Hyppää sisältöön

Yleisimmät neuropsykiatriset haasteet

Yleisimpiä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat ADHD ja ADD, autismikirjon häiriöt, kehitykselliset kielihäiriöt ja Touretten oireyhtymä.

Videoiden avulla pääset tutustumaan yleistietoon neuropsykiatrisista vaikeuksista.


ADHD ja ADD

Ovat neuro-biologisia häiriöitä, joiden ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. ADD:hen kuuluvat keskittymis- ja tarkkaavaisuuden vaikeudet ilman ylivilkautta ja impulsiivisuutta.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Video. Enjaksa.fi: ADHD.

Video. Enjaksa.fi: ADD

Autismikirjon häiriöt

Ovat aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, minkä vaikutukset tulevat esille sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä.  Autismikirjon häiriöihin kuuluvat lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi, Aspergerin oireyhtymä (AS) sekä tarkemmin määrittelemätön lapsuuden laaja-alainen kehityksen häiriö.

Video. Enjaksa.fi: Lievä autismi (ent. asperger).

Kehitykselliset kielihäiriöt 

Tulevat esiin puheen ja kielen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen vaikeutena.  

Video. Enjaksa.fi: Kehityksellinen kielihäiriö (ent. dysfasia).

Tourette oireyhtymä

Liittyy toistuvat ja tahdosta riippumattomat liikkeet sekä hallitsemattomat äännähdykset.

Video. Enjaksa.fi: Tourette.

Aistisäätelyn häiriöt

Astihäiriöiden esiintyvyys on suurempaa lapsilla, joilla on erilaisia kehityksellisiä häiriöitä ja neuropsykiatrisia pulmia.

Aistisäätelyn häiriöt voivat näyttäytyä käyttäytymisen hallinnan vaikeuksina, ongelmina vireystilan ja tarkkaavuuden säätelyssä, kuten keskittymisvaikeuksina,  impulsiivisuutena tai vetäytyvänä käytöksenä sekä tunne-elämän vaikeuksina, kuten voimakkaina tunnereaktioina. 

Häiriö voi aiheuttaa vaikeutta päivittäisissä toiminnoissa, nukkumisessa, syömisessä, ruokailussa, pukeutumisessa ja siistiksi oppimisessa. Lisätietoja Mielenterveystalo.

Tukitoimintojen arvioimiseksi ja käynnistämiseksi ota yhteyttä oman alueen terveyspalveluihin.

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue, www.pirha.fi.

Kuntouttavia tukimuotoja on erilaisia aina yksilökuntoutuksesta, koko perheen tukemiseen. Esimerkiksi:

  • Sopeutumisvalmennuskurssit yksilöille ja perheille 
  • Oma väylä -kuntoutus opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille

Lisätietoja kuntoutusmuotoista  Kelan verkkosivuilla. 

Osaan palveluista voi hakeutua ilman diagnoosia tai lähetettä. Jo huoli riittää. Ylöjärveläisten perheiden arkea tukevia matalan kynnyksen palveluja ovat esimerkiksi:

Päivitetty: 2.1.2023