdollistaa vanhemmuuteen valmistautumisen, iso muutos saattaa kuitenkin yllättää. Usein myös pohdinnat omista lapsuuden kokemuksista tulevat ajankohtaiseksi. Asioita voi pohtia yhdessä esimerkiksi puolison, ystävien, vertaisten tai neuvolan terveydenhoitajan kanssa.

Hyvästä vanhemmuudesta puhutaan paljon mediassa ja siihen liittyy usein erilaisia mielipiteitä sekä arvoja, jotka voivat aiheuttaa epävarmuudenkin tunteita. On hyvä olla tietoinen erilaisista kasvatustavoista sekä kehittää omia vanhemmuustaitojaan, mutta hyvä vanhempi voi olla monin eri tavoin.

On myös paljon perheitä, joissa arki pääsääntöisesti sujuu yhden vanhemman panostuksella. Lasten näkökulmasta yhden vanhemman perhe on kokonainen perhe siinä missä mikä tahansa muukin perhemuoto. Yhden vanhemman perheissä on erityisen tärketä kiinnittää huomioita omaan hyvinvointiin ja sosiaalisiin verkostoihin. Tukea tarjoaa myös Yhden Vanhemman Perheiden Liitto.

Riittävän hyvä vanhemmuus

Riittävän hyvä vanhempi tarjoaa lapselle huolenpitoa, turvaa, läheisyyttä ja hellyyttä. Myös säännöt ja rajat ovat rakkautta ja luovat turvaa. Vanhemman ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen. Hyvinvointia arkeen sivustolta löydät vinkkejä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Tutustu riittävän hyvän vanhemmuuden kulmakiviin vanhempainnetin vinkkien avulla tai oheisen videon kautta.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Riittävän hyvä vanhemmuus.

Älä jää yksin

Toisinaan vanhemmuus voi olla hyvin kuormittavaa ja silloin on hyvä pyytää apua läheiseltä tai ammattilaiselta. Ota vanhemmuus ja siihen liittyvät huolesi esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajan, perheohjaajan tai muun perhettänne lähellä olevan työntekijän kanssa. 

Lapseni käytös on haastavaa, mitä tehdä?

Useimpien lasten käytös on ajoittain haastavaa ohinmeneviin kehitysvaiheisiin liittyen. Kuitenkin on hyvä tarkastella onko lapsen elämässä 1) liikaa kuormitustekijöitä (esim. menoja, joita olisi hyvä karsia) tai 2) muutoksia, joiden vuoksi hän tarvitsisi tavanomaista enemmän tukea ja vanhemman aikaa. On huomattu, että haastavaan käytökseen auttaa, mikäli lapsi saa tavanomaista enemmän vanhemman aikaa. Tämä voi olla esimerkiksi yhteinen päivittäinen leikki- tai kirjanlukuhetki. Myös hyvän käytöksen huomioiminen on erityisen tärkeää. Esimerkiksi jos lapsen haasteena on toisten huomiointi, kannattaa lasta kehua kun hän osaa jakaa omastaan, vuorotella ja puhua toisille kauniisti, eikä olettaa näiden olevan itsestäänselvyyksiä. Muita tai lasta itseään vahingoittavaan käytökseen tulee puuttua johdonmukaisesti.

Miksi vanhemmuus tuntuu ylivoimaiselta?

Vanhemmuus on ajoittain raskasta, mutta erityisesti se kuormittaa, mikäli asettaa itselleen liian korkeita vaatimuksia. Ympäristöstä voi tulla paljon paineita, jonka vuoksi on hyvä tarkastella, mitkä asiat ovat tärkeitä nimenomaan meidän perheessä ja mihin kannattaa keskittyä. Toisaalta mikäli voimavarat ovat kovin vähissä, voi perusasioihin keskittyvä arkikin tuntua liian kuormittavalta. Tällöin kannattaa hakea apua. Tämän voi ottaa puheeksi esimerkiksi neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa. Uuvuttavassa tai haasteellisessa tilanteessa myös lastensuojeluilmoituksen voi tehdä itse. Tutkimusten mukaan lapset, joilla on erityisiä vaikeuksia, kuormittavat vanhempia tavanomaista enemmän.

Minulla ja puolisolla on erilaisia kasvatuskäsityksiä, mikä neuvoksi?

