Hyppää sisältöön

Pirkanmaan kunnat valmistautuvat työllisyyden kuntakokeiluun

27.11.2020 11:00
Kategoria: Yleiset

Pirkanmaan kunnat - mukaan lukien Ylöjärvi - valmistautuvat parhaillaan maaliskuussa 2021 alkavaan Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Lähiaikoina tampere.fi-verkkosivujen yhteyteen valmistuu oma sivu, josta saat tarkempaa tietoa maakuntaa koskevasta kuntakokeilusta. 

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja ohjautumista koulutukseen. Samalla etsitään uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa on tarkoitus kehittää palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti. 

Kokeilun aikana työllisyyden edistämisen vastuu ja siihen liittyvä toimivalta siirretään osittain TE-toimistoilta kuntien tehtäväksi 1.3.2021–30.6.2023 väliseksi ajaksi. Kuntien vastuulle siirtyvät työnhakijat saavat tiedon siirrosta henkilökohtaisesti. 

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat: 

  • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan  
  • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa  
  • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.    

Työllisyyden kuntakokeilut järjestetään 1.3.2021–30.6.2023. Eduskunta päätti kokeilulain hyväksymisestä 15.12.2020. (Tiedot päivitetty 16.12.2020.)

Kuntakokeiluun voit tutustua myös TE-palvelujen verkkosivuilla. 

TE-palvelut - kuntakokeilu