Hyppää sisältöön

Yleisimmät neuropsykiatriset haasteet

Yleisimpiä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat ADHD ja ADD, autismikirjon häiriöt, kehitykselliset kielihäiriöt ja Touretten oireyhtymä.

Videoiden avulla pääset tutustumaan yleistietoon neuropsykiatrisista vaikeuksista.

Tampereen kaupungin kokoamat nepsy-sivut tarjoavat tietoa yleisimmistä neuropsykiatrisista vaikeuksista ja kattavan arjen materiaalipaketin. Sivulla esitetyt palvelut ovat ainoastaan Tampereen alueen asukkaiden käytössä. Ylöjärven kaupungin palvelut löytyvät palvelut arkeen-osiosta.


ADHD ja ADD

Ovat neuro-biologisia häiriöitä, joiden ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. ADD:hen kuuluvat keskittymis- ja tarkkaavaisuuden vaikeudet ilman ylivilkautta ja impulsiivisuutta.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: ADHD.

Video. Enjaksa.fi: ADD

Autismikirjon häiriöt

Ovat aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, minkä vaikutukset tulevat esille sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä.  Autismikirjon häiriöihin kuuluvat lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi, Aspergerin oireyhtymä (AS) sekä tarkemmin määrittelemätön lapsuuden laaja-alainen kehityksen häiriö.

Video. Enjaksa.fi: Lievä autismi (ent. asperger).

Kehitykselliset kielihäiriöt 

Tulevat esiin puheen ja kielen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen vaikeutena.  

Video. Enjaksa.fi: Kehityksellinen kielihäiriö (ent. dysfasia).

Tourette oireyhtymä

Liittyy toistuvat ja tahdosta riippumattomat liikkeet sekä hallitsemattomat äännähdykset.

Video. Enjaksa.fi: Tourette.

Aistisäätelyn häiriöt

Astihäiriöiden esiintyvyys on suurempaa lapsilla, joilla on erilaisia kehityksellisiä häiriöitä ja neuropsykiatrisia pulmia.

Aistisäätelyn häiriöt voivat näyttäytyä käyttäytymisen hallinnan vaikeuksina, ongelmina vireystilan ja tarkkaavuuden säätelyssä, kuten keskittymisvaikeuksina,  impulsiivisuutena tai vetäytyvänä käytöksenä sekä tunne-elämän vaikeuksina, kuten voimakkaina tunnereaktioina. 

Häiriö voi aiheuttaa vaikeutta päivittäisissä toiminnoissa, nukkumisessa, syömisessä, ruokailussa, pukeutumisessa ja siistiksi oppimisessa. Lisätietoja Mielenterveystalo.

Kuntouttavia tukimuotoja on erilaisia aina yksilökuntoutuksesta, koko perheen tukemiseen. Esimerkiksi:

  • Sopeutumisvalmennuskurssit yksilöille ja perheille 
  • Oma väylä -kuntoutus opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille

Lisätietoja kuntoutusmuotoista  Kelan verkkosivuilla. Tukitoimintojen arvioimiseksi ja käynnistämiseksi ota yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin.

Osaan palveluista voi hakeutua ilman diagnoosia tai lähetettä. Jo huoli riittää. Ylöjärveläisten perheiden arkea tukevia matalan kynnyksen palveluja ovat esimerkiksi:

Klikkaa pyydä apua -nappia ja kerro huolesi.

Klikkaa Pyydä apua -nappia ja kerro huolesi. Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse 1 - 3 arkipäivän kuluessa. 

Soita Nopean perheohjaukseen p. 044 431 4325 (arkipäivisin), silloin kun kaipaatte tukea nopeasti ja ennaltaehkäisevästi erilaisiin lapsiperheiden pulmatilanteisiin.  

Poikkea paikan päällä Perhekioskilla, Elon kauppakeskuksessa. Mahdollisuus keskustella perheohjaajan kanssa erilaisista arjen pulmista lapsiperheissä. Tapahtumat ja aukiolot kannattaa varmistaa Perhekioskin viikko-ohjelmasta.

Chattaa aikuisten  En jaksa.fi -sivustolla tai nuorten Normaali -sivustolla. Chatissa mahdollisuus keskustella arjen huolista sovittuina ajankohtina. Tarjolla myös erilaisia tarinoita oman arjen tarkastelun tueksi.

Asiantuntijapuoti

Asiantuntijapuoti on moniammatillinen tiimi, joka tarjoaa mahdollisuuden haasteiden ratkaisemiseen eri ammattiryhmien asiantuntijuutta hyödyntäen. Palvelu on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Ota huolesi puheeksi sinua lähinnä olevan työntekijän kanssa ja hän ohjaa sinua tämän palvelun äärelle.

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Huolet voivat liittyä lapsen kasvuun ja kehitykseen, perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai parisuhteen tukemiseen. Perheneuvolan asiakkaaksi voi hakeutua yhteydenottolomakkeella tai soittamalla.

Tutustu perheneuvolan palveluihin

Nuorisotiimi

Nuorisotiimissä hoidetaan 13-17-vuotiaita ylöjärveläisiä nuoria, joilla on neuropsykiatrisia ja/tai psyykkisiä oireita. Nuorisotiimiin hakeudutaan, kun nuoren psyykkisen pahoinvoinnin oireet haittaavat nuoren elämää ja arkea, eivätkä ole tilapäisiä tai ohimeneviä. Nuorisotiimiin hakeudutaan lähetteellä (esim. koulukuraattorin, -psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä).

Tutustu nuorisotiimin palveluihin

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö tukee ylöjärveläisiä perheitä silloin, kun perhe kaipaa apua nuoren kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa, jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä sekä asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa.

Tutustu lapsiperheiden sosiaalityöhön

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Lastensuojelun lähtökohtana on lapsen etu ja lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä varmistaa lapselle turvalliset kasvuolosuhteet. Lastensuojelun toimet suunnitellaan siten, että lopputulos on mahdollisimman hyvä lapsen kannalta.  

Tutustu lastensuojelun palveluihin.

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammahuollossa toteutetaan yksilöllistä palveluohjausta, jonka avulla pyritään löytämään kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen sopiva palvelukokonaisuus. Erityishuoltolain mukaisista palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma. Palvelutarpeen selvittämistä ja arviointia varten tehdään usein palvelusuunnitelma.  Kehitysvammaisten erityispalveluista saa tietoa kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä. Palveluihin haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään.  

Kehitysvammaisten palveluohjaus

Päivitetty: 1.7.2022