Olisi hyvä, mikäli vanhempien kasvatuskäytännöt olisivat riittävän yhtenäiset, sillä tämä tuo lapselle selkeyttä ja turvallisuudentunnetta. Kuitenkin usein vanhemmilla on jossainmäärin tai joihinkin asioihin liittyen erilaisia näkemyksiä. Vanhemmuus ei ole kilpailua tai valtataistelua: voi olla yhtä hyvä vanhempi, vaikka tekisikin asiat eri tavalla. Ristiriidoista kannattaa keskustella sellaisena hetkenä, jolloin lapsi ei ole itse paikalla. Olennaista on, että tärkeistä asioista ollaan samaa mieltä.

Kotityöt aiheuttavat meillä jatkuvaa riitaa, mitä voisimme tehdä?

Kotityöt ovat hyvin yleinen riidan aihe perheissä ja parisuhteissa. Jatkuvan riitelemisen taustalla voi olla erilaiset odotukset kotitöistä tai tunne arvostuksen puutteesta. Lasten syntymän myötä kotityöt usein lisääntyvät. Puolison kanssa on hyvä keskustella toiveista ja ajatuksista kotitöiden tekemisen suhteen. Yhteinen keskustelu auttaa myös ymmärtämään, mitä kotitöitä toinen tekee. Yhdessä voidaan tehdä myös työnjakoa. Lapsetkin voivat osallistua kotitöiden tekemiseen huomioiden. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: Teen enemmän kotitöitä ja se ärsyttää- näin sovitaan muutoksesta.

Neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto

Neuvolapalveluissa ja kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhemmuutta odotusajasta alkaen. Palvelut toimivat ajanvarauksella.

Tutustu äitiysneuvolan palveluihin

Tutustu lastenneuvolan palveluihin

Tutustu kouluterveydenhuollon palveluihin

Seurakunnan PikkuHelppi

Ylöjärven seurakunnan perhetoiminta PikkuHelppi tarjoaa mm. aikaa huolien jakamiseen ammattilaisen kanssa, lasten kanssa ulkoilua, apua läksyjen teossa. 

Tutustu perhetoiminta PikkuHelppiin

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi.

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi. Sosiaali- tai terveyspalveluiden ammattilainen ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse 1-3 arkipäivän kuluessa. 

Soita Nopeaan perheohjaukseen p. 044 431 4325 (arkipäivisin), kun kaipaat tukea nopeasti ja ennaltaehkäisevästi erilaisiin perheiden pulmatilanteisiin.  

Poikkea paikan päällä Perhekioskilla, Elon kauppakeskuksessa. Kioskilla saatavilla perheohjaajan keskustelutukea perheiden pulmatilanteisiin. Katso Perhekioskin viikko-ohjelma.

Chattaa vanhempien En jaksa-sivustolla tai tutustu palvelusta löytyviin tarinoihin oman arjen tueksi.

Asiantuntijapuoti

Asiantuntijapuoti on moniammatillinen tiimi, joka tarjoaa mahdollisuuden haasteiden ratkaisemiseen eri ammattiryhmien asiantuntijuutta hyödyntäen. Palvelu on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Ota huolesi puheeksi sinua lähinnä olevan työntekijän kanssa ja hän ohjaa sinua tämän palvelun äärelle

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Huolet voivat liittyä lapsen kasvuun ja kehitykseen, perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai parisuhteen tukemiseen. Perheneuvolan asiakkaaksi voi hakeutua yhteydenottolomakkeella tai soittamalla.

Tutustu perheneuvolan palveluihin

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö tukee ylöjärveläisiä lapsiperheitä silloin, kun perhe kaipaa apua lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa, 
jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä sekä asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa.

Tutustu lapsiperheiden sosiaalityöhön. 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään perheille, joissa vanhemmat tarvitsevat apua lapsen hoidossa ja arjessa selviytymisessä. Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua. Ensisijaisesti palvelua annetaan lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi tilanteissa, joissa vanhempien toimintakyky on alentunut. Toissijaisesti palvelua annetaan vanhempien hoito- tai asiointikäyntien ajaksi. Palvelu on maksullinen.

Tutustu lapsiperheiden kotipalveluun

Päivitetty: 19.5.2022