Hyppää sisältöön

Perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta

Perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsiperheiden sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Sekä perhetyö että ammatillinen tukihenkilötyöskentely ovat suunnitelmallista ja pitkäjänteistä perheiden tukemista. Päätöksen palvelusta tekee lapsen sosiaalityöntekijä.

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Perhetyöllä pyritään vahvistamaan perheen omaa toimintakykyä ja arjen hallintaa. Perheohjaajat auttavat perheenjäseniä parantamaan keskinäistä vuorovaikutustaan ja vahvistamaan sosiaalisia suhteitaan. Perhetyöllä pyritään ehkäisemään myös syrjäytymistä.

Käytännössä perhetyö voi olla esimerkiksi keskusteluapua, ryhmätoimintaa tai muuta perheen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaista ammatillista työtä.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta painottuu lapsen tai nuoren kanssa työskentelyyn. Se voi lapsen iästä ja tarpeista riippuen sisältää esimerkiksi keskusteluja, koulunkäynnin tukemista, harrastuksiin tutustumista, itsetunnon vahvistamista, sosiaalisten tilanteiden opettelua, itsenäistymisen tukemista sekä apua perheen vuorovaikutussuhteisiin.

Päivitetty: 13.9.2020